Dostupni linkovi

Dobrodošli na interaktivni portal imaterijec.net


Nedavno je pokrenut projekat 'Imate riječ!', što je dugoročna strategija Nacionalnog demokratskog instituta i Fondacije Dokukino, za pospješivanje komunikacije građana BiH i predstavnika političkih stranaka.

"Dobrodošli na interaktivni portal imaterijec.net, vaše mjesto za komunikaciju s drugim građanima, zastupnicima i zvaničnicima iz političkih stranaka u Bosni i Hercegovini. Ovdje ćete naći sopstveni online prostor da izrazite mišljenje o stanju i problemima s kojima se susrećete u Bosni i Hercegovini, ali i da postavite pitanja političarima, kao i da učestvujete u razgovorima s drugim članovima zajednice. Interaktivni portal 'Imate riječ!' pokriva širok spektar tema - od ekonomije, preko kriminala, korupcije do rodne ravnopravnosti. Kroz vijesti, informacije o političkim partijama, infografike i forume, naći ćete odgovore na mnoga ključna društvena pitanja", navodi se u uvodnoj riječi ove web stranice.

Imaterijec.net je novi portal, koji omogućava dvosmjernu komunikaciju između građana i političara, koja u bh. društvu gotovo da i ne postoji. Tako su barem pokazali prošlogodišnji februarski protesti.

"Očigledno da građani nisu zadovoljni kako ta komunikacija funkcioniše. Kao dokaz tome imamo i prošlogodišnje proteste, ove godine ponovo. Nešto tu treba da se uradi. Mi pokušavamo sa svoje strane, koliko možemo s ograničenim resursima, da doprinesemo tom procesu razvoja komunikacije. Naš pristup je takav da omogućimo taj neposredni kontakt između građana i političara kroz oba ova segmenta, znači, kroz javne forume s jedne strane, i kroz online platformu, i to ne samo u fazi predizborne kampanje, već i u periodu između dva izborna ciklusa. Važno je da građani imaju priliku da postave pitanja, ali je isto tako važno da se utiče na političare, da steknu naviku da komuniciraju sa građanima", ističe Nenad Simović iz Nacionalnog demokratskog instituta (NDI).

Pomoću ove platforme građanima je prvi put omogućeno da traže odgovore od političara na svim nivoima vlasti na pitanja o problemima koji ih svakodnevno opterećuju.

"Kada je reč o ovoj platformi, važno je napomenuti da su to teme koje sve građane more na dnevnom nivou, od ekonomije, preko korupcije, ljudskih prava, ali i nekih drugih tema o kojima se ne govori dovoljno, a važne su, na primer, prava žena, trudnica, majki, prava LGBT osoba itd", kaže Darko Soković iz Fondacije Dokukino iz Sarajeva.

Sve više građana u Bosni i Hercegovini koristi internet, pa je to i bio razlog da se dijalog između političara i građana vodi online.

"U Bosni i Hercegovini vi imate preko milion i po ljudi koji koriste facebook svaki dan. To je u nekim delovima i više nego što je izašlo na prethodne opšte izbore u celoj zemlji. A taj broj nije zanemariv. Dakle, broj ljudi koji internet smatraju relevantnim izvorom informacija je zaista relevantan i u Bosni i Hercegovini", navodi Soković.

Političari koji odgovaraju na pitanja građana nisu nužno izabrani predstavnici vlasti, već su članovi određenih političkih partija. Ono što ovaj portal razlikuje od drugih je obaveza političara i njihova posvećenost da s građanima budu u interakciji.

"Ideja je u tom delu bila da pokrenemo i tu oblast komunikacije i da ponudimo građanima i političarima tzv. sigurno mesto na kojem mogu da razmene ideje. I ovde imamo građane sa jedne strane, koji ističu neke probleme, imamo političare s druge strane koji odgovaraju na ta pitanja u vidu video zapisa. Ovo je jedno od oruđa komunikacije. Ovo nije osnovni način komunikacije. Direktna komunikacija političara i građana je još uvek na jednom niskom nivou, i to bi trebalo prvo da razvijaju. A ovo je dodatna motivacija i dodatni način kako da uključimo jednu i drugu stranu. Ne isključuje ova komunikacija nikakvu drugu. Ovo mora biti komplementarno. Komunikacija se mora odvijati na raznim nivoima", kaže Simović iz NDI.

Nacionalni demokratski institut tokom prošle godine organizovao je debate u deset mjesta u Bosni i Hercegovini pod istim nazivom - 'Imate riječ'. Tada su građani, ne u virtualnom već u realnom svijetu, mogli direktno razgovarati s političarima.

"Prvi deo, javni forumi, to je bilo ciljano, baš u fazi kampanje smo hteli da vidimo kako su političari spremni za kampanju i šta imaju da ponude. Menjaju se stvari. Recimo, značajan program, to je 'Razvoj politika', mi smo to krenuli 2010. godine, samo je jedna stranka, možemo reći, vrlo uspešno prihvatila metodologiju koju smo mi predložili. Samo jedna stranka. Sada mi imamo devet partnerskih stranaka, svih devet je radilo, od toga je nekoliko njih samo, na svoju ruku, već pokrenulo neke procese. Znači, menjaju se stvari. Postaju političari svesni da oni moraju nešto konkretno da ponude građanima. Nije više dovoljno da izađete mesec dana pred izbore, date neko obećanje i dobijete glas. Znači, moraju nešto da urade nakon toga i mislim da se tu menja. Menja se svest, ne menja se to frontalno, ali imamo dobre primere iz prakse da se menja taj pristup", zaključuje Nenad Simović.

XS
SM
MD
LG