Dostupni linkovi

Počela sjednica Narodne skupštine RS o ekonomskoj politici i budžetu za 2021. godinu


Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske (NSRS),11. novembra 2019.

U Banjaluci je u srijedu 16. decembra počela sjednica Narodne skupštine bosanskohercegovačkog entiteta Republike Srpske (NSRS)na kojoj će poslanici, po hitnom postupku, razmotriti Prijedlog programa ekonomskih reformi RS od 2021 do 2023. godine i Prijedlog budžeta za 2021. godinu.

U Prijedlogu programa ekonomskih reformi Republike Srpske 2021-2023. ističe se da se u tom periodu može očekivati oporavak privrednog rasta po stopama od 2,6 posto u 2021. 3,2 posto u 2022. i .3,0 posto u 2023. godini.

Prijedlog budžeta za 2021. godinu iznosi 3,795 milijardi KM (1,933 milijardi eura) i veći je za 159 miliona KM ili 4,4 pdsto u odnosu na drugi rebalans budžeta za 2020. godinu.

Na usvojenom dnevnom redu posebne sjednice je i Prijedlog zakona o dopunama Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama po hitnom postupku, Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o igrama na sreću, Prijedlog odluke o kratkoročnom zaduživanju RS emisijom trezorskih zapisa za 2021. godinu, Prijedlog zakona o izvršenju budžeta RS za 2021, Prijedlog odluke o iznosu garancija koje može izdati RS u 2021. godini, kao i Prijedlog odluke o dugoročnom zaduživanju RS za 2021. godinu.

Usvajanje budžeta za narednu godinu na svim nivoima vlasti BiH uslov je za dobijanje 1,5 milijardi maraka vrijednog kredita kojeg je BiH zatražila od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) za ublažavanje posljedica pandemije korona virusa i podršku budžetima.

BiH se prethodno se aprilu 2020. godine već zadužila 333 miliona eura putem MMF Instrumenta za brzo finansiranje po kamatnoj stopi od 1,05 odsto i uz period odgode plaćanja kredita od 39 mjeseci. Ovaj kredit izazvao je političku krizu u BiH oko raspodjele, a novac je oko dva mjeseca bio na računu Centralne banke BiH.

Tek početkom juna, Savjet ministara BiH postigao je dogovor o raspodjeli 333 miliona evra MMF-ovog kredita. Od ukupnog novca, 61,5 posto je dato Federaciji BiH sa njenih deset kantona, 37,5 posto RS, a jedan posto Brčko distriktu. Otplatu duga vrše entiteti i Brčko distrikt (posebna administrativna jedinica u BiH).

XS
SM
MD
LG