Dostupni linkovi

Nakon oduke Ustavnog suda: Izmjene naredbe o zabrani kretanja u Federaciji BiH


Ljudska prava osoba starijim od 65 i mlađim od 18 godina su prekršena u Federaciji BiH. Tako je na elektronskoj sjednici odlučio Ustavni sud Bosne i Hercegovine, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa, Zvonko Mijan, registrar Ustavnog suda BiH.

"Ustavni sud Bosne i Hercegovine je na današnjoj sjednici razmatrao dvije apelacije koje su podnijeli - jedna osoba koja ima više od 65 godina i roditelj osobe koja ima manje od 18. Oni su naveli da odluka Federalnog štaba civilne zaštite i Vlade Federacije BiH o zabrani kretanja za ove dvije kategorije krši njihova osnovna prava", kaže Mijan.

Federalni štab Civilne zaštite je 20. marta donio naredbu u kojoj se naređuje zabrana kretanja osobama mlađim od 18 i starijim od 65 godina. U istom dokumentu se navodi da naredba važi do 31. marta. Sedam dana kasnije, 27 marta, Federalni štab civilne zaštite je donio naredbu u kojoj se ističe kako zabrana kretanja za ove osobe važi do daljnjeg.

Apelanti su kao razlog kršenja ljudskih prava naveli da su im ugrožena ljudska prava, jer su tretirani na diskriminirajući način, na bazi godina starosti. Navedeno je i da je zbog zabrane kretanja osobama mlađim od 18 godina, onemogućeno "pružanje brige i zaštite oko djeteta", te da je apelantu "otežan svakodnevni život".

Ustavni sud odbio je dio zahtjeva u kojem je traženo da se ukine Naredba Federalnog štaba Civilne zaštite od 27. marta 2020. godine, ali je ocijenio keko se "iz osporenih naredbi ne vidi na čemu su zasnovane procjene Federalnog štaba Civilne zaštite da sporne grupe na koje se mjere odnose nose veći rizik da će se zaraziti ili prenijeti zarazu sa COVID-19".

Pandemija iz minuta u minut

"Dalje, nisu razmatrane mogućnosti uvođenja blažih mjera ako takav rizik opravdano postoji, nisu striktno vremenski ograničene, niti je utvrđena obaveza njihovog redovnog preispitivanja kako bi se osiguralo da traju samo onoliko koliko je to 'neophodno' u smislu člana 2. Protokola broj 4 uz Evropsku konvenciju, odnosno da se ublaže ili ukinu čim situacija to dozvoli", naveo je Ustavni sud.

Mijan ističe da je ova pravosudna institucija donijela zaključak u kome je naloženo Vladi Federacije Bosne i Hercegovine i Federalnom štabu Civilne zaštite da, u roku od pet dana, od dana prijema ove odluke, usklade Naredbu Federalnog štaba civilne zaštite od 27. marta 2020. godine sa standardima iz člana II/3.m) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 2. Protokola broj 4 uz Evropsku konvenciju. Dat je i rok od tri dana da o tome izvijeste Ustavni sud BiH.

Šta će preduzeti Federalni štab civilne zaštite?

Solak navodi kako će naredba o zabrani kretanja biti izmijenjena
Solak navodi kako će naredba o zabrani kretanja biti izmijenjena

Federalni štab civilne zaštite će ispoštovati odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, kazao je za Radio Slobodna Evropa Fahrudin Solak, načelnik ovog štaba.

"Mi ćemo izmijeniti Naredbu Federalnog štaba civilne zaštite, poštujući smjernice Ustavnog suda BiH. Mi smo već to pripremali, ali evo, nakon odluke Ustavnog suda, ubrzaćemo to. Dakle, naredba ko naredba nije ukinuta, samo treba izmijeniti taj dio na koji se zaključak Suda odnosi", kazao je Solak za RSE.

Mišljenje pravnog eksperta

Pravni ekspert Kasim Trnka ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa da, iako je odluka Ustavnog suda BiH očekivana, dodaje i da je u ovom slučaju mjera da, stariji od 65 i mlađi od 18 godina ostanu kod kuće, donesena zbog zaštite zdravlja građana.

Za Kasima Trnku odluka Ustavnog suda je bila očekivana
Za Kasima Trnku odluka Ustavnog suda je bila očekivana

"Ustavni sud BiH se sigurno pridržavao međunarodnih standarda u pogledu mogućeg ograničenja ljudskih sloboda i prava postupajući po Protokolu 4 Evropske konvencije o ljudskim pravima. Međutim, meni je malo problematično da Ustavni sud ocjenjuje da nije uspostavljena proporcionalnost između mjere koja je propisana i legitimnog cilja da se zaštiti zdravlje građana. Naime, i Krizni štab i Vlada FBiH su postupali po nalogu zdravstvenih radnika koji su jedini meritorni da kažu kakva ograničenja bi trebalo uvesti da se ne širi epidemija virusa", kaže Trnka.

Naredba Federalnog štaba civilne zaštite o zabrani kretanja osobama mlađim od 18 godina i starijim od 65 godina na području Federacije BiH je donesena, kako je navedeno u toj naredbi, na osnovu Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, Poslovnika o radu Federalnog štaba civilne zaštite i Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o proglašenju nesreće uzrokovane pojavom korona virusa na području ovog bosanskohercegovačkog entiteta od 16. marta.

Zašto podaci ne pokazuju cijelu sliku?

Dnevna kompilacija slučajeva zaraženih korona virusom koje objavljuje Univerzitet Johns Hopkins je najkompletnija na svijetu, ali se oslanja na informacije koje dostavljaju vlade pojedinih država.

U mnogim zemljama postoje restrikcije o objavljivanju takvih informacija ili drugi razlozi zašto se ne želi prikazati puna slika.

Metodologija, direktnost, transparentnost i kvalitet ovih podataka može dramatično varirati od zemlje do zemlje.

XS
SM
MD
LG