Dostupni linkovi

Ima li još restorana oko Vodovoda u Doboju?


Sjedište javnog preduzeća Vodovod u Doboju

Transparency International Bosne i Hercegovine (TI BiH) prijavila je početkom jula Javno preduzeće Vodovod u Doboju, na sjeveru Bosne i Hercegovine, Agenciji za javne nabavke BiH, zbog sumnje da su objavili namješten tender.

U Transparency international BiH ocjenjuju da je dobojski Vodovod uslove tendera za “ketering” (usluge menze i dostavljanja pripremanja hrane) prilagodio samo jednom restoranu.

U tenderskoj dokumentaciji, koju je Vodovod u Doboju objavio početkom jula, navedeno je da dostavljač hrane za tu firmu mora imati najmanje dvanaest zaposlenih, te da ne smije biti udaljeniji više od 300 metara od sjedišta preduzeća.

Vrijednost ugovora bez poreza je procijenjena na 100.000 maraka (oko 50.000 eura). Na ovaj iznos plaća se još porez na dodanu vrijednost od 17.000 maraka (oko osam i po hiljada eura).

Kako je utvrđeno navodno namještanje tendera?

Nakon analize obavljenog poziva za dostavljanje ponuda u TI BiH su zaključili da je dobojski Vodovod prilagodio uslove jednom restoranu.

“Pretragom mape grada na internetu smo utvrdili da u krugu od 300 metara postoji samo jedan restoran koji ispunjava uslove. Pored tog restorana ima i jedna pitara koja ne ispunjava drugi uslov da ima 120 sjedećih mjesta, koliko je i radnika zaposlenih u Vodovodu. Navedeni uslovi ne osiguravaju pravičnu konkurenciju. Oni koji se nalaze izvan navedene udaljenosti od ugovornog organa ne mogu se kandidovati za dobijanje posla”, kaže za Radio Slobodna Evropa Milena Mastalo iz TI BiH.

U dobojskom Vodovodu odbacuju navode Transparensy international BiH. Kažu kako su uslovi regulisani Zakonom o javnim nabavkama.

“Svako treba da radi svoj posao. Vodovod A.D. Doboj je u planu rada za 2020. godinu, odnosno u planu javnih nabavki, planirao uslugu keteringa za ishranu radnika. Shodno tome raspisan je tender. Uslovi su predviđeni onako kako je to regulisano Zakonom o javnim nabavkama. Ukoliko imaju bilo kakvi propusti i ako postoji ta prijava, naravno, Agencija za javne nabavke će reći svoj stav i mišljenje. Sve što oni nalože mi smo spremni da ispoštujemo”, kaže Ognjen Mitrović, direktor Vodovoda za Radio Slobodna Evropa (RSE).

Ima li drugih restorana u krugu od 300 metara?

Naglašava da je sadržaj prijave TI BiH zasnovan na “netačnim i neprovjerenim informacijama”.

“Nisu tačne informacije da u radijusu od 300 metara postoji samo restoran Harizma koji ispunjava te uslove. Postoji niz preduzeća koja mogu pružati te usluge. Ima i hotel Park koji sigurno ima više od dvanaest zaposlenih i bolje i kvalitetnije kapacitete. Tako da niti je ograničena konkurencija niti bilo šta drugo”, smatra Mitrović.

No, u Transparensy international navode kako je suština da je javni poziv trebao biti transparentniji.

“Naravno da takvo preciziranje nije neophodno. Vjerovatno postoji još restorana u Doboju koji mogu ispuniti ove uslove, odnosno dostavu hrane, a da nisu na toj udaljenosti. S obzirom da se radi o iznosu od 100.000 maraka, mislim da bi se javnim novcem trebalo mnogo svjesnije raspolagati”, kaže Milena Mastalo.

Neki od zaposlenih u Vodovodu rekli su za RSE kako im se ne isplaćuje topli obrok. Umjesto toga, navode, dobijaju hranu koja se dovozi na dvije lokacije - u upravu preduzeća i drugi pogon Vodovoda u kojem su laboratorije.

“Radnicima na terenu naša vozila onda dostavljaju hranu. Ovdje gdje je uprava, imamo čajnu kuhinju, koju koristimo kao menzu. Ne idemo u restoran”, kaže jedan od zaposlenih vodoinstalatera, koji je želio ostati anoniman.

Ko je vlasnik 'spornog' restorana?

Doboj je grad na sjeveru BiH. Prema popisu stanovništva iz 2013. godine, ima oko 70.000 stanovnika.

Sjedište Vodovoda nalazi se u prizemlju jedne stambene zgrade u užem centru grada. Nijedan ugostiteljski objekat u gradu od sjedišta Vodovoda nije udaljen više od desetak minuta vožnje.

