Dostupni linkovi

Istraživanje: Više od polovine građana Srbije podržava članstvo u EU


Poštanske markice izdate u januaru 2014. godine, u znak početka pregovora Srbije i EU

Više od polovine građana Srbije podržava članstvo u Evropskoj uniji (EU), manje od polovine bi glasalo za članstvo u EU na referendumu, dok većina smatra da je korist od saradnje velika, pokazuju rezultati ispitivanja građana o stavovima građana Srbije prema EU, koje je u martu sproveo beogradski Institut za evropske poslove.

Institut za evropske poslove je, u saradnji sa istraživačkom kućom Ninamedia, sproveo istraživanje o stavovima građana Srbije prema Evropskoj uniji. Istraživanje je sprovedeno krajem marta ove godine, na reprezentativnom uzorku od 1207 građana.

Fokus istraživanja bio je na pitanjima o podršci članstvu i saradnji sa EU, kao i viđenju pojedinačnih zemalja-članica evropskog bloka.

Podaci su sakupljani metodom kompjuterski podržanog telefonskog intervjuisanja.

Više od polovine ispitanika (53%) podržava članstvo Srbije u Evropskoj uniji. To su u većoj meri muškarci, starosti do 45 godina, sa najvišim nivoom obrazovanja, Vojvođani i oni iz gradskih naselja.

Suprotan stav ima 35% ispitanika, dok 12% njih nije umelo da se izjasni po ovom pitanju. Prilikom poređenja dobijenih rezultata sa prethodnim godinama, uočen je blagi pad broja onih koji ne podržavaju članstvo Srbije u EU.


Od ukupnog broja ispitanika, 59% smatra da Srbija ima koristi od saradnje sa Evropskom unijom. Takav stav izrazili su uglavnom muškarci, najobrazovaniji ispitanici, kao i stanovnici gradskih naselja, dok 25% građana smatra da Srbija nema koristi od saradnje sa EU, a 16% njih nije umelo da se izjasni o ovom pitanju.

Gotovo polovina građana Srbjie odnos između Srbije i EU ocenjuje ocenom 3. Na skali od 1 do 5, gde je prosečna ocena 3, prosečna ocena odnosa između Srbije i EU iznosi 2,70.

Najveći prijatelji – Grčka i Francuska

Kada je reč o pojedinačnim zemljama-članicama EU, 17,9% ispitanika smatra da je Srbiji najveći prijatelj Grčka, 10,5% navodi Francusku, nešto manje navodi Nemačku (8,6%) i Mađarsku (7,6%), dok najveći broj ispitanika, 36,9% ,ne zna da se izjasni o ovom pitanju.

Poredeći rezultate sa onim iz prethodnih istraživačkih talasa uočen je blagi pad u vrednostima za Grčku i Nemačku dok je broj onih koji kao najvećeg prijatelja navode Francusku porastao.

Najveći neprijatelji – Nemačka i Hrvatska

Najvećim neprijateljem u Evropskoj uniji 17,8% ispitanika smatra Nemačku, zatim Hrvatsku 16,4% i Veliku Britaniju 13,5%, dok 44,5% ne zna da se izjasni.

Posle poređenja sa rezultatima iz prethodinh talasa uočen je trend opadanja broja ispitanika koji navode Hrvatsku i Veliku Britaniju, dok broj onih koji navode Nemačku lagano raste.

Malo više od četvrtine ispitanih smatra da od susednih država najbolje odnose Srbija ima sa Bosnom i Hercegovinom (BiH), zatim sa Mađarskom i Severnom Makedonijom, dok se ostali odgovori javljaju u manje od 7% slučajeva.


Kada su u pitanju informacije o Evropskoj uniji, 39% građana smatra da ima i da nema dovoljno informacija o EU. Neinformisani su većinom žene, najstariji građani, ispitanici sa najnižim nivooima obrazovanja, stanovnici Zapadne Srbije sa Šumadijom i oni iz vangradskih naselja.

Najveći broj ispitanika, 32 odsto, navodi da informacije o EU očekuje da dobija od medija, zatim od Vlade Srbije - 28,2 odsto, od EU - 11,7%, Parlamenta - 9,7%, nevladinih organizacija - 9,4% i škola-fakulteta - 6,4%, dok se ostali odgovori javljaju u manje od 2% slučajeva.


Ukoliko bi sutra bio raspisan referendum o članstvu Srbije u Evropskoj Uniji, 48,9% ispitanika navodi da bi glasalo ZA, pri čemu se uglavnom radi o ispitanicima sa najvišim nivoom obrazovanja kao i stanovnicima gradskih naselja.

Suprotan stav iskazalo je 28,4% građana, da ne bi izašlo na glasanje odgovorilo je 11,2% ispitanih, dok 11,5% njih ne zna kako bi glasalo.

Komparacijom sa rezultatima iz prethodnih istraživačkih talasa uočeno je da rezultati osciliraju.

XS
SM
MD
LG