Dostupni linkovi

DRI: Utvrđene nepravilnosti u poslovanju EPS-a


Termoelektrana u Srbiji, ilustrativna fotografija
Termoelektrana u Srbiji, ilustrativna fotografija

Džavna revizorska institucija Srbije (DRI) utvrdila je nepravilnosti u poslovanju Javnog preduzeća Elektroprivreda Srbije (JP EPS), objavio je DRI 18. januara.

„Javno preduzeće Elektroprivreda Srbije u 2018. i 2019. godini nije postupalo u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama prilikom planiranja, sprovođenja postupaka i izveštavanja o javnim nabavkama čija procenjena vrednost iznosi 43,38 milijardi dinara, a ugovorena vrednost 31,53 milijarde dinara bez PDV-a“, saopštila je Državna revizorska institucija.

Kako se navodi u izveštaju DRI o reviziji poslovanja tog preduzeća, EPS je tokom 2018. i 2019. godine zaključio ugovore o nabavci usluga u ukupnoj vrednosti od 1,64 milijarde dinara (po današnjem kursu oko 13,9 miliona evra) i realizovalo ih u ukupnoj vrednosti od 884,97 miliona dinara bez sprovedenog postupka javne nabavke, iako nije postojao osnov za izuzeće od primene Zakona o javnim nabavkama.

„EPS je u 2019. zaključio ugovore o privremenim poslovima koji po svojoj prirodi nisu privremenog karaktera jer traju duže od 120 radnih dana u kalendarskoj godini, što nije u skladu sa Zakonom o radu, i po tom osnovu je obračunalo i isplatilo naknadu u iznosu od 45,83 miliona dinara", dodaje DRI.

Takođe, ta institucija saopštila je da imenovano lice više od četiri godine obavlja funkciju vršioca dužnosti direktora EPS-a, što nije u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima, a predsednik i članovi Nadzornog odbora vrše funkciju i nakon isteka mandata 2018. godine.

Jedna od preporuka DRI je da EPS pokrene inicijativu kod osnivača za imenovanje direktora preduzeća, kao i predsednika i članova Nadzornog odbora kojima je istekao mandat u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima.

XS
SM
MD
LG