Suvlasnik restorana koji je dobio na tenderu dobojskog Vodovoda posao je supruga Slađana Jovića, aktuelnog direktora lokalnog komunalnog preduzeća – Gradske toplane i bivšeg načelnika Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti u Doboju.

“U Doboju je sve u radijusu od 300 metara. Nemam potrebe da o tome dalje govorim, jer je restoran u vlasništvu moje supruge”, kaže Jović.

Restoran se nalazi u iznajmljenom prostoru u nekadašnjem Domu JNA. Taj objekat je u vlasništvu Gradske uprave i nalazi se, takođe, u užem centru Doboja.

Restoran Harizma u Doboju
Restoran Harizma u Doboju

Agencija za javne nabavke primila prijavu TI BIH

U Agenciji za javne nabavke BiH potvrdili su za RSE da su dobili prijavu Transparency international BiH.

Pojašnjavaju da se Agencija, prema Pravilniku o praćenju javnih nabavki, kada utvrdi nepravilnosti, ugovornom organu obraća dopisom u kojem se nalaže njihovo otklanjanje.

“Ugovorni organ je dužan otkloniti nepravilnosti, ukoliko je iste moguće otkloniti u Zakonom predviđenim rokovima i tome obavijestiti Agenciju. Ukoliko se utvrde povrede koje predstavljaju prekršaj, Agencija podnosi prekršajnu prijavu kod nadležnog suda za prekršaje”, navodi se u pisanom odgovoru Agencije za javne nabavke BiH za RSE.

"Da javne nabavke budu javne" je trogodišnji projekat Fonda otvoreno društvo BiH i Transparency International BiH, U.G. Tender Banja Luka, Eda Banja Luka i Fondacija Media Centar Sarajevo.

Projekat je započeo 2017. godine i traje još 2020. godinu.

U okviru projekta je zaključeno da su "postupci javnih nabavki u BiH netransparentni, da neravnopravno tretiraju i diskriminiraju učesnike u postupku, ne potiču aktivnu i fer konkurenciju te su neefikasni i neekonomični".

U istom istraživanju je navedeno da Bosna i Hercegovina godišnje gubi od četiri do pet stotina miliona maraka (2-250 miliona eura) javnih sredstava kroz postupke javnih nabavki.

Koliko je sudskih postupaka za zloupotrebe u postupcima javnih nabavki u toku?

Istraživanje nevladinih organizacija je pokazalo i da se pravosuđe BiH posve rijetko bavi slučajevima zloupotreba u javnim nabavkama.

“Pred 27 sudova u Republici Srpskoj i dva suda u Brčko distriktu je u periodu od prvog juna 2017. do prvog novembra 2019. godine vođeno ukupno pet sudskih postupaka za zloupotrebe i nezakonito pogodovanje u postupcima javnih nabavki. Krivični zakoni BiH i Federacije BiH ne predviđaju posebna krivična djela u oblasti javnih nabavki.

Krivično zakon RS od 2017. godine propisuje krivična djela koja se odnose na zloupotrebe u postupku javne nabavke i nezakonita davanja pogodnosti privrednim subjektima. Ta krivična djela su propisana i Krivičnim zakonom Brčko distrikta”, navodi se izvještaju nevladinih organizacija uključenih u projekat "Da javne nabavke budu javne".

U Transparency international BIH navode i kako prijava protiv dobojskog Vodovoda nije jedina koju su na adresu Agencije za javne nabavke BiH uputili iz ove organizacije.

“Mi smo dosada podnijeli preko 100 prijava po raznim osnovama. Agencija je reagovala skoro po svim našim prijavama. Do sada je pokrenuto nekoliko prekršajnih postupaka. Nekim od ugovornih organa su izrečene kazne, neki su morali da promijene tendersku dokumentaciju ili su poništili postupak javne nabavke. Prošle godine fokus nam je najčešće bio na nabavci službenih automobila.

Često se prilagođavaju rokovi isporuke tako da ih mogu isporučiti samo oni ponuđači koji ih imaju na lageru. Slično, kao i u slučaju Vodovoda Doboj, imali smo slučajeve da se na osnovu udaljenosti pogoduje građevinskim firmama”, kaže Milena Mastalo iz TI BiH.

Bosna i Hercegovina nalazi se na 89. mjestu, od ukupno 180 zemalja uključenih u posljednje istraživanje percepcije korupcije Transparency internationala iz 2019. godine.

Ovo mjesto, Bosna i Hercegovina dijeli sa Svazilendom, na jugu Afrike, i Šri Lankom, na jugu Azije. U istraživanju se rangiraju zemlje širom svijeta u odnosu na percipirani nivo korupcije u javnom sektoru.

Od mogućih 100 bodova, gdje nula predstavlja najvišu razinu percipirane korupcije, BiH ima 38.

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG