Dostupni linkovi

Kosovo: Zakonska zaštita silovanih osoba tokom rata


Skupština Kosova usvojila je nacrt zakona o izmjeni i dopuni Zakona o statusu i pravima palih boraca, invalida, veterana, pripadnika OVK i civilnih žrtava rata i njihovih porodica, u kojem je sada uključena i kategorija silovanih osoba tokom rata na Kosovu, a koje su već 15 godina bile bez ikakve državne zaštite.

Na osnovu usvojenih izmjena, Zakon će odsada regulirati i status i prava silovanih osoba tokom rata, onih koje su preživjele seksualno zlostavljanje i silovanje tokom perioda od 27.februara 1998. do 20.juna 1999. godine.

Ove osobe će uživati posebne benificije kao što su lječnička i fizikalna rehabilitacija, zdravstvene usluge bez nadoknade u zdravstvenim javnim institucijama, zdravstvene usluge van zemlje, profesionalno reosposobljavanje; biće oslobodjene od poreza na imovinu, od tarife i smanjenje troškove električne energije, pravo stambenog zbrinjavanja.

Za razliku od ostalih kategorija u ovom zakonu, seksualno zlostavljane osobe medjutim neće biti oslobodjene od poreza i carina specijalnih vozila za ličnu upotrebu, benificirani staž..

Usvojene izmjene takodjer nalažu i ostvarivanje penzija u visini od 300 eura.
XS
SM
MD
LG