Dostupni linkovi

Predstavnici Kongresa SAD pozdravili rad Istražne komisije Parlamenta BiH


Kongresmen Markwayne Mullin

Predstavnici Kongresa Sjedinjenih Američkih Država (SAD) pozdravili su rad Privremene istražne komisije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) za utvrđivanje stanja u bh. pravosudnim institucijama tokom video sastanka sa članovima te komisije koji je održan u utorak, 12. januara.

Tokom sastanka, na kojem su prisustvovali i predstavnici Ambasade SAD u Sarajevu, govorili su član Potkomiteta za nadzor i istrage Komiteta za energetiku i trgovinu, kongresmen Markwayne Mullin i potpredsjednik Potkomiteta za nadzor i istrage Komiteta za energetiku i trgovinu američkog Kongresa, Alan Slobodin.

Prema riječima kongresmena Mullina, Privremena istražna komisija PSBiH predstavlja istorijski presedan i priliku da se uspostavi temelj za buduće parlamentarne istražne komisije, kao i da javnost, prihvati i podrži snažnu nadzornu ulogu državnog parlamenta u BiH.

U vezi s tim, predstavnici Kongresa su ukazali na potrebu izbjegavanja politički motivisanih istraga, kao i na važnost prikupljanja istinitih dokaza i činjenica koje treba da dovedu do konkretnih rezultata istrage. Naglasili su i važnost načina prezentacije rezultata istrage i izvještaja ciljnim grupama i široj javnosti.

Zvaničnici američkog Kongresa fokusirali su se na balansiranje političkog pritiska s kojim su suočeni članovi parlamentarnih istražnih komisija s potrebom da se izradi značajan, koristan i uticajan izvještaj koji treba da za rezultat ima konkretne pozitivne reforme u društvu.

Izrazili su uvjerenje da će pionirski poduhvat ove državne Komisije doprinijeti popravljanju stanja u pravosuđu BiH i uspostaviti nove standarde u oblasti parlamentarnog nadzora, s ciljem da snažan parlamentarni nadzor postane dobra praksa u BiH i u brojnim drugim oblastima.

Istovremeno, predstavnici Kongresa SAD podijelili su sa članovima Privremene istražne komisije iskustva u vezi sa parlamentarnim istragama i nadzorom.

Zahvaljujući za konkretnu podršku koju Kongres SAD i Ambasada SAD u BiH pružaju radu Privremene istražne komisije, članovi Komisije upoznali su predstavnike američkog Kongresa sa mandatom i dosadašnjim rezultatima u radu Komisije.

Članovi Privremene istražne komisije naveli su da su saslušali ogroman broj svjedoka i da će istraga biti okončana za nekoliko mjeseci izradom izvještaja čiji je cilj da u značajnoj mjeri doprinese poboljšanju stanja u pravosuđu, reformiše pravni okvir za djelovanje pravosudnih institucija, te stvori uslove za eliminaciju političkog uticaja u pravosuđu i za borbu protiv korupcije.

Ovo su također i ključni uslovi kako bi BiH dobila status kandidata za ulazak u Evropsku uniju, naveli su članovi Komisije.

Privremena istražna komisija Predstavničkog doma Parlamenta BiH za utvrđivanje stanja u pravosudnim institucijama počela je s radom 26. maja 2020. godine.

Formirana je na osnovu zaključka sa 2. hitne sjednice Predstavničkog doma, na kojoj su poslanici raspravljali su o aktuelnoj situaciji u pravosudnim institucijama BiH, s akcentom na obaveze iz preporuka Evropske komisije.

XS
SM
MD
LG