Dostupni linkovi

BiH postigla napredak u sprječavanju pranja novca


Ilustrativna fotografija

Bosna i Hercegovina više nije na EU listi visokorizičnih trećih zemalja sa strateškim nedostacima u svojem režimu sprečavanja pranja novca i borbe protiv financiranja terorizma, objavljeno je na službenoj stranici Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine.

Na snagu je u četvrtak (9. juli) stupila Delegirana uredba Evropske komisije od 7. maja 2020. godine, kojom je revidirana lista visokorizičnih trećih zemalja.

U obrazloženju je navedeno da je Europska komisija prepoznala napredak i poduzete mjere u ovoj oblasti koji je BiH ostvarila u proteklom razdoblju, te je zaključila da u ovoj fazi, prema dostupnim informacijama Bosna i Hercegovina nema strateške nedostatke u režim sprečavanja pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti.

U Izvještaju je takođe ocijenjeno da je Ministarstvo pravde BiH, kroz svoj rad u proteklih nekoliko godina, dalo značajan doprinos jačanju sustava sprečavanja pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti, posebice kroz ključne izmjene i dopune krivičnog zakonodavstva BiH i kroz izmjene i dopune Zakona o udrugama i fondacijama BiH.

Nadalje u periodu 2016.-2018. godina Ministarstvo pravde BiH je učestvovalo u Radnoj grupi sa 8 podgrupa (čiji su članovi bili predstavnici institucija sa državnog nivoa, nivoa entiteta i Brčko Distrikta), a koja je provela nacionalnu procjenu rizika od pranja novca i financiranje terorizma pod pokroviteljstvom Svjetske banke.

Ministarstvo pravde BiH je kroz projekat "Izgradnja kapaciteta državnih institucija za vođenje dijaloga o javnoj politici sa civilnim društvom" (projekat CBGI) uspostavilo e-registar, a sve ovo je u konačnici doprinjelo ispunjavanju uslova sa skidanja BiH sa FATF-ove sive liste (Financial Action Task Force on Money Laundering, međudržavno tijelo za borbu protiv pranja novca), a od danas i EU liste.

XS
SM
MD
LG