Dostupni linkovi

Savet Evrope: Osigurati transparentnost digitalnih rešenja za borbu protiv COVID-19


Savet Evrope

Izveštaj Saveta Evrope o usklađenosti digitalnih rešenja za borbu protiv COVID-19 identifikovao je niz nedostataka u zaštiti privatnosti i ličnih podataka u nekim pravnim i tehničkim merama za sprečavanje širenja pandemije COVID-19 koje su usvojile vlade 55 afričkih, latinoameričkih i evropskih zemalja, a koje su se pridružile zaštiti podataka „Konvencija 108“.

Izveštaj „Digitalna rešenja za borbu protiv COVID-19“ procenjuje da li su digitalne aplikacije i rešenja za borbu protiv COVID-19, primenjeni ili planirani u nekih 50 zemalja sveta, uključujući Srbiju, u skladu sa principima zaštite ličnih podataka i privatnosti.

U ovom izveštaju se pozivaju vlade da osiguraju transparentnost digitalnih rešenja kako bi se obezbedilo poštivanje prava na privatnost i zaštitu podataka.

Takođe se izražava žaljenje što su države, uprkos pozivima na koordinaciju i interoperabilnost digitalnih rešenja za sprečavanje širenja pandemije COVID-19, pojedinačno primenile različite sisteme ograničavajući time efikasnost preduzetih mera.

Iako ovaj izveštaj ima za cilj da proceni u kojoj meri su usvojene mere u skladu sa konvencijom o zaštiti podataka, on takođe sadrži i preporuke o tome kako da se osigura efikasnost okvira za zaštitu podataka.

U izveštaju se navodi da su vlade u većini zemalja usvojile vanredne mere koje su im davale široka ovlašćenja uglavnom samo na ograničen vremenski period.

Izveštaj identifikuje nedostatke u brojnim zemljama u vezi sa poštovanjem principa „Konvencije 108“ kao što su uslovi za pravni osnov usvojenih mera, njihova proporcionalnost i opravdanost javnim interesom i saglasnost subjekta podataka za obradu podataka.

Takođe je ukazano na rizike zaštite podataka koji se odnose na bezbednost, čuvanje i deljenje podataka, što je dovelo do povlačenja određenih mera u nekim zemljama.

U izveštaju je pozdravljeno to što su 20 zemalja, koje su učestvovale u anketi, objavile izvorne kodove aplikacija što je ocenjeno kao mera koja može doprineti stvaranju poverenja među korisnicima i povećati efikasnost aplikacija. U tom cilju se preporučuje uključivanje civilnog društva i šire javnosti u razvoju digitalnih rešenja i transparentnosti mera.

Konvencija o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka Saveta Evrope, poznata kao „Konvencija 108“ jedini je pravno obavezujući instrument koji štiti pojedince od zloupotreba koje mogu da prate prikupljanje i obradu ličnih podataka. Usvojena 1981. godine, Konvencija je ažurirana 2018. godine protokolom o izmenama i dopunama.

Do sada je 55 zemalja ratifikovalo „Konvenciju 108“. Srbija je četvrta država članica Saveta Evrope koja je ratifikovala ovaj dokument.

XS
SM
MD
LG