Dostupni linkovi

NVO traže ocenu ustavnosti zabrane kretanja migranata nakon vanrednog stanja u Srbiji


Kamp u Bujanovcu, 10. april
Kamp u Bujanovcu, 10. april

Grupa nevladinih organizacija u Srbiji podnela je Ustavnom sudu inicijativu za ocenu ustavnosti naredbe o ograničenju kretanja migrantima i izbeglicama koja je doneta po završetku vanrednog stanja, navodi se u saopštenju.

Inicijativu potpisuju Beogradski centar za ljudska prava, Humanitarni centar za integraciju i toleranciju, Indigo – Grupa za decu i mlade i Praxis.

U saopštenju ovih organizacija navodi se da mere Naredbe o ograničenju kretanja na prilazima otvorenom prostoru i objektima prihvatnih centara za migrante i centara za azil, koju je donelo Ministarstvo zdravlja 6. maja, predstavljaju „neosnovano i nesrazmerno ograničavanje prava na slobodu kretanja, odnosno lišavanje slobode“ korisnicima prihvatnih centara za izbeglice i migrante u Srbiji.

Ističu i da Naredba nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srbije, međunarodnim konvencijama i nacionalnim zakonodavstvom.

„Takođe zabrinjava što zabrana napuštanja prihvatnih centara i centara za azil nije striktno vremenski ograničena, odnosno što traje do prestanka opasnosti od širenja zarazne bolesti COVID-19 na teritoriji Republike Srbije, tj. do neutvrđenog roka“, stoji u saopštenju.

Nevladine organizacije podsećaju da izbeglice, tražioci azila i iregularni migranti „osim što su gotovo dva meseca lišeni slobode u prihvatnim centrima i centrima za azil u kojima postoji visoka stopa prenaseljenosti, a negde i loši higijenski uslovi“ , naredbom onemogućeni da nesmetano stupe u neposredan kontakt sa ljudima izvan centara uključujući pravne zastupnike, psihologe, psihijatre i druge koji pružaju različite vidove podrške.

„Smatramo da je neophodna zajednička solidarna akcija kako bi se izbeglicama, tražiocima azila i iregularnim migrantima omogućio jednak i ravnopravan tretman u odnosu na sve druge kategorije stanovništva u Srbiji“, dodaje se u saopštenju.

Skoro 9.000 izbeglica, migranata i tražilaca azila od uvođenja vanrednog stanja (15. mart) nalaze se u potpunom karantinu u centrima širom Srbije i dozvoljeno im je da izlaze samo u dvorišta centara.

Prema saopštenju Komesarijata za izbeglice Srbije, mere su uvedene "radi sprečavanja širenja korona virusa među migrantskom populacijom". Vanredno stanje u Srbiji ukinuto je 6. maja, kada je doneta Naredba koju osporavaju nevladine organizacije.

Ovo nije prva incijativa Ustavnom sudu koju podnose nevladine organizacije tražeći ocenu ustavnosti mera ograničenja kretanja za migrante i izbeglice. Sličnu inicijativu je tokom vanrednog stanja podnela nevladina organizacija A11.

XS
SM
MD
LG