Dostupni linkovi

Trogrlić: Veća podrška građana BiH za EU


Zastava Evropske unije u zgradi Delegacije EU u BiH, Sarajevo

Podrška građana Bosne i Hercegovine procesu integrisanja zemlje u Evropsku uniju, veća je za 20 posto u odnosu na prethodnu godinu. To je rezultat istraživanja koje je provela Direkcija za evropske integracije u aprilu ove godine a prije nekoliko dana tu informaciju je usvojilo Vijeće ministara. Praktično, osam od deset građana željelo bi vidjeti BiH kao članicu EU, ističe Martina Trogrlić, glasnogovornica Direkcije za evropske integracije BiH.

RSE: Ukoliko bi danas bio raspisan referendum na kojem bi se građani izjašnjavali o tome da li su za ulazak BiH u EU, kakvi bi bili rezultati?

Trogrlić: Na pitanje kako bi glasovali na refendumu za članstvo u EU, 76,6 posto ispitanika se izjasnilo da bi glasovali za EU, odnosno da je danas referendum, osam do deset građana bi podržalo ulazak svoje zemlje u EU. U Federaciji BiH članstvo u EU podržava 86,5 posto ispitanih građana, u Republici Srpskoj taj postotak iznosi 58,9 a u Brčko Distriktu 69 posto. U odnosu na prethodnu godinu podrška članstvu je veća za 20 posto a u odnosu na 2017. godinu veća je za 7,6 posto. U odnosu na 2018. značajno je porasla podrška u Republici Srpskoj - sa 30 na skoro 60 posto u ovoj godini. Veća je podrška i u Federaciji za 10 posto dok je u Distriktu Brčko smanjena za oko 6 posto.

RSE: Šta građani najčešće navode kao razlog za ulazak BiH u EU?

Trogrlić: Građani iz svih dijelova BiH navode iste razloge. Najčešće je to što EU doživljavaju kao garanciju trajnog mira i političke stabilnosti a to kao razlog navodi 32,6 posto ispitanika, zatim da članstvo omogućava slobodu kretanja ljudi, robe i kapitala – što navodi 28,3 posto. Za 18, 8 posto građana razlog je poštivanje zakona i propisa dok je za 9, 8 posto ispitanika razlog podrške ulasku u EU, nada da će biti unaprijeđena infrastruktura.

Takođe u svim dijelovima BiH građani dijele i razloge protivljenju ulaska svoje zemlje u EU a to je strah od većih troškova života i poreza.

RSE: Koje bi reforme, prema rezultatima ovog istraživanja, trebalo u prvom redu provesti na putu integrisanja ?

Trogrlić: Očekivanja građana su vezana za unapređenje svakodnevnog života. Kao najvažnije reforme koje proces europskih integracija nosi sa sobom, građani prepoznaju borbu protiv korupcije - njih oko 46,8 posto, zatim oko 20 posto ispitanika želi vidjeti reformu pravosuđa dok oko 12 posto građana očekuje reformu socijalnog sistema, odnosno priželjkuje pravedniju socijalnu zaštitu. Oko osam posto građana daje prioritet reformi poreznog sustava u smislu smanjenja opterećenja na plaću dok reformu javne uprave želi sedam posto ispitanika. Prema rezultatima istraživanja, o neophodnim reformama su stajališta svih građana BiH prilično ujednačena.

RSE: Šta su razlozi zbog kojih bi EU željela u svom članstvu imati BiH, onako kako ih vide građani ?

Troglić: Ukupno 25,5 posto ispitanika smatra da je EU zainteresirana za pristupanje BiH zbog osiguranja mira i stabilnosti, 24,5 posto zbog prirodnih resursa koje ima BiH, dok je 17,3 posto ispitanika kao razlog navelo širenje europskog tržišta a 15 posto razlog vidi u stručnoj i kvalificiranoj radnoj snazi, odnosno kvalitetnim radnicima iz BiH.

RSE: Kakvo je mišljenje o tome ko bi u BiH mogao imati najveće koristi od članstva ?

Trogrlić: Prema mišljenju građana najveću korist od ulaska BiH u EU imali bi mladi, što je navelo skoro pola ispitanika, preciznije njih 47,1 posto. Da bi najveću korist imali političari, smatra 19 posto građana. Zatim se navode studenti (7,5 posto) posto, poljoprivrednici(6,2 posto) poduzetnici (3,7 posto). Da od ulaska BiH u EU, koristi neće imati niko posebno smatra oko 14 posto učesnika u istraživanju javnog mnijenja koje je provela Direkcija za europske integracije BiH.

RSE: Kakvi su stavovi o tome šta otežava brži proces integrisanja BiH u EU?

Trogrlić: Građani u BiH i ovo pitanje doživljaju isto. Najveći procenat – više od 40 posto smatra da politizacija procesa integrisanja otežava približavanje BiH europskom članstvu, 19,5 posto građana je kao razlog navelo nespremnost na promjene, dok je 11,2 posto ispitanika odgovorilo da su to objektivne prepreke, odnosno, obimne reforme u svim sferama života. Takođe kao razlog građani percipiraju stanje u EU, što kao prepreku navodi 8 posto građana a isto toliko građana kao prepreku doživljava nedovoljno razumijevanje procesa pristupanja EU.

Istraživanje je provedeno putem CATI metode, na uzorku većem od 1.200 ispitanika, na reprezentativnom nivou cijele države.

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG