Dostupni linkovi

Državna pomoć firmama ide pod oštriju kontrolu


Novčanice i kovanice konvertibilne marke, ilustrativna fotografija
Zakon o državnoj pomoći trebao je biti donesen još u junu 2010., ali kako je u Bosni i Hercegovini sve praćeno političkim nesuglasicama, Vijeće ministara BIH usvojilo ga je tek krajem augusta ove godine.

Zakon predviđa izgradnju sistema državne pomoći i uspostavu bolje koordinacije u usmjeravanje javnih sredstava u razvojne projekte. Praktično, to znači da će novac iz budžeta, ali iz međunarodnih institucija, biti usmjeravan preduzećima pod određenim uslovima.

Prema riječima Dragana Milovića, pomoćnika ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, time bi prestala dosadašnja praksa izdvajanja novca.

"Ja sam imao prilike da se bavim službenim listovima raznih organa vlasti i mogli ste, recimo, naći u mom kantonu ili Federaciji BiH da cijeli službeni list bude zastupljen odlukama sljedeće sadržine- odobrava se tome
Zakon će obezbjediti suzbijanje netransparentnog odobravanja pomoći, kaže Dragan Milović.

toliko para, pa je to na stotine tisuća maraka odobravano i pojedincima i firmama, po osnovu neke pomoći koja sigurno nije bila transparentna, u smislu da je svako to mogao dobiti. Dobijali su je neki, a neki nisu. Ovim zakonom se u mnogo čemu takva praksa stavlja pred zid javnosti, tako da će takve pojave odobravanja netransparentnog biti stvar prošlosti“, kaže Dragan Milović, pomoćnik ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Kontrolu izdvajanja državne pomoći preduzećima preuzeće Savjet, sastavljen od sedam članova - po dva iz državnih institucija, isto toliko iz entitetskih i jednog iz Brčko Distrikta.

Upravo taj dio zakona zasmetao je Safetu Haliloviću, ministru za ljudska prava i izbjeglice.

On tvrdi kako Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju predviđa nezavisno i državno tijelo, a ne Savjet sastavljen od predstavnika svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini.

Safet Halilović, foto: Midhat Poturović

„Tražio sam da se doradi na način da on bude, doista, u duhu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, neovisno državno tijelo, i u finansijskom, i u statusnom smislu. Postoji još određen broj slabosti, tako da u zakonu stoji da Savjet sam donosi podzakonske akte u kojima će regulisati svoje nadležnosti. To je, naprosto, nezamislivo, jer Zakonom se određuje nadležnost nekog državnog organa, a ne da on određuje šta će imati u nadležnosti“, navodi Safet Halilović, ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Brisel smatra zakon dobrim

Upravo osnivanje Savjeta za državnu pomoć, jedan je od razloga zbog kojeg Bosna i Hercegovina kasni sa usvajanjem zakona, s obzirom na činjenicu da se protiv tijela koje bi bilo u nadležnosti države, zalagao Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske.

Tek nakon što je Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Nacrtom zakona predvidjelo da Savjet bude sastavljen i od članova iz entiteta, Vijeće ministara BiH ga je usvojilo većinom glasova.

Sjedište Delegacije Evropske komisije u BiH, avgust 2011

Na naše pitanje da li su time prekršene odredbe Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, kako to tvrde neki ministri, Dragan Milović, pomoćnik ministra za vanjsku trgovinu i ekonomske odnose odgovara:

„To što me sada pitate je čisto političko pitanje i o tome se može polemizirati. Šta je to nezavisno tijelo i šta u jednoj državi kao što je Bosna i Hercegovina znači potpuna nezavisnost. Ja znam da je ona u zemljama koje su jednostavne po svom ustroju, idealan sistem, ali da li je to kod nas najbolje, u ovakvoj situaciji gdje uvijek neko može nakon bilo kakve odluke Vijeća ministara reći- da je ugrožen.“

„Čak je i Direkcija za evropske integracije navela da je ovaj zakon djelimično usklađen sa evropskim zakonodavstvom, a nije navedeno šta to nije usklađeno“, kaže Safet Halilović, ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.
Iz Evropske komisije poručuju da oba doma Parlamenta BiH trebaju usvojiti zakon kakav je predložilo Vijeće ministara.

Uprkos argumentima koje navodi ministar Halilović da Prijedlog zakona o državnoj pomoći nije u skladu sa evropskim standardima, u Evropskoj komisiji u BiH ne misle tako.

„Prijedlog Zakona o državnoj pomoći kojeg je usvojilo Vijeće ministara odgovara zahtjevima evropskog zakonodavstva i on je pripreman uz savjetodavnu pomoć predstavnika Evropske komisije. Također, ono što je bitno naglasiti je da je pitanje državne pomoći jedno od već dugo neriješenih pitanja iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, i jako je važno da oba Doma Parlamenta BiH ga usvoje u prijedlogu kojeg je uputilo Vijeće ministara“, navodi Zora Stanić, portparolka Evropske komisije u BIH.

Usvajanje Zakona o državnoj pomoći, a time i osnivanje Savjeta za državnu pomoć, jedan je od uslova kojeg Bosna i Hercegovina mora ispuniti iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom.

S obzirom na političke nesuglasice, koje će se navjerovatnije pojaviti i u parlamentarnoj proceduri, vrlo je izvjesno kako će zakon na doradu ponovo biti vraćen predlagaču, odnosno Vijeću ministara BiH - ili ovom u tehničkom mandatu koje ga je donijelo, ili narednom koje ni godinu dana nakon izbora, nije formirano.
XS
SM
MD
LG