Dostupni linkovi

Zakon o autoputu će se ovih dana naći pred poslanicima, a sesija skupštinskog Zakonodavnog odbora, održana u četvrtak, je sasvim sigurno otklonila mnoge dileme u vezi sa ovim projektom koji u domaćoj javnosti izaziva oprečne ocjene.

Ključno pitanje u vezi sa predstojećom gradnjom autoputa Bar – Boljare – da li je baš autoput prava mjera za Crnu Goru i njene finansijske mogućnosti ili je trebalo poslušati sugestije sa medjunarodnih adresa da bi podesnije rješenje bila brza cesta koja bi odgovorila potrebama, a koštala mnogo manje – i dalje ostaje bez odgovora, naročito imajući u vidu manjkavu transparentnost procesa jer Vlada odbija da objavi Studiju koja, navodno, izmedju ostalog, sadrži i odgovore na pitanja o ekonomskoj isplativosti.

Medjutim, sjednica skupštinskog Zakonodavnog odbora održana u četvrtak je, čini se ipak, dala odgovore na brojne dileme koje su danima prisutne u medijima.

Predstavnici opozicije, ne sporeći potrebu za autoputem, kritičkim tonovima osporavali su više aspekata predloženog zakona o autoputu.

Srdjan Perić iz opozicione Pozitivne Crne Gore zakon smatra neustavnim jer predvidja odricanje države od suvereniteta.

„U članu 8 se kaže da se zajmoprimac neopozivo odriče imuniteta po osnovu suverenosti ili na drugi način za sebe i svoju imovinu... U Ustavu nigdje ne piše da postoji bilo kakva mogućnost da se u ugovornom, zakonskom ili bilo kom drugom obliku država može odricati suvereniteta.“

Vladin pravni ekspert Jovanka Babić je na Perićeve tvrdnje odgovorila nije tačno da se država odriče suvereniteta.

„Država, kao i svaka druga država koja potpisuje ugovore o kreditu po preferencijalnim uslovima kao i svaka druga država samo prihvata arbitražnu klauzulu. Odriče se imuniteta koji države imaju za moguće vodjenje arbitražnih postupaka. Samo to i ništa više.“

Poslanik opozicionog Demokratskog fronta, Emilo Labudović je imao zamjerku na nedostatak tehničke dokumentacije.

„Nismo ni mrdnuli dalje od idejnog projekta. Znamo otprilike kuda će autoput da ide, a sve ostalo je u rukama izvodjača i sve će nam to drugi projektovati i odrediti. “

Ministar Ivan Brajović je, iskazavši rezerve u odnosu na Labudovićevo poznavanje stručne materije, rekao da je ugovor sa izvodjačem radova sklopljen u skladu sa medjunarodnom praksom i standardima.

„Izvodjač radova je dobio projektni zadatak i zahtjev investitora i po „Žutoj FIDICC-ovoj knjizi“ on radi glavni projekat i izvodi radove. To je sve u skladu sa medjunarodnom praksom i slični ugovori postoje i u regionu i u svijetu.“

U radu sjednice su učestvovali i prestavnici NVO MANS koji energično kritikuju netransparentnost procesa, ali i kritikuju rješenje po kom su izvodjači radova oslobodjeni raznih dažbina.

„Godinama smo slušali najave da će država od autoputa imati ogromne koristi za budžet kroz naplatu poreza i doprinosa. Sada se sve to oprašta. Država se unaprijed odriče desetina miliona eura za račun kineskog izvodjača radova i domaćih gradjevinskih kompanija, a opet sve na račun neizgradjenih bolnica, vrtića, dnevnih centara...“, kaže Ines Mrdović iz MANS-a.

Oslobadjanje izvodjača radova od dažbina je objasnio Milan Lakićević, po čijem se izlaganju može zaključiti da je glavno javno sporenje u vezi oslobadjanja od PDV-a ustvari rezultat pogrešne percepcije da su kineske kompanije investitori, a ne izvodjači. Investitor je država, a Lakićević kaže da bi, ako bi država sama sebi plaćala PDV, to značilo dodatno zaduženje, odnosno, dodatne kamate.

Država nema 200 miliona da bi sama sebi plaćala porez na dodatu vrijednost, jer bi u tom slučaju morala da se dodatno zaduži i plati pripadajuću kamatu. Što se tiče akciza, kineske kompanije imaju pravo da plaćaju motorna ulja, goriva... po nižoj akcizi – 169 eura za hiljadu litara. Shodno našem Zakonu o akcizi, to imaju i crnogorske kompanije koje ispunjavaju uslove predvidjene zakonom. Dakle, tu im ništa novo nije dato.

Tačno je da smo izvodjača radova oslobodili carina na uvoz gradjevinskog materijala i opreme koja će biti ugradjena u autoput. Koji je to nivo carinskih oslobadjanja, sada ne mogu da procijenim.

U vezi sa porezima na zarade i doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, po postojećem ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja oslobodjeni su plaćanja doprinosa. Ako bi i odlučili da prekršimo ovaj medjunarodni ugovor, a mislim da ga ne možemo kršiti i tražimo da plaćaju poreze i doprinose, oni će plaćati šest godina, a nakon tog roka ti kineski državljani će imati pravo na odredjenu refundaciju iz našeg fonda PIO, dakle, na penzije koje su ovdje ostvarili.“

  • 16x9 Image

    Esad Krcić

    Zahvaljujući ranom angažmanu u Radio Beogradu ostaje trajno vezan za radio, kao medij. Član crnogorskog dopisništva RSE je od 2001. Pisao je za CG Ekonomist, a realizovao je i niz radijskih i TV projekata.

XS
SM
MD
LG