Dostupni linkovi

Srbija: Od 2000. pomoć zatražilo 10.000 žrtava torture


U Centru za rehabilitaciju žrtava torture (CRTV) od 2000. godine pomoć u Srbiji je zatražilo više od 10.000 žrtava torture i ratne traume, ali za sveobuhvatnu podršku neophodno je aktivnije uključivanje svih relevantnih faktora društva.

Povodom Međunarodnog dana podrške žrtvama torture, 26. juna, CRTV, koji radi u okviru domaće nevladine organizacije Međunarodna mreža pomoći (IAN), ukazao je na probleme s kojima se suočavaju žrtve torture, kao i na nedovoljnu angažovanost države i društva u procesu njihove rehabilitacije.

"Brojne posledice torture i potrebe žrtava čine neophodnim aktivnije uključivanje svih relevantnih faktora društva u proces rehabilitovanja žrtava, odnosno pružanja adekvatne pomoći ljudima koji su bili direktno izloženi torturi, kao i članovima njihovih porodica kao sekundarnim žrtvama", ističe se u saopštenju te organizacije.

IAN dodaje da je, uprkos tome, CRTV jedini specijalizovani centar u Srbiji za pružanje usluga rehabilitacije žrtvama torture.

"I pored činjenice da je veliki broj zemalja, među kojima Srbija, potpisao UN Konvenciju protiv torture i Opcioni protokol uz konvenciju, koji izričito kažu da je tortura nedozvoljena u bilo kom obliku, prema bilo kome i pod bilo kojim okolnostima, još veliki broj ljudi postaje žrtvama torture, a počinioci torture često ostaju nekažnjeni", navodi se u saopštenju.
XS
SM
MD
LG