Dostupni linkovi

Široka lepeza nepravilnosti u poslovanju NVO


Zulfer Dervišević, glavni inspektor federalne finansijske policije
U protekloj godini iz budžeta na svim nivoima vlasti u BiH za nevladine organizacije izdvojeno je preko 100 miliona konvertibilnih maraka. Dio tog novca izdvaja se i za udruženja koja okupljaju žrtve rata. Koliko se budžetski novac troši transparentno za RSE govori glavni inspektor federalne finansijske policije Zulfer Dervišević.

RSE: Gospodine Derviševiću, da li na osnovu nalaza Finansijske policije Federacije udruženja koja okupljaju žrtve rata i koja se finansiraju iz budžeta transparentno troše taj novac?

Dervišević: Široka je lepeza nepravilnosti i nezakonitosti koje smo utvrdili postupkom kontrole finansijskog poslovanja nevladinih organizacija. Stoga ću markirati samo one najznačajnije nezakonitosti koje smo utvrdili prilikom kontrole: finansijske transakcije sa pravnim i fizičkim licima bez vjerodostojnih dokaza o pravnoj i ekonomskoj opravdanosti istih, donošenje odluka o stupanju u poslovima sa pravnim i fizičkim licima na netransparentan način, nevođenje i neažurno vođenje poslovnih knjiga nevladinih organizacija i sačinjavanje neistinitih finansijskih izvještaja, nepotpuno i nestručno izvještavanje o ostvarenim prihodima i rashodima obračunskog perioda organima nevladinih organizacija.

RSE: Možete li konkretnije reći o nevladinim organizacijama koje okupljaju žrtve rata, a koje imaju svake godine zagarantovan novac iz federalnog budžeta - koje ste kontorlisali i jeste li kod njih našli neke neopravilnosti?

Dervišević: Iz objektivnih razloga ne bih navodio nazive udruženja koja okupljaju žrtve rata koje smo kontrolisali i sve nepravilnosti koje smo pritom utvrdili. Uglavnom, radi se o nepravilnostima koje sam naveo u odgovoru na prethodno pitanje.

RSE: Da li se na osnovu vaših nalaza budžetski novac koristi u svrhe za koje je namijenjen - jer veliki broj ovih organizacija finansira se iz budžeta, brojni su projekti, obično taj novac ne stigne do pravih žrtava rata?

Posljednje kontrole nekih nevladinih organizacija u cijelosti uvjeravaju da su neke od njih stavljene u funkciju ličnih interesa pojedinaca i grupa koje ih vode.
Dervišević: Po mojoj procjeni, većina nevladinih organizacija u Federaciji raspolaže sa ostvarenim prihodima među kojima su i budžetska. Međutim, posljednje kontrole nekih nevladinih organizacija u cijelosti demantuju i uvjeravaju da su neke od njih stavljene u funkciju ličnih interesa pojedinaca i grupa koje ih vode.

RSE: Vi sad govorite o nevladinim organizacijama, a ja govorim prije svega o...

Dervišević: To se odnosi na udruženja.

RSE: Žrtava rata?

Dervišević: Jeste. Ove će pojave inspektori finasijske policije u saradnji sa nadležnim ministarstvima i tužilaštvima pokušati preduprijediti i sankcionirati.

Nema udruženja koja rade

RSE: Ova velika udruženja demobilisanih boraca, ratnih vojnih invalida, žene žrtve rata - jeste li njih kontrolisali?

Dervišević: Dosta je kontrolisano, ali iz objektivnih razloga ne mogu govoriti pojedinsti o tome.

RSE: Na osnovu čega vi postupate?

Dervišević: Uglavnom dobijaju se predstavke na rad udruženja od strane pojedinaca, grupe, članova upravnih, nadzonnih odbora tih firmi - i ako ima elemenata krivičnog djela, odmah se daje nalog za provjeru tih navoda. Kad se utvrde elementi krivičnog djela, izvještaj se dostavlja tužilaštvu.

Pet prijava imamo za 2010. godinu

RSE: Je li tačno da ste nedavno provjeravali udruženje Žene žrtve rata?

Dervišević: Sve što smo dobili i ima elemenata da možemo da istražimo, uradićemo. Sad trenutno ne mogu vam odgovoriti iz objektivnih razloga. Mislim da je kontrola u toku.

RSE: O kolikim sredstvima se radi koja sva zajedno udruženja na nivou Federacije dobijaju?

Dervišević: Radi se o milionima maraka. Sva dobijanja iz svih proračuna od općine do države su negdje oko 100 miliona KM.

RSE: Baš za udruženja žrtava rata ili?

Moja saznanja govore da nema transparentnih udruženja - koja transparentno rade i u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima Federacije.
Dervišević: Ne, ne, za sve nevladine organizacije govorim.

RSE: Ima li udruženja koja rade transparentno?

Dervišević: Moja saznanja govore da nema transparentnih udruženja - koja transparentno rade i u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima Federacije.

RSE: Zašto nema nijedna prijava u tužilaštvu?

Dervišević: Ko kaže da nema nijedna?

RSE: Recite nam, ima li?

Dervišević: Ja vam kažem da ima prijava, ali sad iz objektivnih razloga neću reći. Prijava ima i za ostala krivična djela, pa se ništa ne radi i ne dešava.

RSE: Koliko je iz Finansijske policije otišlo prijava tužilaštvu konkretno za ova udruženja o kojima govorimo?

Dervišević: Pet prijava imamo za 2010. godinu.

RSE: I ne možete reći koja su udruženja?

Dervišević: Ne mogu.
  • 16x9 Image

    Marija Arnautović

    U novinarstvu od 1998, a od 2004. novinar-reporter i urednik vijesti u sarajevskom birou RSE i urednica i voditeljica magazina TV Liberty.

Vaše mišljenje

Prikaži komentare

XS
SM
MD
LG