Dostupni linkovi

OSCE: Postojanje tri jezika ne koristiti u svrhu produbljivanja podjela


Bruce Berton

Šef Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini Bruce Bertona, povodom instrukcije Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo u vezi sa provedbom odredbe o jeziku u Zakonu o osnovnom obrazovanju, izjavio je da Misija u potpunosti uvažava da svaki od konstitutivnih naroda ima svoj jezik, ali "smatramo da postojanje tri jezika ne bi smjelo da se koristi u svrhu kreiranja ili produbljivanja podjela u društvu".

"Izvođenje nastave isključivo na jednom od tri službena jezika nije u skladu s principima jednakosti svih jezika konstitutivnih naroda. Stoga, pravna formulacija navedena u Zakonu o osnovnom obrazovanju u Kantonu Sarajevo je neprihvatljiva i takođe nije u skladu s Okvirnim zakonom o osnovnom i srednjem obrazovanju BiH. U toku procedure usvajanja kantonalnog zakona o osnovnom obrazovanju, Misija je upozorila nadležne kantonalne vlasti o ovom odstupanju i to u više navrata isticala nakon usvajanja zakona", rekao je Berton.

"Misija je takođe", istakao je Berton, "nastavila da iskazuje svoju zabrinutost po ovom pitanju pred relevantnim vlastima nakon izdavanja Instrukcije u septembru 2017.".

"Puna provedba pomenute pravne odredbe Zakona, na osnovu koje je izdata ova Instrukcije, može dovesti do potpune segregacije djece u Kantonu Sarajevo, što ne doprinosi procesu pomirenja. Od ključnog je značaja u ovom smislu napraviti razliku između izvođenja nastave na jednom od jezika i učenja jezika", reči su Bertona.

Izdavanje još jedne Instrukcije u novembru 2018. godine ukazuje na nepostojanje volje predstavnika vlasti Kantona Sarajevo da izmijene spornu odredbu o jeziku u Zakonu o osnovnom obrazovanju u Kantonu Sarajevo, naveo je Berton.

"Misija će nastaviti da se zalaže kod obrazovnih vlasti na najvišem nivou za poštovanje ljudskih prava, uključujući pravo na obrazovanje bez diskriminacije po bilo kom osnovu, u skladu sa obavezama koje je BiH preuzela kao članica OSCE-a", zaključio je u izjavi šef Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini.

XS
SM
MD
LG