Dostupni linkovi

Nedostatak novca usporava povratak


Ocenjeno je da je veliko dotignuće početak ostvarivanja programa za povratak na osnovu Okvirne strategi za povratak, rekao je ministar lokalne uprave u Vladi Kosova Lutfi Haziri, kopredsedavajući zajedničke radne grupe institucija Kosova i UNMIK-a:

«Kao veliko dostignuće je spomenut početak ostvarivanja porgrama za povratak na osnovu Okvirne strategije za povratak i odluka o uspostavljanju jedinica za zaštitu ljudskih prava pri svakom ministarstvu u Vladi Kosova.“

Haziri je ocenio da ima dosta tehničkih naporedaka koji se odnose na slobodu kretanja, integrativne programe, kao što su, primera radi, izgradnje multietničke škole u Uroševcu ili posete najudaljenijim naseljima na Kosovu, na osnovu plana Vlade.

Haziri On je ocenio da se u 26 od 30 opština na Kosovu ostvaruje pravo nacionalnih zajednica na službenu upotreba jezika manjina. Komentarišući pismo predsednika Koordinacionog centra za Kosovo Vlade Srbije, upućeno šefu UNMIK-a Sorenu Jessenu Petersenu u vezi sa uredbom o pilot- projektima, Haziri je ocenio da Čović može biti nezadovoljan, ali je jasno da je proces decentralizacije lokalne vlasti proces koji će se odvijati na osnovu dokumenta UNMIK-a i Vlade Kosova.

«U prvom redu, dokument Vlade Kosova je jedini dokument na Kosovu i legalizuje, odnosno traži da se ostvaruju pilot projekti na Kosovu, eliminiše bilo kakvu drugu tendenciju, alternative i vidove pritiska koji su želeli da se instaliraju na Kosovu.»

Kilijan Klanssmit, savetnik šefa UNMIK-a za povratak i zajednice, kopredsedavajući Radne grupe za standard 3 i 4, je ocenio da je nedostatak financijskih sredstava ogromna smetnja u ostvarivanju standarda slobode kretanja i održivog napretka.

«Trenutno nam nedostaju 22 miliona evra za projekte iz ove oblasti. Mislim da je ovo razlog za uznemirenje, pošto svi znamo da je broj povratnika nedovoljan», rekao je Klajnssmit, ističući da se zbog nedostatka financijskih sredstava za povratak zahvaljuje Bogu da se ne vraća veći broj raseljenih, jer vlasti ne bi znale šta da urade sa njima.

Na sledećem sastanku sa predsednicima opština, koji će se održati 15. avgusta, oceniće se koje su to opštine koje zaostaju u ostvarivanju standarda i Vlada će se njima pozabaviti tako što će im pružiti dodatnu pomoć u ostvarivanju zadataka koje opštine imaju oko ispunjavanja standarda, rekao je Haziri.

Međunarodna zajednica, međunarodna administracija na Kosovu i institucije Kosova su slobodu kretanja, održivi povratak i decentralizaciju vlasti na Kosovu utvrdile kao najprioritetnije standarde, od čijeg ostvarivanja zavisi početak razgovora o konačnom statusu Kosova.
XS
SM
MD
LG