Dostupni linkovi

FHP o odšteti za torturu: Neadekvatna nadoknada albanskim zatvorenicima


Ilustracija

Prvi osnovni sud u Beogradu doneo je dve presude kojima je Srbija dužna da šestorici kosovskih Albanaca iz Glogovca isplati odštetu od 125.000 do 370.000 dinara zbog odgovornosti za torturu i nezakonito hapšenje, saopštio je Fond za humanitarno pravo (FHP).

Advokati su uložili žalbe na ove presude Apelacionom sudu u Beogradu.

Zašto je Fond nezadovoljan, objašnjava za RSE pravna direktorka Fonda Milica Kostić.

“Iznosi koji su dodeljeni su između 1.000 i 3.000 evra. Ne samo što mislimo da to nije adekvatno povredama koje su ovi ljudi pretrpeli, nego je to i nezakonito prema praksi Evropskog suda za ljudska prava. Ako kompenzacija nije u adekvatnom iznosu, smatra se kao da povredna nije ni ispravljena. I onda, šta kaže Evropski sud – u situacijama kada imamo kao u ovom slučaju, sud će gledati kako je odlučivano u ranijim predmetima protiv Srbije. Protiv Srbije se u takvim predmetima dodeljivalo između 10.000 i 13.000 evra, što je, naravno, daleko više od iznosa koji su oni dobili, a posebno ako se ima u vidu da je jedna od žrtava, Fatim Halilaj, imao samo 13 godina u vreme kad je zatvoren i mučen u Zabeli i drugim pritvorima.

Druga primedba je da sud zapravo izigrava činjenice. Sud eksplicitno kaže da u potpunosti prihvata ono što kažu žrtve, prihvata kao istinito ono što se njima desilo, a onda ne zaključuje da je bilo reči o torturi, nečovečnom i ponižavajućem postupanju, već im dodeljuje kompenzaciju samo za nezakonit pritvor."

RSE: Kakvoj torturi su bili podvrgnuti ti ljudi?


Kostić: Oni su bili izvučeni iz svojih kuća, bili su vezani konopcima i tako vođeni kroz grad, ismevani. Onda su prvo bili zatvoreni u tom stovarištu u Glogovcu. Tu su maltretirani, tukli su ih šipkama i na svaki mogući način. Kad su otišli u Zabelu, bili su zlostavljani ne samo od strane policajaca koji su ih doveli, nego su ih zlostavljali stražari, srpski zatvorenici u Zabeli.

RSE: Zašto su oni bili optuženi?


Kostić: Oni nisu ni za šta bili optuženi. Nikada nije podignuta nikakva optužnica. Oni nikada nisu ni saslušani dok su bili u zatvoru.

RSE: Da li su oni bili civili u trenutku hapšenja?


Kostić: Da, oni su bili civili.

RSE: Da li to znači da je njihova sudbina bila vezana isključivo za to što su bili Albanci te ’99. godine?


Kostić: Upravo to. Na ovaj način se zanemaruje činjenica da je to bila jedna rasprostranjena praksa i da ovih šest osoba predstavljaju samo jedan deo Albanaca koji su prošli kroz gotovo identičan tretman u Srbiji u vreme rata na Kosovu i neposredno nakon toga.

RSE: Da li, gospođo Kostić, onda mogu da se očekuju i drugi procesi?


Kostić: Naravno, Fond vodi nekoliko postupaka koji se tiču zatvaranja Albanaca u Srbiji. Mi smo do sada imali nekoliko presuda. Za očekivati je da bude niz presuda i, naravno, bitno je istaći da su ovo prvostepene presude. Tek treba da vidimo šta će se desiti na apelaciji, što po našim žalbama, a ujedno je i Državno pravobranilaštvo uložilo žalbe. Sve je vrlo neizvesno u daljem postupku.

XS
SM
MD
LG