Dostupni linkovi

Vanredna vijest

Vijeće ministara: BiH se ne nalazi na 'crnoj' već na 'sivoj' listi EU


Vijeće ministra BiH u srijedu je demantovalo Udruženje banaka BIH, tvrdeći da se država ne nalazi na "crnoj" već na "sivoj" listi EU.

U vezi sa informacijom od 18. novembra 2016. godine koju je medijima poslalo Udruženje banaka BiH i u kojoj se tvrdi da je Bosna i Hercegovina na crnoj listi Evropske unije, dužni smo obavijestiti javnost da je ova informacija neistinita i da se Bosna i Hercegovina nalazi na sivoj listi, što predstavlja značajnu razliku, saopšteno je iz Vijeća ministara BiH.

"Krajnje je neuobičajeno da Udruženje banaka BiH daje informacije koje uznemiravaju javnost, a pri tome ne preciziraju o kojim bankama u BiH i o kojim transakcijama je riječ", piše u saopćenju.

Dodaju da akcionim planom za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, Bosna i Hercegovina se obavezala da navedene obaveze izvrši do kraja decembra 2016. godine.

Kako kažu, Vijeće ministara BiH je u proteklom periodu, po preporuci FATF-a realiziralo dio mjera iz Akcionog plana i preostale su još dvije obaveze koje će biti realizirane u predviđenom roku koji ističe do kraja decembra ove godine.

"Vijeće ministara BiH je opredijeljeno da unapređuje zakone i propise kako bi se poboljšao okvir za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Vijeće ministara BiH je donijelo Odluku o provedbi Rezolucije 1373 Vijeća sigurnosti UN koju preporučuje FATF" navodi se u saopštenju.

U narednom periodu će biti usvojene i preostale preporuke FATF-a, naročito one koje podrazumijevaju izmjene i dopune Krivičnih zakona (preostala je obaveza izmjene Zakona u Republici Srpskoj) u dijelu koji se odnosi na inkriminaciju 'pranja novca i finansiranje terorizma', uspostavu državnog registra NVO, udruženja i fondacija u cilju izbjegavanja dvostrukih ili trostrukih registracija, te sačiniti sveobuhvatni pregled za procjenu adekvatnosti pravnog okvira koji se odnosi na neprofitne organizacije, njihovu identifikaciju, karakteristike i vrste neprofitnih organizacija, a koje su u opasnosti od zloupotrebe za finansiranje terorizma do kraja 2016. godine, kako bi se izbjegla znatna kašnjenja i eventualne blokade prekograničnih finansijskih transakcija, navode iz Vijeća ministara BiH.

Ministarstvo pravde BiH je zaduženo da izradi jedinstvenu internet stranicu nevladinih organizacija, udruženja i fondacija u saradnji sa entitetskim vladama i Brčko distriktom i očekuje se da realizacija i ovog cilja bude ispunjena do kraja ove godine.

Prema svemu navedenom, manji dio obaveza treba da realizira Vijeće ministara BiH, dok većinu obaveza trebaju realizirati vlade entiteta.

Napominju i činjenicu da je Bosna i Hercegovina u prošloj godini realizirala sve obaveze koje je dobila od MONEYVAL-a i nakon usvojenog izvještaja i pohvaljenog napretka u oblasti provođenja mjera za sprečavanje pranja novca I finansiranje terorističkih aktivnosti, učesnici plenarne sjednice MONEYVAL-a koja je održana u septembru prošle godine, su usvojili prijedlog da se Bosna i Hercegovina skine sa sive liste MONEYVAL-a i da se stavi u rang država sa redovnom procedurom izvještavanja.

Zaključuju da će Vijeće ministara BiH nastaviti aktivno da radi na realizaciji dogovorenih ciljeva kako bi Bosna I Hercegovina bila izbrisana sa sive liste FATF-a.

XS
SM
MD
LG