Dostupni linkovi

Crna Gora se nada pozitivnom izvještaju iz EU


Rikard Jozwiak, Biljana Jovićević

Glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom i sekretar za evropske integracije Aleksandar Pejović, rekao je u ponedjeljak u Briselu, na debati u Centru za evropsku politiku da će 22. maja izaći izvještaj o napretku Crne Gore u proteklih 6 - 7 mjeseci u kojem će biti sumirani rezultati u ostvarivanju sedam ključnih prioriteta, koje je pred Crnu Goru, kao uslov za početak pregovora, postavio Brisel.

“To je izvještaj u kojem će biti sumirano sve ono što je Crna Gora učinila u posljednjih 6 -7 mjeseci, u onome što je poznato kao sedam ključnih prioriteta. Kao što znate, prema novim izvještajima, sve su zemlje dobile listu prioriteta .Crna Gora je dobila sedam prioriteta, uglavnom je riječ o političkim kriterijumima i sada ćemo dobiti izvještaj koji će sačiniti Komisija, kao neku vrstu komunikacije prikupljenu od svih komesara i izaći će 22. maja.

Taj izvještaj će biti bazičan za odluku u junu, i služiće kao neka vrsta kamena temeljca za svako dugo pozicioniranje država članica kada je u pitanju naš budući progres. Sedam ključnih prioriteta, kao što možete pretpostaviti, veoma su tijesno povezani sa političkim uslovima, ali najvažnija stvar je, naravno, borba protiv organizovanog kriminala i korupcije .Zato imamo novi pristup sa otvaranjem poglavalja 23 i 24, i zato će te dvije oblasti biti detaljno obrađene u izvještaju koji će biti predstavljen 22. maja”,
kazao je Pejović.

Crnogorski pregovarač u EU integracijama kaže da se u ovom izvještaju radi i o monitoringu do najsitnijih detalja u ključnim oblastima, ali je uvjeren da je napravljen takav pomak da će Crna Gora dobiti datum za početak pregovora.

Aleksandar Pejović
Aleksandar Pejović
“Što mi radimo u Crnoj Gori?. Snadbijevamo informacijama o tome što je zemlja radila u proteklih 6, 7 mjeseci i pokušavamo da pokažemo, ne samo legislative već i konkretne rezultate. To je fokus svih integracionih napora”, kaže Pejović i pojašnjava:

“Za razliku od ranije, čak i u predpristupnim pregovorima morate pokazati da sistem fukcioniše, da legislativa koju ste usvojili ili koju ste preuzeli iz korpusa poznatog kao Aki kominikea na pravi način funkcioniše u zemlji. To su glavne stvari i vjerujete mi, zbog toga imamo gotovo dnevnu komunikaciju sa Komisijom oko toga. Na primjer, kako biramo sudije? Mi sakupimo odgovore za Komisiju, na koji način se biraju sudije, kakva su pitanja koja se postavljaju za sudski ispit , kakve su ocjene imali na tom ispitu, sve procedure u prošlosti, šta se dešava sa slučajevima korupcije, gdje se stiglo sa istragama, šta se dešava sa presudama, koliko nam je vremena potrebno da iz jedne faze uđemo u drugu, sve detalje iz oblasti organizovanog kriminala, o grupama koje postoje i tome slično. .Zato ni država ni Komisija nemaju lak zadatak", kazao je.

Pejović je dodao da svi moraju da sarađuju veoma blisko i rade monitoring procesa svega što se dešava u zemlji kako bi se dobila dobra slika o tome da li sistem funkcioniše, "jer je veoma lako pokazati da imate legislativu, da je prevedena i ugrađena u sistem, ali nije lako pokazati i nadgledati kako to funcioniše u praksi”.

“Ja bih rekao da će izvještaj koji će izaći 22. maja biti monitoring svih ovih oblasti. Uvjeren sam da će pokazati dobar napredak koji smo postigli I da će potvrditi preporuke da pregovori treba da budu otvoreni” , zaključio je Pejović.
XS
SM
MD
LG