Dostupni linkovi

Fiskalni savet: Povećanje plata u državnom sektoru najveća greška


Fiskalni savet Srbije

Fiskalni savet Srbije ocenio je da je predloženi budžet Vlade Srbije za 2020. godinu relativno dobro planiran, ali da je najveća ekonomska greška napravljena rebalansom budžeta za 2019. godinu kada su plate u državnom sektoru povećane, a da povećanje plata nije pratilo privredni rast.

Predsednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović rekao je da rast zarada u državnom sektoru mora da prati ekonomski rast zemlje.

„Ono što Fiskalni savet smatra da je pogrešno jeste da se plate samo povećavaju iznad onoga što omogućava rast ukupne privrede i to se sad dešava drugu godinu zaredom. U ovoj godini plate će porasti nominalno 9%, a sledeće godine se planira da porastu 9,6% dok bruto domaći proizvod 5 do 5,5%“, kaže Petrović.

U oceni predloga budžeta navedeno je i da je planirano povećanje javnih investicija u 2020. načelno dobro, ali da je izostalo povećanje investicija u komunalnu infrastrukturu i zaštitu životne sredine. Fiskalni savet pozitivno je ocenio odluku da se naredne godine smanje troškovi za opremu vojske i policije, ali navode da su i pored umanjenja ovi troškovi preko dva puta iznad troškova proseka drugih zemalja centralne i istočne Evrope.

Takođe, ocenjeno je da bi država morala da spremi strateški odgovor na primećeno povećanje izdataka za kazne i penale. Naime, izdvajanje države za plaćanje kazni i penala u 2020. godini, prema proceni Fiskalnog saveta, premašiće 22 milijarde dinara (oko 187 miliona evra), a najveći deo ovih rashoda potiče od odšteta koje država mora da plati zbog povreda ugovora.

Fiskalni savet napravio je i analizu poslavanja Elektroprivrede Srbije (EPS) i jedna od preporuka je da neophodno hitno pokretanje novog investicionog ciklusa i snažan zaokret u poslovanju ovog preduzeća jer je tražnja za električnom energijom u poslednjih nekoliko godina sustigla proizvodne mogućnosti EPS-a.

Petrović je istakao i da su troškovi zarada zaposlenih u EPS-u preveliki i neracionalni, a da je prosečna neto zarada nekvalifikovanog radnika EPS-a 2017. godine iznosila skoro 57.000 dinara (oko 485 evra).

“Previsoke su prosečne plate, sa jedne strane, a sa druge strane, velika kompresija plata – oni koji bi trebalo da dobiju visoke plate, a to su vrhunski inženjeri i menadžeri koji bi trebalo da izvedu EPS na putanju efikasnog poslovanja su relativno slabo plaćeni u odnosu na privatni sektor, a nekvalifikovani i srednji kadar je prekomerno plaćen”, navodi on.

Poslanici Skupštine Srbije počeće sutra 20. novembra 2019. raspravu o Predlogu zakona o budžetu za 2020. godinu.

XS
SM
MD
LG