Dostupni linkovi

Jones: Zabraniti prinudna iseljavanja ljudi u Srbiji


Sian Jones, foto: Medija centar Beograd
Sian Jones, foto: Medija centar Beograd
Povodom 8. aprila, Međunarodnog dana Roma, Amnesty International je pozvao Vladu Srbije da omogući donošenje zakona kojima bi se zabranilo prinudno iseljavanje, kaže za Radio Slobodna Evropa Sian Jones, istraživač Amnesty Internationala za Balkan.

RSE: Gospođo Jones, možete li nam reći glavne nalaze vašeg poslednjeg izveštaja o prinudnom iseljavanju Roma iz njihovih naselja u Beogradu?

Jones: Mi pratimo prinudno iseljavanje Roma u Beogradu još od aprila 2009. U tom smislu došli smo do zaključka da je bilo nekoliko talasa takvih iseljavanja koja krše međunarodne standarde. To znači da ljudi nisu adekvatno obaveštavani o tome da će morati da napuste svoja naselja, da nisu bili ni konsultovani o tome, kao ni o načinu na koji će se biti premeštani ili gde će posle toga živeti. Dakle, mnoga njihova osnovna ljudska prava kršena su kako za vreme tih prinudnih iseljavanja, tako i posle njih.

RSE: Kakva je trenutno životna situacija prinudno razmeštenih Roma – da li deo njih još uvek živi u metalnim kontejnerima na obodu Beograda, a deo na siromašnom jugu Srbije?

Jones: Da. Veliki broj, više od hiljadu ljudi, još uvek živi u tim metalnim kontejnerima u pet naselja na rubu Beograda. Iako imamo izveštaje da su za 11 porodica obezbeđeni socijalni stanovi, prema onome što su nam zvaničnici rekli, ne vidimo, nažalost, nikakve šanse u doglednoj budućnosti da se
Postoje i oni koji nisu dobili nikakav alternativni smeštaj nakon što su prinudno iseljeni, tako da oni nemaju drugu opciju nego da formiraju nova nelegalna naselja.
i ostalima obezbede prihvatljivi uslovi stanovanja. Mi smo takođe nekoliko puta putovali na jug Srbije kako bismo videli u kakvim uslovima raseljeni Romi tamo žive. Uprkos pritiscima evropskih banaka, donatora i mnogih drugih institucija da im se obezbede pristojni uslovi stanovanja, još uvek ima ljudi koji žive u kućama punim vlage, bez normalnih krovova, vode i svega onoga što je deo pristojnih uslova stanovanja. Dalje, postoje i oni koji nisu dobili nikakav alternativni smeštaj nakon što su prinudno iseljeni, tako da oni nemaju drugu opciju nego da formiraju nova nelegalna naselja, koja će, onda, biti mete novih prinudnih iseljavanja.

Segregacija


RSE: Od prinudnih iseljavanja beogradskih Roma 2009. godine do danas, da li ste, odnosno, koliko često ste, tim povodom kontaktirali lokalnu i republičku vlast?

FOTOGALERIJA: Romi u Beogradu ponovo na udaru vlasti, septembar 2010

Jones: Mislim da smo se najmanje četiri puta sastali sa raznim ministrima u Vladi i lokalnim zvaničnicima i da smo im prenosili našu zabrinutost s tim u vezi. Glavna preporuka koju smo im uputili, a koju smo objavili i u ovom poslednjem izveštaju, jeste da Srbija usvoji zakon kojim će se zabraniti prinudno iseljavanje ljudi i koji će definisati pravila iseljavanja u krajnjoj nuždi i uz poštovanje ljudskih prava. Mi znamo da se Beograd razvija i da će dolaziti do povremenih iseljavanja, ali to mora da se čini u skladu sa međunarodnim standardima, a iseljenim ljudima mora se obezbediti adekvatan alternativni smeštaj. U Srbiji, međutim, još uvek ne postoji bilo kakav zakon, odnosno, pravni okvir koji bi garantovao da sve žrtve prinudnih iseljavanja imaju pravo na efikasan pravni lek i reparacije, uključujući restituciju, rehabilitaciju, kompenzaciju, zadovoljenje i garanciju neponavljanja.

RSE: Da li ćete pružiti pravnu pomoć prinudno iseljenim Romima da pokušaju da zadovolje svoja narušena prava?

Jones: Da, mi ćemo narednih nekoliko dana ovdašnjim romskim zajednicama distribuirati materijal koji sadrži mnoge pravne savete. Tu će moći da nađu informacije o svojim osnovnim pravima u pogledu adekvatnog stanovanja, kao i o pravima koja su im narušena tokom i nakon prinudnih evikcija.

RSE: Da li ono što je Romima činjeno prinudnim evikcijama navodi na zaključak da u Srbiji postoji segregacija Roma?

Jones: Postoji segregacija romskih naselja. Segregacija je na delu već u samoj činjenici da Romi nemaju drugu opciju nego da žive u takvim naseljima. A segregaciju smo videli i u tome što su se, nakon prinudne evikcije, žitelji nekih beogradskih naselja protivili planovima vasti da iseljene Rome smesti blizu njihovih domova. I to je dovelo do formiranja kontejnerskog naselja u koje su na kraju smešteni Romi ispod “Gazele”.


(Film AI uz izveštaj o položaju Roma u Srbiji)

AI: Sistemski sprečiti prinudno raseljavanje Roma

Izveštaj Amnesty Internationala

Povodom 8. aprila, Svetskog dana Roma, Amensty International je objavio Izveštaj pod nazivom "Dom je više od krova nad glavom, Romima je uskraćeno pravo na stanovanje u Srbiji".

U izveštaju, ova organizacija je pozvala Vladu Srbije da spreči lokalne vlasti, uključujući one u Beogradu, da sprovode prinudna iseljavanja.

Na konferenciji za novinare na kojoj je predstavljen izveštaj te organizacije o prinudnim iseljavanjima Roma u Srbiji, ukazano je da su u ostvarivanju prava romske populacije uočena poboljšanja, ali da je potrebno da se uradi još, kako bi se ispunile međunarodne obaveze i standardi.

Kako je na konferenciji za novinare rečeno, Srbija nije jedina zemlja u kojoj su uočena kršenja ljudskih prava i diskriminacija romske populacije, a kao jedna od najmarginalizovanijih grupa u Evropi, Romi su u fokusu rada organizacije Amnesty Internationala.

Izveštaj možete pronaći OVDE.
XS
SM
MD
LG