Dostupni linkovi

Kao svake godine, i decembar 2013. je vrijeme za završne evropske sastanke na kojima se, između ostalog, usvajaju i zaključci o napretku zemalja koje se nalaze u procesu proširenja Unije. Dobre vijesti su stigle za Albaniju, Crnu Goru i Srbiju. Bosna i Hercegovina se nije imala čemu nadati - po onoj narodnoj: šta se posije, to se i požanje. Ministri vanjskih poslova zemalja članica su tako preko Izvještaja o BiH olako prešli jer se ništa novo – osim zastoja u reformama i neispunjavanja preuzetih obaveza, nije imalo šta reći. A i to ponavljanje, koje za tvrde uši ne znači ništa, izgleda da je svima dosadilo.

O Bosni i Hercegovini na začelju evropskog puta, za našu emisiju govori Branislav Borenović, predsjednik Odbora za evropske integracije Narodne skupštine RS i potpredsjednik PDP-a.

RSE: Gospodine Borenoviću, Bosna i Hercegovina je ponovo označeno kao 'zemlja slučaj'. Na sastanku ministara vanjskih poslova EU rečeno je da ova zemlja ima sindrom 'već godinama nepromijenjenog stanja'.

Borenović: Ja sam ovih dana bio u žiži interesovanja, upravo u Republici Srpskoj, zato što sam iznio činjenice koje su nesporne, surove i istinite, ali isto tako vrlo negativne za vladajuću elitu u Bosni i Hercegovini. I sam sam rekao prije neki dan da je 90 miliona konvertibilnih maraka, tj. 45 miliona evra, iz instrumenata pretpristupne pomoći, IPA-e za 2013. godinu propalo zato što se vladajuće stranke nisu dogovorile oko ključnog preduslova, mehanizma koordinacije, za kojeg su preuzeli odgovornost još u Briselu prije više od dvadeset mjeseci da će uraditi. To postaje toliko frustrirajuće i generalno veoma negativno za odnose unutar ove zemlje, a posebno je licemjerno što vladajuće stranke – prvenstveno tu mislim na Savez nezavisnih socijaldemokrata ovdje kod nas, u Republici Srpskoj, i njihove partnere iz Federacije sa kojima čine Vijeće ministara – vješto pokušavaju tražiti izgovor za nečinjenje po pitanju evropskog puta Bosne i Hercegovine.

I sam sam bio izuzetno žestoko napadnut ovih dana od predsjednice Vlade RS. Postavlja se pitanje da li su vlasti u Bosni i Hercegovini evroskeptične, antievropske, jer se ponašaju potpuno suprotno od onoga što izjavljuju. Formalno sve govore u prilog evropskim integracijama, a suštinski sve rade protiv evropskih integracija, jer – kako drukčije ocijeniti činjenicu da jedan dokument koji je postavljen kao ključni preduslov za korištenje IPA fondova, i za daljnji nastavak, kada je u pitanju evropski put Bosne i Hercegovine po pitanju podnošenja aplikacije i novog, višeg statusa u evropskim integracijama, nisu u stanju uraditi za, evo, dvadeset mjeseci, a na to su se obavezali. Da ne govorim o presudi 'Sejdić-Finci' , da ne govorim o tome da mogu, što je isto tako paradoksalno, u svega nekoliko sati izmijeniti zakon o elektroprenosu, kako bi došli do svježeg novca za javnu potrošnju, mogu dogovoriti izborni zakon u svega pola dana, mogu donijeti budžet institucija, u kojima sjede i kojima vladaju, u svega nekoliko dana, a ne mogu da dogovore da dogovore implementaciju presude 'Sejdić-Finci' i mehanizam koordinacije, kao ključni preduslov da bi zemlja mogla ići dalje i da bi mogla aplicirati za članstvo u EU.

