Dostupni linkovi

TI BIH: Neefikasna borba pravosuđa u slučajevima korupcije


Korupcija, ilustracija
Tokom 2019. godine donesena je samo jedna presuda za korupciju u predmetima koje vodi Tužilaštvo Bosne i Hercegovine (BiH), a tuženi je oslobođen. Donesena je još jedna uslovna osuda koja nije pravosnažna i to su rezultati Tužilaštva BiH kada je u pitanju procesuiranje velikih slučajeva korupcije, navodi se u izvještaju Transparency Internationala u BiH (TI BiH) koji je analizirao efikasnost rada tužilaštava u BiH za 2019. godinu.

Mnogo više uspjeha, kako se navodi u izvještaju, nije imalo ni Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala pri Republičkom javnom tužilaštvu Republike Srpske. Ono je za godinu dana zaprimilo 78 prijava, podiglo samo 4 optužnice i donijelo 63 naredbe o nesprovođenju istrage.

„Ova tužilaštva koja procesuiraju najteža korupcijska krivična djela imaju daleko manje podignutih optužnica od kantonalnih i okružnih tužilaštava. Tako je Kantonalno tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona, koje je zaprimilo 68 prijava, podiglo prošle godine 43 optužnice, dok je Tužilaštvo Brčko distrikta BiH podiglo je 20 optužnica, iako je zaprimilo samo 26 prijava”, navedeno je u izvještaju .

Iako izgleda da su tužioci u BIH tokom 2019. godine povećali ukupan broj podignutih optužnica, navodi se u izvještaju TI BiH, ovo povećanje je uzrokovano isključivo većim brojem optužnica u kantonalnim i okružnim tužilaštvima koja poraznu statistiku najčešće popravljaju istragama za manja korupcijska djela.

Transparency ističe da pojedina tužilaštva pokušavaju popraviti statistiku na način da većina slučajeva korupcije gdje je građanima nanesena milionska šteta ostaje neprocesuirano. Kao primjer navode slučaj „krađe“ 20 litara goriva, koje je vozač umjesto u službeno vozilo, nasuo u kanister i tako počinio „Krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja i krivotvorenja isprave“.

„Zbog ovakve prakse se najveći broj slučajeva u cijeloj BIH završi uslovnom ili novčanom kaznom, a od 143 pravosnažne osuđujuće presude za korupciju tokom prošle godine 97, odnosno 67,8%, je završilo uslovnom kaznom. Od ostalih pravosnažnih osuda 32 su zatvorske kazne i 14 novčanih. Takođe, broj oslobađajućih presuda značajno se povećava iz godine u godinu, iako je broj procesuiranih slučajeva na istom nivou“, podaci su do kojih je došao Transparency International.

Također se upozorava na činjenicu da više od polovine krivičnih prijava završi naredbom o nesprovođenju istrage.

Prema podacima Suda Bosne i Hercegovine, objavljenih u brošuri o procesuiranju slučajeva korupcije u toku 2019. godine dvadeset tužilaštava u Bosni i Hercegovini sa svih nivoa vlasti podigla su 225 optužnica za krivična djela korupcije.

Od 2004. do 2019. godine pred Sudom Bosne i Hercegovine izrečeno je 178 pravosnažnih presuda za krivična djela korupcije.

Njih 103 okončano je po sporazumu o priznanju krivice, a 204 osobe osuđene su na ukupno 202 godine zatvora u periodu od 15 godina, ili manje od godinu dana zatvora po osuđenom.

XS
SM
MD
LG