Dostupni linkovi

Srbija na zadovoljavajući način sprovela većinu preporuka GRECO-a za sprečavanje korupcije


Vlada Srbije

Srbija je na zadovoljavajući način sprovela osam preporuka Grupe država protiv korupcije (GRECO), dok je pet preporuka sprovela delimično, navodi se u izveštaju GRECO-a objavljenom 30. marta, a preporuke se odnose na sprečavanje korupcije u odnosu na poslanike, sudije i tužioce.

U ovom Drugom prelaznom izveštaju o usklađenosti sa preporukama GRECO-a navodi se da je većina preporuka koja se tiče narodnih poslanika sprovedena na zadovoljavajući način.

"Transparentnost zakonodavnog procesa je dodatno poboljšana, državni organi pravovremeno objavljuju nacrte zakona na javnim vebsajtovima, izmene predloga zakonodavnih akata se stavljaju na uvid javnosti preko interneta, uspostavljen je efektivniji proces učešća javnosti u preliminarnoj fazi, a Parlament organizuje javna slušanja o važnim zakonima", piše u izveštaju.

U izveštaju se ističe i da se korišćenje hitnog postupka za donošenje zakona smanjilo, mada, kako se navodi, još uvek nisu uvedena jasnija pravila kojima bi se striktnije uredila ova praksa.

Postignut je veliki korak napred, kako se navodi, usvajanjem Kodeksa ponašanja za narodne poslanike, zajedno sa Vodičem za primenu Kodeksa ponašanja za narodne poslanike.

Kodeks ponašanja: Poslanici u Srbiji ga usvojili, ali ne primenjuju
molimo pričekajte

No media source currently available

0:00 0:03:26 0:00

Kodeks ponašanja za poslanike u Skupštini Srbije usvojen je u decembru 2020.
Dodaje se da je Zakon o lobiranju podržan nizom pomoćnih sekundarnih akata, kao i aktivnostima obuke i podizanja svesti.

Kada je reč o sprečavanju korupcije koje se odnosi na sudije i tužioce, navodi se da usvajanje ustavnih reformi omogućava sprovođenje većeg broja preporuka GRECO-a.
Građani Srbije su 16. januara na referendumu glasali za izmene Ustava.

Promene se odnose na način izbora sudija i tužilaca kako bi se smanjio uticaj politike u ovom procesu, navodili su državni zvaničnici.

Prema usvojenim izmenama Ustava, sudije i tužioce više neće birati Skupština Srbije, već Visoki savet sudstva (VSS) i Visoki savet tužilaca (VST).

"Većina članova Visokog saveta sudstva (VSS) su sada sudije izabrane od strane svojih kolega, a članstvo predstavnika izvršne i zakonodavne vlasti po službenoj dužnosti je ukinuto. VSS je Ustavom priznat kao nezavistan organ, čime se garantuje nezavisnost sudova i sudija", piše u izveštaju GRECO-a.

GRECO je pohvalio "normativni okvir i metode za unapređenje objektivnosti i transparentnosti postupaka zapošljavanja sudija i tužilaca".

U izveštaju se napominje da Narodna skupština i dalje učestvuje u imenovanju nekih članova Državnog veća tužilaca (DVT), a da je ministar pravde i dalje član po službenoj dužnosti.

Sistem vrednovanja rada sudija i tužilaca je ojačan uvođenjem kriterijuma kvaliteta, a usvajanje "Smernica za sprečavanje neprimerenog uticaja na sudije" predstavlja "korak u pravom smeru", navodi se u izveštaju.

GRECO u izveštaju navodi da je Etički odbor VSS počeo da obavlja svoju funkciju u pogledu pravosudne etike, između ostalog, imenovanjem poverljivog savetnika, i pohvaljuje usvajanje Etičkog kodeksa za tužioce.

"Novim Zakonom o sprečavanju korupcije, koji je nedavno izmenjen prema preporukama GRECO-a, kao i relevantnim priručnicima i vodičima za javne funkcionere, poboljšana su pravila o sukobima interesa koja se primenjuju na narodne poslanike, sudije i tužioce", ocenjuje se u izveštaju.

GRECO je zaključio da opšti nivo usklađenosti sa preporukama više nije "globalno nezadovoljavajući" i odlučio da više ne primenjuje Pravilo 32 u odnosu na države članice za koje je utvrđeno da nisu usklađene sa preporukama sadržanim u Izveštaju o evaluaciji.

GRECO je zatražio od šefa delegacije Srbije da do 31. marta 2023. dostavi dodatne informacije o sprovođenju preostalih pet preporuka.

U ranijem Drugom izveštaju o usklađenosti, usvojenom u oktobru 2020, GRECO je zaključio da su samo dve preporuke bile sprovedene na zadovoljavajući način, dok je 10 preporuka bila delimično sprovedeno, a jedna nije bila sprovedena.

Savet Evrope formirao je Grupu država protiv korupcije 1999. godine sa ciljem da nadzire primenu Konvencija Saveta Evrope, odnosno usklađenost zakonodavstava zemalja članica sa antikoruptivnim standardima Saveta Evrope.

XS
SM
MD
LG