RSE: Zbog čega je tako teško usvojiti mehanizam koordinacije u Bosni i Hercegovini, koji je uslov ostvarivanja obaveza iz procesa evropskih integracija, kao i za otpočinjanje pregovora o novcu iz IPA II, nakon što smo iz IPA-e za 2013. ostali bez 90 miliona KM. Zbog čega toliko otpora kod onih koji odlučuju?

Borenović: To je pitanje upravo za njih. Kada je u pitanju Republika Srpska, mi iz opozicionih stranaka smo podržali mehanizam koordinacije i dali podršku vladajućoj stranci da taj mehanizam koordinacije usvoji sa svojim partnerima u Vijeću ministara BiH. Sad se postavlja pitanje – da li te političke stranke, prvenstveno socijaldemokratske orijentacije, u ovom slučaju SNSD i u Federaciji ključni SDP, žele da taj dokument usvoje.

Mi uopšte ne vidimo šta je problem. Da li je problem što će sa tim novcem koji dolazi iz IPA fondova biti izuzetno velik i visok nadzor od strane evropskih institucija pa to nije interesantno za vladajuće elite, ili je jednostavno za njih mnogo atraktivnije da manipulišu sa građanima koji apsolutno nemaju nikakvu korist od takvih sredstava i pokušavaju tražiti izgovor za nešto što je po meni potpuno, potpuno bespredmetno, besmisleno, a to je da će se na bazi korištenja tih sredstava formirati neke nove agencije, neke nove institucije i kako je to suprotno interesima jednog ili drugog naroda, što apsolutno ne stoji.

RSE: Zanimljivo je to što bh lideri prihvataju obaveze, ali ih ne ispunjavaju. Najbolji primjer za to je Mapa puta usvojena u ljeto 2012. u Briselu, kada su svi političari izjavili da će to što su potpisali ispuniti. Ali, sve je još uvijek samo 'mrtvo slovo na papiru'.
Borenović: Sa komesarom Fileom, lideri vladajućih stranaka u Bosni i Hercegovini su potpisali tzv. Mapu puta i šta će sve uraditi u narednom periodu. Nakon petnaest mjeseci, kada ništa nije urađeno, potpisuju se u Briselu, 1. oktobra, Principi – koji su također potpisani od lidera vladajućih stranaka, gdje se navodi u tački 6 Principa da će se do 10. oktobra uspostaviti mehanizam koordinacije, kao jedan od bitnih preduslova da bi zemlja išla dalje, a to je najvažniji preduslov da bi se ne samo koristila sredstva koja stoje na raspolaganju građanima ove zemlje, nego da bi se usvojio i program integrisanja kao ključni dokument u kojem će se definisati šta koja institucija treba da radi, u kom roku, u kom obimu, kako bi to onda mogli da mjerimo i pratimo iz godine u godinu.

Mjesec za mjesecom prolazi, traže se raznorazni izgovori, pokušava se na kreiranju nekakvih vještačkih sukoba dobiti izborna podrška građana - od kojih se vješto krije šta se to dešava. I onda imate situaciju da kad neko izađe ko se u te stvari po prirodi posla mora razumjeti, onda budete napadnuti, evo, 'otkud vama pravo da govorite podatke' koji su, možete zamisliti, rezervisani samo za određene političke elite koje sa tim manipulišu. Tako, stanje je izuzetno loše. Ponavljam: ovo samo pokazuje, i to treba biti jasna poruka, da imamo antievropsku vladu u Republici Srpskoj, antievropski Savjet ministara na nivou Bosne i Hercegovine i da ključni politički faktori snose odgovornost za takvo stanje, a to je SNSD u Republici Srpskoj i partneri iz Federacije BiH. Sve ostalo je samo najobičnija šarena laža i pokušaj da se na prevaru i obmanu dogovori u Briselu o nečemu što formalno stoji, a suštinski se ništa ne radi po tom pitanju.

Vaše mišljenje

Prikaži komentare

XS
SM
MD
LG