Dostupni linkovi

Vanredna vijest

Sudski sistem na Kosovu i dalje fragilan


Sedište EU misije na Kosovu

Pravosudni sistem na Kosovu se još uvek od strane međunarodnih zvaničnika smatra fragilnim. Misija EU za pravdu i policiju EULEX koja zvanično na Kosovu deluje od decembra prošle godine procenjuje da je pravosuđe još uvek problematična oblast u funkcionisanju Kosova kao države.

Portparol misije EULEX-a u oblasti pravosuđa Kristina Herodes ističe da se pravosuđe na Kosovu susreće sa nizom problema.

„Na Kosovu vladavina zakona se susreće sa nizom problema koji utiču na pravosuđe na lokalnom nivou, kao što su, na primer, istraga i suđenje različitih slučajeva, značajan broj nerešenih predmeta, nedovoljno poštovanje prava osumnjičenih i žrtava, teški uslovi rada sudija i tužilaca, opasnost od spoljnog uticaja na njihov rad, neadekvatni uslovi i resursi“,
kazala je Herodes.
Kosovski zvaničnici ocenjuju da su od kada su ovlašćenja Prvog stuba UNMIK-a, koji je bio zadužen za pravdu i policiju, preneta na institucije Kosova ne može govoriti o uticaju zakonodavstva na sudski sistem. Direktor Sekretarijata Sudskog saveta Kosova Halit Muharremi kaže da je najveći problem sa kojima se sada susreće sudski sistem nedostatak finansijske podrške.

„Problem je drugo pitanje koje na zaobilazan način može da ima negativnog uticaja, ako se sudstvo ne podrži na adekvatan način kako u aspektu budžeta, stvaranju uslova za rad, kao što je primer zgrada za sudove i oprema sudskog sistema Kosova“, kaže Muharremi.

Prema mandatu, EULEX je nadzorna, savetodavna misija za pomoć institucijama Kosova. Angažovanje oko 50 pripadnika komponente pravosuđa u EULEX-u treba da se shvati kao šansa za poboljšanje rada u oblasti pravosuđa smatra Herodes.

„Sada početkom marta je više od 50 sudija i tužilaca EULEX-a zaposlenih na celom Kosovu i oni su značajan izvor za lokalni sistem pravde“
, kaže Herodes.

Kosovski zvaničnici u oblasti sudstva pominju i korupciju kao pojavu koja je prisutna u krugovima kosovskog pravosuđa.

Istovremeno, pre izvesnog vremena Nezavisna sudska i tužilačka Komisija je započela preliminarnu fazu reimenovanja sudija i tužilaca na Kosovu, koji će, prema rečima Muharremija, eliminisati mnoge greške, uključujući korupciju u pravosudnom sistemu.

„Veliki i dobar posao se očekuje upravo od procesa ponovnog imenovanja sudija i tužilaca koji je započeo 13 februara i koji će se odvijati u tri faze“, smatra Muharremi.

Sistem pravosuđa na Kosovu je kritikovan i od strane međunarodnih organizacija kao što je Hjuman Rajs Voč. Problemi u ovoj oblasti su spomenuti i u poslednjem izveštaju Evropske komisije i Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju.
XS
SM
MD
LG