Dostupni linkovi

EU: Zaustavljanje priliva migranata, zaštita spoljnih granica


Ilustracija

Kao odgovor na migrantsku krizu sa kojom se EU suočava, cilj mora biti brzo zaustavljanje priliva izbjeglica, zaštita spoljnih granica EU, smanjenje ilegalne migracije i zaštita integriteta Šengen zone, glavni je zaključak Evropskog savjeta kad je riječ o izbjeglicama.

Među ostalim zaključcima, objavljenim danas na sajtu Evropskog savjeta nakon prvog dana samita evropskih lidera u Briselu posvećenog migrantskoj krizi i ostanku Britanije u EU, navodi se da kontinuirani neregularni priliv migranata duž zapadnobalkanske rute ostaje ozbiljan razlog za zabrinutost.

"To iziskuje dalju zajedničku akciju i okončanje propuštanja i nekoordinisanih mera duž te rute, uzimajući u obzir humanitarne posljedice po ugrožene države članice", ističe se u zaključku.

Takođe se konstatuje da humanitarna situacija migranata duž zapadnobalkanske rute zahtijeva hitnu akciju uz korišćenje svih raspoloživih nacionalnih i sredstava EU kako bi se ona ublažila.

"U tom cilju, Evropski savjet smatra nužnim da sada EU počne da pruža humanitarnu pomoć interno, u saradnji sa organizacijama kao što su UNHCR, te da podržava zemlje koje su na udaru najvećeg priliva izbjeglica i migranata", ističe se u zaključcima.

Ukazuje se i da svi elementi strategije usaglašene prošlog decembra treba da budu primenjeni brzo, uključujući odluke o raspoređivanju izbjeglica i mjere u cilju vraćanja i readmisija, a što se tiče prijedloga o evropskoj pograničnoj i obalskoj straži ističe se da bi trebalo ubrzati rad u cilju postizanja političkog sporazuma o tome.

Evropski savjet poziva Evropsku investicionu banku da brzo razradi ideje, u saradnji sa Evropskom komisijom, o tome kako doprinijeti odgovoru EU.

U zaključcima stoji i da EU, posebno pogranična služba Frontex, treba da blisko sarađuje sa NATO u izviđanju i kontrolisanju ilegalnih prelazaka u Egejskom moru.

Jedan od zaključaka je i da puna i brza primjena Akcionog plana EU i Turske ostaje prioritet, kako bi se zaustavio priliv migranata i onemogućile aktivnosti krijumčarskih mreža, uz ocjenu da je potrebno značajno i održivo smanjiti broj ilegalnih ulazaka iz Turske u EU.

Dodaje se da, kad je riječ o odnosima sa relevantnim trećim zemljama, obuhvatni paketi podsticaja, na kojima se trenutno radi za određene zemlje kako bi se obezbijedilo efikasno vraćanje i readmisija izbjeglica, iziskuju punu podršku EU i država članica.

Evropski savjet poziva Evropsku komisiju, visoku predstavnicu za spoljnu politiku i bezbjednost i države člance da prate stanje i riješe sve faktore koji bi mogli da podstaknu priliv migranata.

Takođe poručuje da bi trebalo nastaviti sa pružanjem humanitarne pomoći sirijskim izbjeglicama i zemljama sa kojima se Sirija graniči što je, kako se ocjenjuje u zaključcima, "hitna globalna odgovornost".

Kad je riječ o Šengen zoni, Evropski savjet podvlači značaj zajedničkog uspostavljanja normalnog funkcionisanja te zone uz punu podršku državama članicama koje se suočavaju sa teškim okolnostima.

"Moramo se vratiti na situaciju u kojoj sve članice Šengen zone u potpunosti primjenjuju šengenske pogranične propise i ne dozvoljavaju ulazak kroz spoljne granice državljanima trećih zemalja koji ne zadovoljavaju uslove za ulazak ili koji nisu podnijeli zahtjev za azil iako su imali prilike za to", zaključuje Evropski savjet.

XS
SM
MD
LG