Dostupni linkovi

Vanredna vijest

Romi, Aškalije i Egipćani marginalizovani


Zamenik premijera Kosova Ram Manaj izjavio je da Vlada Kosova priprema strategiju unapredjenja života i integracije romske, aškalijske i egipćanske zajednice. Predstavnici ovih zajednica su ocenili da su marginalizovani u društvu, te pozvali na usvajanje neophodnih političkih odluka.

Pripadnici Roma, Aškalija i Egipćana su marginalizovani i suočeni sa velikim socijalno-ekonomskim problemima, ali za čije rešavanje Vlada Kosova priprema strategiju, poručeno je sa debate koja je održana u Medija centru u Čaglavici. Predstavnik nevladine organizacije koja se bavi pitanjima Roma, Osman Osmani ocenjuje da je osnova svih problema nedovoljna zastupljenost u organima vlasti:


“Romi su nedovoljno zastupljeni u lokalnim upravama, što ne pomaže rešvanju brojnih problema sa kojima se oni suočavaju”, rekao je Osmani.


Prema podacima političkih predstavnika Roma, Aškalija i Egipćana, koji se u zvaničnim dokumentima skraćeno zovu RAE zajednice, više od 81 % njihovih pripadnika živi u siromaštvu sa manje od 90 centi na dan, više od 62 % je nezaposleno, dok je 75 % mladih izmedju 15 i 25 godina bez posla a najviše žena. Ako su i zaposleni Romi, Aškalije i Egipćani uglavnom dobijaju poslove nižeg profila, dok samo jedan posto radi u zakonodavstvu ili nekom rukovodećem položaju.


Predstavnik Aškalija Agim Hiseni optužio je i kosovske i medjunarodne vlasti da su se uglavnom bavili rešavanjem problema Albanaca i Srba, dok su ostale zajednice marginalizovali. Hiseni je kazao da su predstavnici RAE zajednica nedovoljno zastupljeni u institucijama, a posebno u ministarstvima.


“Aktuelna politička situacija na Kosovu i sve što treba da se desi zarad ispunjenja standarda integracije Kosova u Evropsku uniju doprinelo je da stane integracija drugih manjina”, rekao je Hiseni dodavši da i aškalijska zajednica zahteva poštovanje prava i punu integraciju u kosovsko društvo.

Prema podacima medjunarodnih institucija, na Kosovu živi izmedju 30.000 i 35.000 Roma, Aškalija i Egipćana. Pripadnici RAE zajednica imaju po jedno rezervisano mesto u Skupštini Kosova, a takodje imaju i odredjena mesta u ministarstvima.


Navodeći da su sva prava zajednica, zagarantovana Ustavom Kosova, u okviru koga su ‘Dan Roma’ i ‘Dan Aškalija’ označeni kao zvanični praznici, predstavnici institucija su pružili uveravanja da im je jedan od prioriteta rešavanje problema Roma, Aškalija i Egipćana.


Svesne problema sa kojima se suočavaju RAE zajednice institucije su počele izradu strategije kojom će se definisti koraci u cilju njihove integracije. Zamenik premijera Kosova Ram Manaj je rekao da strategija Vlade obuhvata korake u cilju unapredjenja ekonomsko-socijalnog stanja što obuhvata zapošljavanje, obrazovanje, stanovanje, pružanje zdravstvenih usluga, povratak i integraciju.

“Vlada Kosova od 2006. godine radi na usvajanju dokumenta koji omogućava unapredjenje odnosa, statusa i sva prava za RAE zajednica Cilj je da se ove zajednice integrišu u sve oblasti života i rada”, rekao je Manaj.


U izradi strategije učestvuju brojne kosovske i medjunarodne institucije, medju kojima i OEBS. Šef Kancelarije za zajednice pri OEBS-u Oliver Šmit-Gucat izjavio je da su romska, aškalijska i egipćanska zajednica marginalizovane, te istakao da OEBS podržava planove kosovske Vlade. On je potencirao kako je neophodno angažovanje svih s ciljem da strategija bude finalizovana do kraja godine.


Prema rečima Manaja, kosovske institucije i medjunarodna zajednica treba da pronadju afirmativna rešenja, mehanizme i sredstva za prevazilaženje sadašnjeg stanja i pokretanje napretka. Sveobuhvatna strategija za integraciju RAE zajednica je deo aktivnosti Dekade Roma.

XS
SM
MD
LG