Dostupni linkovi

Vijeće ministara BiH bez rodne ravnopravnosti


Zastupnički dom parlamenta BiH potvrdio je imenovanje novih ministara u Vijeću ministara BiH. Međutim, prilikom formiranja izvršne vlasti ni ovaj put nije se ispoštovala tzv. "rodna kvota".
Zastupnički dom parlamenta BiH potvrdio je imenovanje novih ministara u Vijeću ministara BiH. Međutim, prilikom formiranja izvršne vlasti ni ovaj put nije se ispoštovala tzv. "rodna kvota".

U novom sazivu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, kao i u prethodnom mandatu, nije ispoštovana tzv. "rodna kvota".

"Nažalost, još uvijek imamo isto stanje kao i ranije, dakle, dvije ministrice praktično. Evo, možemo reći da je blagi napredak da imamo ženu koja je dopredsjedavajuća Vijeća ministara. Međutim, apsolutno ne možemo biti zadovoljni ako znamo da je zakonska obaveza 40 posto", kaže direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH Samra Filipović-Hadžiabdić u rubrici Zašto? Radija Slobodna Evropa.

Za veće učešće žena u političkim procesima zaslužne su kvote koje su na početku njihovog uvođenja zvali i "ženske kvote".

One su ženama omogućavale veći i prodorniji ulazak u politiku, koji je do tada bio nedovoljan i neravnopravan jer nije bio u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova koji nalaže učešće od 40 posto manje zastupljenog spola u političkim procesima, piše u radu "Politička participacija žena u BiH", autorice Medine Mujić, u izdanju nevladine organizacije Fondacija CURE.

Zakon o ravnopravnosti spolova u članu 20 propisuje: "...da ravnopravna zastupljenost spolova postoji u slučaju kada je jedan od spolova zastupljen s najmanje 40 posto u tijelima", te da državna tijela na svim nivoima organizacije vlasti, i tijela lokalne samouprave, uključujući zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast, političke stranke, pravna lica s javnim ovlaštenjima moraju osigurati i promovirati ravnopravnu zastupljenost spolova u upravljanju, procesu odlučivanja i predstavljanju.

Filipović-Hadžiabdić navodi da je u Bosni i Hercegovini naročito problem u izvršnoj vlasti, tamo gdje se imenuje i gdje političari svjesno krše zakon.

"Svjedoci smo da se svi političari kunu u to da su legalisti, a evo, nepoštovanje Zakona donesenog u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine pokazuje da nažalost još uvijek svijest bh. političara nije na tom nivou da se poštuje vladavina zakona. Dakle, moramo i dalje raditi na promicanju svijesti, kako opšte javnosti, tako i političkog miljea", ističe Filipović-Hadžiabdić.

Žene čine više od 50 posto stanovništva u Bosni i Hercegovini – a koliko ih je u vlasti? Ovo pitanje bilo je u fokusu kampanje "Mi predstavljamo – vi birate" koju je Agencija za ravnopravnost spolova pokrenula s ciljem predstavljanja kandidatkinja na listama za opće izbore 2018. kako bi im se pružilo više medijskog prostora i promovirala ravnopravnost žena i muškaraca u vlasti i javnom životu BiH.

Dosadašnja praksa pokazala je da u predizbornom procesu kandidatkinje dobijaju manje medijskog prostora, što za posljedicu ima podzastupljenost u zakonodavnim tijelima i vladama na svim nivoima vlasti.

Ove i slične kampanje doprinijele su poboljšanju situacije, kaže Filipović-Hadžiabdić, ali žene u bh. politici su i dalje daleko od zakonom predviđenog položaja.

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG