Dostupni linkovi

BiH: Uvoz vakcina i medicinske opreme za borbu protiv virusa bez poreza


Covid-19 vaccination study at the Research Centers of America in Hollywood

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na sjednici održanoj u četvrtak, 26. novembra, usvojilo Razvojno-investicioni program institucija BiH za period od 2021. do 2023. godine koji sadrži 255 projekata, ukupne vrijednosti 3 milijarde i 883 miliona KM (blizu dvije milijarde EUR).

“Vrijednost projekata koji direktno doprinose socioekonomskom razvoju iznosi više od 2,8 milijardi KM (blizu 1,5 milijardu eura)”, navodi se u saopštenju Vijeća ministara BiH.

Pored toga, Vijeće ministara je donijelo odluku o oslobađanju plaćanja indirektnih poreza na medicinske provtivmjere za sprječavanje i suzbijanje širenja korona virusa.

Ovom odlukom je propisano oslobađanje od plaćanja carina, poreza na dodanu vrijednost (PDV) i drugih indirektnih poreza na uvoz vakcina, medicinskih sredstava i protivmjera koje se nabavljaju putem određenih sporazuma i ugovora.

“...putem Sporazuma o zajedničkoj javnoj nabavci medicinskih protivmjera za BiH, Ugovora o nabavci vakcina sa Globalnom alijansom za vakcine (GAVI) i drugih ugovora na bazi kojih BiH nabavlja medicinske protivmjere za sprečavanje i suzbijanje širenja Kovida - 19, za vrijeme trajanja stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji BiH”, precizirano je u saopštenju.

Vijeće ministara BiH smatra da treba omogućiti i efikasan rad stalne organizacije Balkanskih medicinskih snaga (BMS) i njenog osoblja te je tako utvrđen Prijedlog osnova za pokretanje postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja sporazuma o aranžmanima zemlje domaćina u vezi sa statusom BMS.

Riječ je o zaključivanju sporazuma između Vlade Republike Sjeverne Makedonije i Vijeća ministara Republike Albanije, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Vlade Crne Gore, Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije.

Cilj Sporazuma je omogućiti Stalnoj organizaciji BMS-a da efikasno izvršava svoje dužnosti i funkcije kroz postepeno funkcionalno operativno sjedište u Skoplju.

“Predviđena sredstva potrebna za provođenje Sporazuma iznose 10.000 eura godišnje za zajednički budžet Stalne organizacije BMS-a i biće obezbijeđena iz redovnih sredstava Ministarstva odbrane BiH u budžetu institucija BiH”, saopšteno je iz VM BiH.

Između ostalog, na današnjoj sjednici Vijeće ministara BiH je prihvatilo Inicijativu i odredilo delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke za projekat Vjetroelektrana Vlašić.

“Projekat, čija je realizacija planirana u periodu 2020 - 2024. godine, odnosi se na izgradnju vjetroelektrane od 50 MW na visoravni Vlašić”, objašnjavaju iz VM BiH.

Vrijednost kredita je 36 miliona eura, kako se navodi, sa alokacijom na Federaciju BiH i rokom otplate od 20 godina te uključujući četiri godine grejs perioda.

XS
SM
MD
LG