Dostupni linkovi

FHP najavio žalbu Ustavnom sudu u slučaju "Diković"


Dikoviću "dosuđeno 550.000 dinara za naknadu štete zbog pretrpljenih duševnih bolova usled povrede časti i ugleda"

Fond za humanitarno pravo (FHP) najavio je da će uložiti žalbu Ustavnom sudu Srbije na odluku Apelacionog suda kojom je potvrđena presuda da je FHP obavezan da načelniku Generalštaba Vojske Srbije Ljubiši Dikoviću isplati 550.000 dinara odštete zbog povrede časti i ugleda.

U saopštenju Fond je naveo da je Apelacioni sud u Beogradu potvrdio prvostepenu presudu Prvog osnovnog suda u Beogradu, kojom je Dikoviću "dosuđeno 550.000 dinara (oko 4.500 evra) za naknadu štete zbog pretrpljenih duševnih bolova usled povrede časti i ugleda".

Sud je utvrdio da su duševne bolove Dikoviću naneli FHP objavljivanjem neistinitih činjeničnih optužbi u Dosijeu "Ljubiša Diković" i osnivačica FHP-a Nataša Kandić iznošenjem u javnost netačnih činjeničnih optužbi i vrednosnih sudova koji imaju uvredljivu konotaciju i povređuju ljudsko dostojanstvo.

Fond je naveo da odluka suda drastično odstupa od prakse Evropskog suda za ljudska prava, dodatno ograničava prostor za raspravu o pitanjima od javnog interesa, kao i da štiti državne funkcionere od svake kritike i od javnog ispitivanja moguće krivične odgovornosti za počinjene ratne zločine i da će uložiti žalbu Ustavnom sudu.

U januaru 2012. godine Fond je objavio Dosije "Ljubiša Diković" da bi, kako se navodi, javnosti skrenuo pažnju na dokaze u vezi sa zločinima počinjenim u zoni odgovornosti brigade kojom je komandovao Ljubiša Diković tokom rata na Kosovu u opštinama Srbica i Glogovac, kao i tokom njegovog angažovanja tokom rata u BiH.

Fond je, kako se dodaje, hteo da ukaže da je Diković zbog toga nedostojan funkcije načelnika Generalštaba Vojske Srbije.

General Diković je podneo privatnu krivičnu tužbu za klevetu protiv Nataše Kandić u aprilu 2012. godine. Posle izmena Krivičnog zakona kleveta je dekriminalizovana i ta tužba je odbijena.

Diković je zatim u februaru 2013. godine podneo tužbu za naknadu nematerijalne štete zbog povrede ugleda i časti, sa zahtevom da mu FHP i Nataša Kandić solidarno isplate milion dinara.

Prvi osnovni sud 3. marta ove godine presudio je da je FHP obavezan da generalu Dikoviću isplati 550.000 dinara, a Apelacioni sud je tu presudu potvrdio 18. avgusta. Fondu je presuda Apelacionog suda dostavljena 14. oktobra, piše u saopštenju.

XS
SM
MD
LG