Dostupni linkovi

Savjet ministara BiH finalizirao sporazum sa EU koji će pomoći u borbi sa nesrećama


Vatrogasa u borbi sa požarom kod Jablanice, ljeto 2021.

Savjet ministara Bosne i Hercegovine (BiH) utvrdio je prijedlog sporazuma između Evropske unije (EU) i BiH koji će omogućiti da se institucije iz sistema zaštite i spasavanja BiH opremaju, obučavaju i osposobljavaju prema standardima EU.

Sporazum o učestvovanju BiH u Mehanizmu EU za civilnu zaštitu biće dostavljen Predsjedništvu BiH u dalju proceduru. Primjena počinje kada u EU i u BiH Sporazum bude usvojen, a formalni datum s kojim stupa na snagu je 1. januar 2023.

Zaključivanjem ovog sporazuma BiH postaje punopravna članica Mehanizma EU za civilnu zaštitu, što će značajno ojačati njene kapacitete i spremnost za efikasniji odgovor na prirodne i druge nesreće. BiH je aplicirala za članstvo u Mehanizmu EU za civilnu zaštitu još 2014. godine.

I ovog ljeta Savjet ministara je tražio međunarodnu pomoć u gašenju požara u BiH, nakon eskalacije požara, osobito na području parka prirode Blidinje, na jugu BiH, te na području Nacionalnog parka "Sutjeska" na jugoistoku zemlje.

Požare u BiH iz vazduha gase helikopteri Oružanih snaga BiH, Helikopterski servis eniteta Republika Srpska, kao i kanader i helikopter iz Hrvatske. Bosna i Hercegovina ima ukupno sedam helikoptera koji mogu da se bore sa požarima, ali nema nijedan avion.

EU projektima prevencije i pripravnosti, putem Mehanizma civilne zaštite, olakšava saradnju 27 država članica, kao i Islanda, Crne Gore, Norveške, Srbije, Republike Sjeverne Makedonije i Turske s ciljem zaštite ljudi, životne sredine, imovine i kulturne baštine od katastrofa, te povećanja nivoa spremnosti za brz i efikasan odgovor na katastrofe.

Zemlje članice ovog mehanizma dužne su da podržavaju druge države članice pogođene katastrofom kada je to potrebno i do stepena koji mogu ponuditi.

Saradnja, između ostalog, uključuje razmjenu informacija, koordiniranje njihovih operacija i, kada je to moguće, podjelu resursa (npr. sredstava za transport) da bi se osigurao brži i efikasniji odgovor na katastrofu, kako unutar EU tako i van nje.

Istovremeno, punopravnim članstvom u ovom mehanizmu, između ostalog, dobija se mogućnost pristupa pozivima za apliciranje na projekte prevencije i pripravnosti, kao i razmjene eksperata u ovoj oblasti.

Za učešće u ovom mehanizmu države članice plaćaju godišnju finansijsku kontribuciju, s tim da je Evropska komisija Bosni i Hercegovini ovu obavezu umanjila za 70% u odnosu na planirane finansijske obaveze, s ciljem podrške proceduri pristupa.

Prethodno je BiH u potpunosti provela Projekat specijalne mjere za oporavak od poplava i upravljanje rizikom od poplava/Podrška civilnoj zaštiti, za koji je Evropska komisija u okviru IPA-e izdvojila 2,5 miliona evra (1,5 miliona evra za obuku i milion evra za nabavku opreme), čime su ispunjeni uslovi za članstvo u Mehanizmu EU za civilnu zaštitu.

XS
SM
MD
LG