Dostupni linkovi

Vanredna vijest

Mladi u regiji imaju negativan stav prema migrantima


Izbjeglice na prelazima Šid i Tovarnik, Novembar 2016.

Mladi iz zemalja Zapadnog Balkana pokazuju negativan stav prema imigrantima iako većina njih nikada nije bilo u kontaktu sa nekim imigrantom.

Glavni razlog negativnih stavova koje mladi imaju prema imigrantima je negativna percepcija islamske religije.

To je pokazalo istraživanje o percepciji i stavovima mladih o islamofobiji i radikalizaciji, koje je provedeno online u periodu od kraja jula do sredine septembra, na uzorku od 1152 mlade osobe iz Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine i Makedonija i četiri države EU -Belgije, Italije, Mađarske i Njemačke.

Anđelija Lučić iz Centra za demokratsku tranziciju (CDT) je kazala da je istraživanje urađeno sa ciljem da sistematski analizira potencijalne izvore diskriminatornih stavova i da posluži kao polazna osnova za dalji razvoj aktivnosti i programa usmjerenih na prevenciju i suzbijanje diskriminatornih praksi.

Prema rezultatima istraživanja, islamofobija kod mladih, na ukupnom uzorku, na skali od 1 do 5 je 2.75.

Mladi iz zemalja Zapadnog Balkana su manje islamofobični od svojih vršnjaka iz Evrope. Nivo islamofobije kod mladih iz Zapadnog Balkana iznosi 2.5 a kod mladih iz zemalja Evrope 2.9.

Iako se islamofobija prvenstveno vezuje za pitanje religije, istraživanje je pokazalo da snaga nacionalnog identiteta, a ne stepen religioznosti ima većuulogu u razvoju islamofobije.

Prema njenim riječima, ključnu ulogu u prevenciji islamofobije ima edukacija dok je za smanjenje stigme prema izbjeglicama najvažniji direktan kontakt.

XS
SM
MD
LG