Dostupni linkovi

Suđenje Hadžiću: Bivši ministar iz vlade optuženog o sastanku pred Ovčaru


Goran Hadžić tokom suđenja

Na haškom suđenju bivšem premijeru tzv. SAO Slavonija, Baranja i Zapadni Srem Goranu Hadžiću višednevni iskaz ovog tjedna je dovršio Vojin Šuša, bivši ministar pravosuđa u vladi optuženog.

I Šuša je, kao i Hadžić, njegov bivši politički šef u ratno vrijeme, svu odgovornost za ono što se događalo na pobunjenom području Hrvatske 1991. godine svaljivao na Jugoslavensku narodnu armiju, JNA.

Pa i pokolj oko 200 hrvatskih zarobljenika na Ovčari nakon pada Vukovara, zločin za koji je poricao da je za njega saznao, tvrdeći da bi u protivnom poduzeo sve – da se istraži.

Ministar pravosuđa Hadžićeve vlade Vojin Šuša – poricao je odgovornost optuženog, kao i svoju – u vezi stvorene klime etničkog čišćenja i progona hrvatskog stanovništva s područja na koje su pobunjenici polagali pravo 1991. godine. Rasprostranjene ratne zločine protiv hrvatskih civila Šuša je pokušao prikazati kao posljedicu ratnog kaosa i pojedinaca van kontrole pa i u policiji tzv. SAO Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema.

„Ogroman broj ljudi je nosio oružje. To je bilo jako teško kontrolisati. Ne ponašaju se svi odgovorno kada imaju oružje. Oni ga ne koriste zato da bi nekoga povredili – jednostavno, imate situacije da se neko napije pa puca cele noći. Imate problema sa ljudima zbog toga što se red nije mogao na tako širokom prostoru uspostaviti za tako kratko vreme. Mi smo na to stalno ukazivali.“, rekao je Suša.

Budući da je Šuša prikazivao kako su Hadžićeve vlasti bile nemoćne te prebacivao svu odgovornost nad pobunjenim područjem Hrvatske na JNA - haški tužitelj Matthew Olmsted je u ispitivanju predočavao dokumente koji ukazuju na međusobnu suradnju srpskih civilnih i vojnih vlasti.

Olmsted: Dakle, gospodine Šuša, ovim uputstvom se traži suradnja, što je dosljedno sa prethodnom naredbom komande Prve vojne oblasti koju smo pogledali maločas. Nije li tako?

Šuša: Pa nije baš tako. Naime, ako ćemo se samo držati onoga što piše, to je tako. U praksi to nije bilo tako. Bilo bi dobro da je ovako.

Šuša je prilikom unakrsnog ispitivanja kao svjedok obrane negirao i da je imao saznanja o sudbini zarobljenika hrvatske nacionalnosti na Ovčari, makar je sudjelovao na sastanku u Veleprometu nakon zauzimanja Vukovara u studenom 1991. godine, a na kojem je prema haškom tužiteljstvu – dogovoren zločin.

Zato se prema tužitelju Olmstedu suradnja Hadžićeve srpske Teritorijalne obrane i JNA dogodila i prilikom tog najvećeg zločina na području Europe nakon Drugog svjetskog rata.

Olmsted: Točno je ustvari da Vi ne znate u kojoj mjeri su lokalne jedinice TO bile pretpočinjene JNA, i da li su to uopće bile? Je li tako?

Šuša: Ja stvarno ne mogu da posvedočim, to nije bio delokrug mojih aktivnosti. U osnovi da. Bile su pretpočinjene, ali ne znam koje su to sve iznimke gde to nije funkcionisalo.

Tužitelj Olmsted je predočio i neformalni zapisnik sa sastanka u Veleprometu, po kojem je glavna tema bila - treba li zarobljenike koji su kasnije završili na Ovčari - prebaciti iz Vukovara u Srbiju. Prema zapisniku - svjedok Šuša, tadašnji ministar pravosuđa Hadžićeve vlade, bio je protiv toga da se zarobljenici pošalju u Srbiju, zalažući se kao i optuženi – da im trebaju suditi lokalni vukovarski Srbi.

Šuša je i to poricao, ograđujući se od cijelog događaja, ustvrdivši da je neformalni zapisnik - list papira iz notesa vojnog obavještajca – i kao takav nevjerodostojan.

„Mislim da je rekao: 'I ovi zarobljenici koji će se danas predati, biće prebačeni na tri destinacije u Srbiji' – da su to Sremska Mitrovica, Begejci i Stajićevo. To je sve bilo u redu, da bi on dodao: 'A onda ćemo, kada se utvrdi njihov tačan broj, kada utvrdimo njihov identitet, primeniti proceduru koju smo koristili i do sada, vršeći razmenu svi za sve'. Tada sam se javio za reč, predstavio se i rekao: 'Gospodine potpukovniče, a šta će biti sa zločinima, sa zločinima koji su u nekakvom kontinuitetu vršeni gotovo proteklih godinu dana?'. On je meni odgovorio: 'Ratni zločini su u isključivoj nadležnosti i ingerenciji vojske'.“

Suđenje Hadžiću za etničko čišćenje hrvatskog stanovništva nastavlja se idući tjedan, iskazom novog svjedoka obrane.

  • Slika 16x9

    Goran Jungvirth

    Diplomirani politolog iz Zagreba. U razbijanju stereotipa, širenjem informacija s Haškog suda o pravim razlozima i podstrekačima rata, nalazi motivaciju za svoj trenutni praktični rad.

XS
SM
MD
LG