Dostupni linkovi

Ministarstvo pravde Srbije: Do oktobra bićemo u skladu s preporukama GREKO


Ministarstvo pravde Srbije saopštilo je danas da "ubrzano radi" na ispunjavanju preporuka Grupe za borbu protiv korupcije (GREKO) - tela Saveta Evrope, da je većina preporuka ispunjena, i da očekuje da će do oktobra Srbija biti potpuno usklađena s preporukama tog tela, prenosi Beta.

To telo Saveta Evrope saopštilo je da Srbija nije primenila nijednu preporuku za sprečavanje korupcije među poslanicima, sudijama i tužiocima i da Srbija nije na zadovoljavajući način primenila nijednu od 13 preporuka tog tela iz 2015. godine.

Telo Saveta Evrope zaključuje u izveštaju da je veoma nizak nivo ispunjenja preporuka "ukupno gledano nezadovoljavajući", i poziva šefa srpske delegacije da dostavi izveštaj o napretku u primeni svih neispunjenih preporuka što pre, a najkasnije do 31. oktobra.

GREKO je 2015. godine preporučio Srbiji preduzimanje mera za dalje poboljšanje transparentnosti parlamentarnog procesa, koje uključuju utvrđivanje preciznih rokova za podnošenje amandmana i korišćenje hitnog postupka kao izuzetka a ne kao pravila. Istaknuta je potreba uvođenja pravila o transparentnosti kontakata poslanika s lobistima i trećim stranama, zbog visokog rizika od nedozvoljenog uticaja.

U današnjem odgovoru Ministarstva pravde Srbije na to se navodi da će narednih dana Ministarstvo otvoriti javnu raspravu o prvom domaćem zakonu o lobiranju, čije je donošenje predviđeno Akcionim planom za pregovaračko poglavlje o integracijama u Evropsku uniju (23), što je i jedna od preporuka GREKA.

Ministarstvo je navelo da radni tekst izmena Ustava u oblasti pravosuđa predviđa da se izbor sudija i tužilaca izmesti iz Skupštine Srbije, što je takođe preporuka GREKA.

Ministarstvo je dodalo da su uvedena merila za izbor sudija i tužilaca po rezultatima rada, i da je 1. marta počela primena novog Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije, kojim su uvedeni novi mehanizmi u borbi protiv finansijskog kriminala i korupcije.

"Pri višim sudovima i tužilaštvima u Beogradu, Novom Sadu, Kraljevu i Nišu formirana su posebna odeljenja za borbu protiv korupcije. Takođe, uvedeno je sedam novih krivičnih dela protiv privrede, čija je primena takođe počela 1. marta, što će dodatno ojačati pravni okvir u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije", navodi se u saopštenju.

XS
SM
MD
LG