Dostupni linkovi

Vlasti BiH sa predstavnicima EU: Opredijeljeni smo za provedbu reformi


Sastanak u Bijeljini
Sastanak u Bijeljini

Vlasti Bosne i Hercegovine su ponovile svoju opredijeljenost da izrade i provedu politike za rješavanje ključnih socio-ekonomskih izazova s kojima se suočava BiH i njeni građani, posebno u oblasti ekonomije i poboljšanja životnog standarda građana u BiH, a u skladu sa zahtjevima iz Mišljenja Evropske komisije, rečeno je nakon dvodnevnog sastanka u Bijeljini, na kojem su učestvovali predstavnici Vijeća ministara BiH, vlada entiteta, Federacije BiH i Republike Srpske, te Evropske unije (EU).

Važnim planom za rješavanje ključnih socio-ekonomskih izazova s kojima se BiH suočava, učesnici sastanka smatraju dokument pod nazivom „Zajedničke socioekonomske reforme za period 2019. do 2022. godine‟, koji su entitetske vlade usvojile 10. oktobra 2019., a Vijeće ministara 30. januara 2020. pod nazivom „Socioekonomske reforme u BiH za period 2020. do 2022. godine.

Domaće vlasti su se usaglasile da nadopune akcione planove za provedbu tih reformi, koje su već usvojili svi nivoi vlasti sa ključnim kratkoročnim socio-ekonomskim prioritetima, piše, pored ostalog, među zaključcima sastanka o srednjoročnim socioekonomskim reformama, kojih ima šezdeset i šest i grupisani su u trinaest oblasti u okviru devet kriterijuma koji se, između ostalog, odnose na oblasti ekonomije, socijalne politike i ekologije.

Također se među zaključcima navodi da će obuhvatiti unapređenje Programa ekonomskih reformi radi predstavljanja jednog dosljednog i konsolidovanog dokumenta sa analizom i politikama za cijelu zemlju.

Evropska unija, vodeći donatori i međunarodne finansijske institucije potvrdili su opredijeljenost da podrže proces reformi kroz bespovratna sredstva, zajmove i tehničku pomoć, a na osnovu mjerila za praćenje provedbe reformi, koja će biti naknadno usaglašena.

Sastanku su, također, prisustvovali predstavnici donatora i međunarodnih finansijskih institucija, uključujući predstavnike ambasada Sjedinjenih Američkih Država, Ujedinjenog Kraljevstva, Njemačke, te Međunarodnog monetarnog fonda, Svjetske banke, Evropske investicijske banke, Evropske banke za obnovu i razvoj i Međunarodne finansijske korporacije (IFC).

Uoči predstojećeg samita EU i zemalja Zapadnog Balkana u Zagrebu, 7. maja 2020. godine, učesnici su dogovorili novi sastanak u sličnom sazivu za dva mjeseca, u cilju razmatranja toka procesa i usvajanja sveobuhvatnih akcionih planova za provedu socioekonomskih reformi.

XS
SM
MD
LG