Dostupni linkovi

Nakon odluke Saveta da produži mandat Misiji EU za vladavinu prava na Kosovu do 14. juna 2018. god. i razmene pisama između predsednika Hašima Tačija i visoke predstavnice EU, Federike Mogerini, misija EULEX će u partnerstvu sa kosovskim vlastima nastaviti postepeni prenos aktivnosti na lokalne institucije i ostale aktere EU.


EULEX Kosovo će nastaviti da pomaže kosovskim organima pravosuđa i organima za sprovođenje zakona u njihovom napretku ka održivosti i odgovornosti, kao i u daljem razvoju i jačanju nezavisnog, multietničkog sistema pravosuđa i multietničke policije i carine, starajući se da te institucije budu slobodne od političkog mešanja i da poštuju međunarodno priznate standarde i najbolje evropske prakse.


Kako bi sprovela kontinuirani i održivi napredak lokalnih vlasti, uključujući pravosudne organe i policiju, misija će obezbediti praćenje, podučavanje i savetovanje upravi, kao i rukovodstvu relevantnih institucija vladavine prava, u cilju jačanja lanca krivičnog pravosuđa, sa naglaskom na borbi protiv političkog uplitanja i nadgledanju osetljivih predmeta.


Kroz svoju izvršnu funkciju misija će pružiti podršku u rešavanju predmeta iz oblasti ustavnog i građanskog prava, kao i u krivičnom gonjenju u rešavanju izabranih krivičnih predmeta.

Kao stvar principa, sve kriminalne istrage i sve nove slučajeve predvodiće kosovski organi pravosudja. Samo u vanrednim okolnostima slučaj može biti dodeljen tužiocu EULEX-a ili panelu sastavljenom od većine EULEX sudija.

EULEX sudije i tužioci će i dalje biti deo kosovskih institucija i radiće u skladu sa kosovskim zakonima.

U bliskoj saradnji sa Specijalnim predstavnikom EU na Kosovu, Misija će pružiti podršku dijalogu između Beograda i Prištine, kako bi pomogla u sprovođenju preostalih sporazuma proizašlih iz dijaloga u oblasti vladavine prava.

EULEX Kosovo, od 2008. godine pomaže i podržava kosovske vlasti u oblasti vladavine prava, posebno u pogledu policije, sudstva i carine.

XS
SM
MD
LG