Dostupni linkovi

Majstori za skrivanje računa


RSE
Revizori su najviše posla imali oko trošenja novca u Ministarstvu finansija i trezora, gdje je, novcem poreskih obveznika kupovana i odjeća, a naknade za odvojeni život isplaćivane za vrijeme godišnjih odmora. Ministar Ljerka Marić morala je znati za to, kao i da nema pokrića o tome kako je konkretno potrošen novac u neke državne svrhe, kažu revizori.

Zbog nemara ili neznanja u Ministarstvu finansija, ali i Vijeću ministara u cjelini, Bosna i Hercegovina je, kažu revizori, proćerdala oko sedam miliona maraka. Dok je kurs dolara padao, 35 miliona dolara iz američkih banaka, dobivenih od sukcesije stajalo je na računu Centralne banke i dalje - u dolarima. Revizor Dragoljub Korinčić:
KORINČIĆ
Oni se pravdaju time da su to sredstva za određene namjene, koja stoje na tom računu u Centralnoj banci i koja se ne smiju dirati. Nama je jasno da se ne smiju dirati, odnosno upotrebljavati, ali nam nije jasno zašto se nisu mogle poduzeti, dakle, efikasnije mjere da se ta sredstva zaštite.
RSE
Poredeći broj zaposlenih i utrošeni novac ubjedljivo naviše potrošio je Stalni komitet za vojna pitanja. Samo pet ljudi, koliko je radilo u ovom sekretarijatu prošle godine, potrošili su 320.000 maraka. Telefonirali su, naprimjer, za 30.000 maraka. Revizor Sead Abaspahić.
ABASPAHIĆ
U toku cijele godine, do decembra mjeseca, u Stalnom vojnom komitetu su stalno bila uposlena samo tri uposlenika. To su generalni sekretar i njegova dva zamjenika. Tek u decembru je raspisan konkurs za prijem novih ljudi.
RSE
Interesantna je još Direkcija za civilnu avijaciju, koja nema vlastiti automobil, pa je za usluge rent a cara potrošila 17.500 hiljada maraka, koliko košta nova Škoda fabia.

U institucijama BiH, kažu revizori, posebni su stručnjaci da sakriju račune iz jedne godine i predoče ih naredne, pa se dešavalo, naprimjer u Direkciji CIPS-a da su tek za 2003. godinu evitentirani troškovi iz 2002. U državnom Tužilaštvu, stoga, još traže pojašnjenja od revizora i kompletiraju podatke o finansijskim zloupotrebama 2002. godine, kaže vršilac dužnosti glavnog revizora Samir Mušović.
MUŠOVIĆ
Da li je pronevjereno, kakva je odgovornost prekršajna, krivična i tako dalje, Tužilaštvo bi trebalo uskoro da okonča prvi dio svog posla.
RSE
U septembru će Ured za reviziju, kako je najavljeno, završiti izvještaje o poslovanju u prošloj godini za još preostale dvije institucije: Službenog glasnika BiH i Agencije za zapošljavanje i sa rezmiranim izvještajem za sve institucije izaći pred državni Parlament. Kontrola potrošenje novca u državnim institucijama za ovu godinu počinje već u oktobru. Prijetnji revizorima, koje su imali u početku svog djelovanja, više, kažu nema.
XS
SM
MD
LG