Dostupni linkovi

Vlada Srbije usvojila set izbornih zakona


Sednica Vlade Republike Srbije

Vlada Srbije utvrdila je set izbornih zakona čiji je cilj unapređenje uslova za provođenje izbora na republičkom i lokalnom nivou, saopšteno je 17. januara nakon sednice Vlade.

Na sednici su usvojeni predlozi zakona o izboru predsednika, o izboru narodnih poslanika i o lokalnim izborima,.

"Novi zakoni donose značajne novine u pogledu zaštite prava u izbornim postupcima i lakšeg kandidovanja političkih stranaka nacionalnih manjina, kao i u pogledu organizacije i transparentnosti rada organa za sprovođenje izbora“, saopšteno je.

Dodaje se da se zadržavaju dosadašnja zakonska rešenja koja se mogu i smatrati osnovnim postulatima izbornog procesa u Srbiji, te da su predložena rešenja nastala kao rezultat međustranačkih dijaloga o izbornim uslovima.

Također, saopšteno je da su primenjene preporuke Kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (ODIHR) o praćenju izbornih postupaka u Republici Srbiji.

Vlada Srbije usvojila je Predlog zakona o finansiranju političkih aktivnosti kojim se obezbeđuje transparentno praćenje troškova tokom i po završetku izbornog procesa.

"Predloženim rešenjem uvodi se obaveza direktora Poreske uprave da u godišnji ili vanredni plan poreske kontrole obavezno uvrsti davaoce finansijskih sredstava i drugih usluga političkim subjektima u skladu sa izveštajem Agencije za sprečavanje korupcije o finansiranju političkih aktivnosti i subjekata“, navela je Vlada.

Novina u Predlogu zakona je da se politički subjekti mogu zaduživati isključivo kod banaka i drugih finansijskih organizacija kojima je to osnovna delatnost.

Na taj način sprečava se mogućnost zaduživanja kod fizičkih i pravnih lica, koja bi davanjem pozajmice mogla da ostvare uticaj na političke subjekte.

Takođe, utvrđena je maksimalna visina kredita i zajma do koje se svi politički subjekti mogu zaduživati kod banaka i drugih finansijskih organizacija, na godišnjem nivou, kako bi finansirali redovan rad ili izbornu kampanju.

Norma koja osigurava transparentnije praćenje troškova izborne kampanje je da se politički subjekti obavežu da u toku izborne kampanje Agenciji podnose preliminarne izveštaje o troškovima, kao i konačni izveštaj o troškovima izborne kampanje.

Radi daljeg usklađivanja sa izbornim propisima, Vlada je usvojila Predlog zakona o dopuni Zakona o vanparničnom postupku koji se odnosi na izborno pravo lica delimično lišenih poslovne sposobosti.

Vlada je usvojila i Predlog zakona o izmeni Zakona o sprečavanju korupcije koji se odnosi na obaveze koje javni funkcioneri imaju kada je reč o članstvu i funkcijama u političkom subjektu i sprečavanju korupcije.

"Predložena rešenja bitno utiču na stvaranje klime poverenja u predstojećoj izbornoj kampanji, i dalje usklađivanje sa standardima Evropske unije", saopštila je Vlada.

Kako je najavila vlast u Srbiji, najpre predsednik države Aleksandar Vučić, redovni predsednički i izbori u Beogradu, kao i vanredni parlamentarni, trabalo bi da budu održani 3. aprila 2022. godine.

Kao drugi mogući termin Vučić je pomenuo i 17. april.

XS
SM
MD
LG