Dostupni linkovi

Propusti u zdravstvenom sustavu


Foto: zoomzg
Bosna i Hercegovina ima zasigurno jedna od najkomplikovanijih sustava zdravstva u regiji. Građani godinama trpe brojne propuste, neljubaznost, neke preglede čekaju i do pola godine. U oba entiteta u pripremi su novi zakoni iz područja zdravstva koji bi trebali poboljšati prava pacijenata u BiH.

U Bosni i Hercegovini pravo i položaj pacijenata u sustavu pružanja primarne zdravstvene zaštite uveliko ovisi o mjestu prebivališta, kantona ili entiteta u kojem pacijent živi.

Bosanskohercegovački građani najviše se žale na korupciju, duge liste čekanja specijalističkih pregleda, neljubaznost medicinskog osoblja, što potvrđuje i naša anketa:

„Na svaki pregled ljekaru opće prakse se čeka barem po sedmicu dana, specijalističke preglede od tri mjeseca do pola godine, čak i više.“
„Ne sviđa mi se što se ljekari mijenjaju svaka dva, tri mjeseca. Ako je porodična medicina, onda treba da bude jedan ljekar. I kad se naruči, bogami se čeka. Nema to, narudžba - i rijetko, rijetko u isto vrijeme kad vas naruči da vas primi.“
„Loše, jako loše. Ako ste neko, imate svugdje otvorena vrata. Ako ste obični građanin, onda je malo teže.“

U Federaciji uskoro poseban zakon

Prava pacijenata u Bosni i Hercegovini regulirana su entitetskim zakonima o zdravstvenoj zaštiti. U Federaciji BiH uskoro bi se trebao donijeti poseban zakon o pravima pacijenata koji uvodi čitav niz prava kojima se štiti sam pacijent, ističe Zlatan Peršić, glasnogovornik federalnog Ministarstva zdravstva:

„Prednacrtom se zakona, koji je poslan kantonima na mišljenje, garantuje niz prava i on tretira dostupnost zadravstvene zaštite, prava na brojne vrste informacija u liječenju, prije liječenja, pravo na slobodan izbor doktora u skladu sa teritorijalnom organizacijom zadravstvene zaštite, slobodan izbor medicinskih predloženih procedura, pravo na samoodlučivanje i pristanak, na povjerljivost i tajnost ličnih informacija, na poštovanje pacijentovog vremena.“

Ovim zakonom zdravstvene ustanove bit će obavezene uspostaviti komisije za prigovore i komisije za kvalitet i sigurnost zdravstvenih ustanova, naglašava Peršić:

„Ove komisije, osim što će rješavati svaki pojedninačni prigovor i baviti se njim, će detaljno analizirati u kojim odjelima su najčešći prigovori, koja je to vrsta prigovora, na šta se pacijenti najčešće žale, koje primjedbe upućuju - i na osnovu toga su dužne da poduzimaju mjere za poboljšanje stanja u oblasti prava pacijenata.“


U RS smatraju da im poseban zakon nije potreban


U Republici Srpskoj smatraju da nije potreban poseban zakon koji bi regulirao prava pacijenata jer postojeći Zakon o zdravstvenoj zaštiti već uređuje mnoga prava. U Fondu zdravstvenog osiguranja ističu da je u posljednjih nekoliko godina mnogo toga učinjeno u području zaštite prava pacijenata. Biljana Rodić - Obradović, Sektor za razvoj zdravstvenog osiguranja Fonda:

„U većini zdravstvenih ustanova postoje organizovane službe koje provode istraživanja o zadovoljstvu pacijenata i postoji i organizovan način da pacijenti iznesu svoje mišljenje. Pored toga, Fond zdravstvenog osiguranja je uveo četiri info telefona, jedan od njih je 1371 gdje osiguranici mogu da traže odgovore na pitanja iz ove oblasti, ali isto tako i da prijave kršenja prava iz zdravstvenog osiguranja.“

U Kliničkom centru Banja Luka uspostavljena je Komisija za prigovore kojoj se pacijenti rijetko žale, kaže Mirko Stanetić, generalni direktor ove zdravstvene ustanove:

„Početni rezultati dosta obećavaju. Bilo je primjedbi koje su vrlo jednostavne, dok je bilo i nekoliko slučajeva gdje su se pojedine osobe žalile na tip liječenja, način i izbor. A onda smo primijetili da je najslabija karika između zdravstvenih radnika i bolesnika upravo komunikacija jer nekada se desi da zbog primjene ili određivanja nekog protokola, koje je konsenzus međunarodni, bolesnik bude nezadovoljan, ili čak osoblje bude nezadovoljno, a u suštini riječ je da samo niko nije sjeo i nisu porazgovarali jedni s drugima.“

Nevladine organizacije pozdravljaju donošenje zakona u području zaštite prava pacijenata, ali upozoravaju na slabu provodivost ovih zakona. Majda Behrem - Stojanov, Centri civilnih inicijativa:

„Zato bi novi zakon zasigurno trebao isto tretirati sve pacijente, bez obzira iz kojeg dijela BiH oni dolaze i u kojem dijelu BiH žive. Ono što je, naime, stalni problem kod nas je situacija da se zakoni usvajaju a ne provode. Stoga bi trebalo posebnu pažnju posvetiti upravo provedbi zakona i posebno sankcijama za sve one koji ga se ne budu držali.“

U Republici Srpskoj u pripremi je potpuno nova verzija zakona o zdravstvenoj zaštiti. Ovaj zakonski akt naišao je na oštre kritike predstavnika sindikata, koji smatraju da je taj nacrt koncipiran tako da će se moći liječiti samo oni koji budu imali novaca.amo oni koji imaju para.
XS
SM
MD
LG