Dostupni linkovi

Danas djevojčice, sutra glave porodice


Dvije djevojčice gledaju sliku Mona Lise u muzeju Louvre u Parizu, oktobar, 2019.

U svijetu živi više od 850 miliona djevojčica. Ujedinjene nacije su prije osam godina 11. oktobar proglasile Međunarodnim danom djevojčica, s ciljem stvaranja boljeg života, jednakih mogućnosti i omogućavanja prava na obrazovanje i zdrav život. UN su povele globalno koaliciju koja bi osigurala masovnu i internacionalnu akciju za prava djevojčica.

Cilj je stvaranje kvalitetnije budućnosti mladih djevojaka pružajući im priliku da postignu svoj puni potencijal. Njihova prava su najugroženija u siromašnijim zemljama koje ne ulažu u zdravstvenu njegu i osnovno obrazovanje djevojčica. U rubrici Zašto? Radija Slobodna Evropa pitamo - Zašto su danas potrebne kampanje o rodnoj ravnopravnosti?

"Sve ove kampanje su potrebne, ne zato što se troše neke budžetske pare ili projekti, nego zato što živimo u svijetu koji se polako zatvara oko nas. U 19. vijeku Sarajevske novine su koristile džender ravnopravan jezik, najnormalnije. Danas u 21. vijeku pola žena kaže - šta će mi džender ravnopravan jezik. Dakle, mi umjesto da idemo naprijed s ravnopravnošću, mi idemo nazad. Svaka ova kampanja koja bar jednu djevojčicu ili dječaka navede da se zamisli – čekaj, da li moja drugarica ili drug imaju jednaka prava kao ja? – vrijedi. Ali ono što griješimo, pogotovo mi iz nevladinog sektora, previše su nam pristojne kampanje, previše su nekako neuvredljive, previše su umivene", smatra direktorica Fondacije INFOHOUSE Dženana Alađuz.


UNICEF i ostale organizacije za ljudska prava na ovaj dan podsjećaju da za život u 21. vijeku sve djevojčice treba da razviju neophodne ključne vještine i osnaže svoj potencijal, snagu, kreativnost i energiju. Platforma za djelovanje posebno poziva na globalnu eliminaciju svih oblika diskriminacije djevojčica, negativnih kulturnih stavova i praksi prema njima, promoviranje i zaštititu prava djevojčica, uklanjanje diskriminacije u zdravstvu, eliminisanje ekonomskog iskorištavanja dječijeg rada i nasilja, i omogućavanje sudjelovanja djevojčica u društvenom, ekonomskom i političkom životu.

Također, apeluju da je ovo je važan trenutak za poticanje važnosti društvenog, privrednog i političkog ulaganja u moć adolescentnih djevojaka kao temelja za razbijanje međugeneracijskog prijenosa siromaštva, nasilja i diskriminacije. Adolescentne djevojke imaju pravo na siguran, obrazovan i zdrav život i to ne samo tokom kritičnih formativnih godina, već i kao zrele žene.

"Postoje svjetska istraživanja, vrlo relevantna, koja pokazuju kad su žene na čelima nekih kompanija, javnih ili privatnih, da je u tim kompanijama manje korupcije, to je dokazana činjenica. Zemlje u kojima su žene na čelu vlada, kao što je Njemačka, kao što je Švedska, imaju najmanje stope nezaposlenosti, ispod četiri posto, i imaju suficit u budžetu", navodi Alađuz.

Danas djevojke, sutra glave porodice, radnice, majke, poduzetnice i politički lideri. Ulaganje u ostvarivanje moći djevojčica podupire njihova prava danas i obećava pravedniju i prosperitetniju budućnost. Dženana Alađuz kaže da djevojčice i generalno žene za svoja prava treba da se bore dosta glasnije i primjetnije, ali i da treba raditi na rodnoj ravnopravnosti kao univerzalnoj ljudskoj vrijednosti.

"Na kraju, kampanja za rodnu ravnopravnost bi trebala da bude obična ljudska pristojnost koja se nosi iz kuće", zaključuje ona.

XS
SM
MD
LG