Dostupni linkovi

Mnogo tužbi za klevetu


Kleveta je i novim Privremenim kriivčnim zakonikom Kosova krivično delo, kaze za naš program prištinski advokat Sadri Godanči:

«Krivični zakonik Kosova je inskriminisao krivično delo klevete u glavi XVIII u kojoj su predviđena dela protiv časti i autoriteta.»

Godanči ističe da je u Zakonu predviđeno da svako ko širi neistine i svestan je toga, se kažnjava novčanom kaznom ili zatvorom do tri meseca. Zakonodavac je na ovaj način želeo da zaštiti moralni integritet pojedinaca od klevete, kaže Godanči i dodaje:

«Krivična procedura za krivično delo klevete započinje na osnovu privatne tužbe. Nadležni za postupanje po tužbi su opštinski sudovi.»

U Opštinskom sudu u Prištini ima dosta takvih predmeta, kaže predsednik Opštinskog suda u Prištini Nuhi Uka:

«U Opštinskom sudu u Prištini je ne mali broj privatnih tužbi za krivično delo klevete i uvrede i mlogu da kazem da se zbog kadrovske situačije u kojoj je sud procedura ne može završiti u vremenškom periodu koji bi želele stranke.»

Naime, Opštinski sud u Prištini već pet godina ima skoro upola manje sudija od potrebnog broja. Uka ištiče kako je od strane institucija Košova pokrenuta incijativa da krivično delo klevete sankcioniše tako da se to rešava kao građanska parnica Iz prakse advokat Godanči ištiče kako se ova krivična dela posebno javljaju:

«Ovo delo je prisutno uvek, ali više dobija na intenzitetu u vremenu fluidne organizacije jednog društva, kada vlast i njeni organi nisu dovoljno sposobni za osudu takvih ponašanja.»

Godanči ističe kako se u ovom slučaju pre svega radi o pokušajima moralne diskreditačije određenih ličnošti, iako se ne mogu isključiti i materijalni i drugi motivi. Sociolog Fadil Maloku smatra da se zaoštreni politički diskurs najbolje može objašniti posledicom kolektivne frustracije koja postoji u kosovskoj javnosti:

«Ova kolektivna frustracija od širokih masa se prenosi i na našu političku elitu, koja sa priblizavanjem utvrđivanja političkog statusa smatra da oštrim jezikom može da izvrši moralnu i političku satisfakciju u odnosu na zahteve i stremljenja koje ima šira javnost na Kosovu.»
XS
SM
MD
LG