Dostupni linkovi

EU u BiH - kao faktor razvoja BiH, a ne kao kolonizator


Hidajet Repovac, professor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu
U Bosni i Hercegovini je na različite načine obilježen 9. maj, Dan borbe protiv fašizma i Dan Evrope. Bila je to još jedna prilika da se analizira gdje se Bosna i Hercegovina nalazi u procesu približavanja Evropskoj uniji, ko su kočničari tog procesa. Profesor Sarajevskog univerziteta dr. Hidajet Repovac smatra da je ključni razlog duboka podjela na siromašne i bogate u BiH. Teret integracija bi mogao podnijeti samo tzv. srednji sloj, navodi profesor Repovac.

"Tog srednjeg sloja nema. Nema ni radničke klase. Kad kažem 'radnička klasa', onda mislim na one proleterske snage koje imaju svijest o svom položaju u društvu. Ovo sadašnje radništvo takoreći nije svjesno svoga bremenitog, teškog položaja u ovom društvu. Tako je to formiranje elita na jednoj strani i ogromnog siromašnog sloja na drugoj strani glavna kočnica naših integracija u Evropsku uniju.", smatra Repovac.

Sa druge strane, Repovac smatra da nije dovoljno da samo BiH uđe u Evropsku uniju, nego je potrebno i da Evropska unija uđe u Bosnu i Hercegovinu, ali ovoga puta ne kao kolonizator:

"jer do sada su samo kolonizatori različitih provenijencija ulazili u Bosnu i Hercegovinu. Ovaj put je potrebno da Evropska unija uđe kao faktor razvoja Bosne i Hercegovine u pravcu eventualnog približavanja Evropi. Ali, oni to neće. Moj je zaključak da oni to neće. I upravo zbog toga na neki način i sami podržavaju jedan nacionalšovinistički proces raslojavanja Bosne i Hercegovine. I tu je, tako da kažem, glavna kočnica našega razvoja bilo koje vrste. A da ne kažem u kulturalnom smislu."

Repovac podvlači i da je Bosna i Hercegovina nekada, bez obzira što je imala ovaj kolonijalni status, razvijala bogatu kulturu:

"Recimo, za razliku od činjenice da danas imamo samo jedan univerzitetski časopis društvene provenijencije, koji nema ni marke podrške od bilo koga, čak ni od ministarstava obrazovanja, u vrijeme Austrougarske izlazilo je 126 časopisa u Bosni i Hercegovini. Dakle, kolonizator je ipak znao da pruži, tako da kažem, neki kulturni temelj da se stanovništvo Bosne i Hercegovine razvija. Danas nema ni toga. I to je činjenica današnjeg bh društva. Mnogo su jači kočničari od onih koji teže da ubrzaju proces integracija u Evropu. Ja mislim da se on neće uskoro desiti ako se sama Evropa ne oslobodi tog kolonizatorskog principa i uđe u Bosnu i Hercegovinu kao istinski faktor našeg razvoja.", zaključuje profesor Repovac.
XS
SM
MD
LG