Dostupni linkovi

Dokumenti: Zaključci Saveta ministara EU o Srbiji i Kosovu

  • RSE

Šefovi diplomatija EU saglasili su se u utorak u Luksemburgu da se pokrenu pregovori o članstvu sa Srbijom i o Sporazumu o stabiliziciji i pridruživanju sa Kosovom. Donosimo zaključke sa sastanka u koje je RSE imao uvid.

1. U skladu sa zaključcima od 11. decembra 2012. i sledom odluke Saveta od 22. aprila 2012., Savet je ispitao napredak Srbije u ostvarivanju potrebnog stepena usklađenosti sa kriterijumima za članstvo, posebno ključne korake u vidljivom i održivom poboljšanju odnosa sa Kosovom. Ova odluka je bez predrasude prema poziciji o statusu i u skladu je sa Rezolucijom Saveta Bezbednosti 1244/99 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o Kosovskoj deklaraciji o nezavisnosti.

2. Savet pohvaljuje lidere Srbije i Kosova za napredak postignut u okviru dijaloga uz posredstvo EU i pozdravlja "Prvi sporazum o principima o normalizaciji odnosa" od 19. aprila kao značajan rezultat pređenog puta, kao i naknadnu primenu sporazuma i konkretne korake preduzete u prethodnim sedmicama, kao što je objašnjeno u zajedničkom pismu visokog predstavnika/potpredsednika i komesara Filea od 21. juna 2013.

3. Savet preporučuje da nakon završetka procedura u nacionalnim parlamentima i pod uslovom podrške na junskom samitu Evropskog saveta budu otvoreni pregovori o članstvu sa Srbijom.

4. Savet preporučuje junskom samitu Evropske unije da, u skladu sa namerom za održavanje prve međuvladine konferencije sa Srbijom najkasnije u januaru 2014, pozove Komisiju da bez odlaganja podrži okvir za pregovore u skladu sa zaključcima Evropskog saveta od decembra 2006. i utvrđenom praksom, uključujući takođe novi pristup poglavljima o pravosuđu i fundamentalnim pravima i pravdi, slobodi i sigurnosti. Koraci koji vode normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine će takođe biti uključeni u taj okvir. Prije održavanja prve međuvladine konferencije, ovaj pregovarački okvir će biti usvojen od strane Saveta (i potvrđen od strane Evropskog saveta). Savet takođe predlaže junskom samitu Evropskog saveta da pozove komisiju da izvrši proces analitičkog ispitivanja acquis communautaire sa Srbijom, počinjući sa gore navedenim poglavljima kako bi se omogućio brži napredak u ovim pregovorima.

5. Pozivaući se na zaključke od decembra 2012, Savet podvlači da kontinuitet vidljivog i održivog napretka u procesu normalizacije, uključujući primenu sporazuma postignutih do sada, ostaje ključan kako bi Srbija i Kosovo mogli nastaviti svoje evropske pute, izbjegavajući međusobno blokiranje u ovim naporima i ostavljajući mogućnost da obe strane ispune svoja prava i poštuju obaveze.
Kosovo

6. U skladu sa zaključcima Saveta od 11. decembra 2012., i nastavkom rasprave na Savetu od 22. aprila 2013, Savet je ispitao napredak Kosova u oblastima koje su podcrtane u decembarskim zaključcima Saveta EU.

7. Savet odaje priznanje liderima Srbije i Kosova za napredak postignut u dijalogu uz posredovanje EU i pozdravlja “Prvi sporazum o principima o normalizaciji odnosa“ od 19. aprila, kao veoma značajan korak, kao i prateći sporazm o implementaciji te konkretne korake preduzete posljednjih sedmica, što je naglašeno i u zajedničkom pismu Visoke predstavnice za spoljnu politiku i komesara Filea od 21. juna 2013.

8. Savet navodi procenu Komisije da je Kosovo spremno da otvori pregovore o Stabilizaciji i pridruživanju i predlaže da takva odluka bude usvojena 28. juna 2013.zajedno sa pratećim procedurama.Odluka ne prejudicira stavove država članica o statusu Kosova.

9. Pozivajući se na zaključke iz decembra 2012. Savet ponavlja da kontinuirani, vidljivi i održivi napredak u normalizaciji odnosa uključujući i primenu sporazuma postignutih do sada, ostaje ključan i za Kosovo i Srbiju da bi mogli nastaviti njihov evropski put, uz izbegavanje mogućnosti da bilo koja strana blokira drugu u njenim naporima da ispune svoje obaveze i odgovornosti.

10. Sve dok je u toku implementacija sporazuma od 19. aprila i primena pratećih dokumenata komesar i visoka predstavnica EU pozvani su da nastave izveštavanje Saveta o napretku Srbije i Kosova u tom procesu. To uključuje osnovu primjene, odgovarajuće odluke uključujući i pregovarački okvir i napredak u pregovorima.

ANEKSI

Aneks I

Izjava za Savet o vođenju pregovora sa Srbijom i Kosovom od strane Komesara i Visoke predstavnice za vanjsku politiku Komesar i Visoka predstavnica će regularno izveštavati Savet o tome kako Srbija i Kosovo napreduju u primeni sporazuma od 19. aprila kao i planova za implementaciju. Ti izveštaji i procena Saveta će biti ključni za pregovarače u određivanju dinamike i vođenju pregovora.

Ankes II

Izjava Rumunije koja je objavljena na Generalnom sastanku Saveta 25.juna 2013.
Pozivajući se na Zaključke Saveta iz decembra 2012. i februara 2012. kao i deklaracije koja ide uz pismo, Rumunija želi da naglasi da prema njenom mišljenju, u prezentovanim Zaključima ne treba tumačiti kao promenu, u odnosu na važnost i relevantnost primene evropskog zakonodavstva u oblasti zaštite manjina.
XS
SM
MD
LG