Dostupni linkovi

Pokrenute aktivnosti za povratak bh. državljana iz Sirije i Iraka


Alija Keserović iz BiH u zatvoru u sirijskom gradu Hasaka, osumnjičen da je bio militant "Islamske države", januar 2020. R

Usvajanjem Informacije Ministarstva sigurnosti o državljanima Bosne i Hercegovine koji se nalaze u zoni sukoba Sirije i Iraka na sjednici Vijeća ministara BiH 4. marta stvoreni su uvjeti da se pokrenu aktivnosti s ciljem njihove repatrijacije.

Prema podacima koje je Radio Slobodna Evropa (RSE) dobio od sigurnosnih agencija, u Siriji i Iraku je nešto više od 100 bh. državljana.

Uglavnom su u kampovima i zatvorima za bivše militante tzv. Islamske države i njihove porodice. Najveći je broj djece, njih oko 50 ili 60.

Ovi ljudi su živjeli na teritoriji "Islamske države", a nakon teritorijalnog pada su se predali ili su ih uhapsile kurdske snage u Siriji.

Kako je saopćeno iz Vijeća ministara, informacija sadrži 14 zaključaka, čije će provođenje osigurati koordinirano djelovanje svih nadležnih struktura na osiguranju sigurnog i humanog povratka te resocijalizacije građana BiH, žena i djece, koji se još nalaze u zoni sukoba u Siriji i Iraku.

"Inicijativa Ministarstva ide u pravcu povratka svih punoljetnih žena i malodobne djece, dok su punoljetni muškarci u nadležnosti pravosudnih organa", kazali su ranije iz Ministarstva sigurnosti za RSE.

Iz Ministarstva su kazali i da redovno komuniciraju s porodicama bh. državljana u Siriji i da su upoznati s informacijama da je "stanje u kampovima loše te da su uvjeti daleko od humanih".

Usvojena informacija podrazumijeva da je Ministarstvo sigurnosti zaduženo da uspostavi sistem i procedure sigurnog, humanog i kontroliranog povratka i prihvata ovih osoba uspostavljanjem efikasnog Koordinacionog tima.

Vijeće ministara BiH će imenovati Koordinacioni tim koji će predložiti Ministarstvo sigurnosti u suradnji s drugim nadležnim institucijama/agencijama na svim nivoima vlasti u BiH.

Tim će uključivati predstavnike Tužiteljstva BiH, državnih ministarstava vanjskih poslova, civilnih poslova i za ljudska prava i izbjeglice i pravde, te Obavještajno-sigurnosne agencije BiH, Državne agencije za istrage i zaštitu, Granične policije BiH, Direkcije za koordinaciju policijskih tijela, Federalne uprave policije, Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, policije Brčko Distrikta BiH.

U proces će biti uključena i nadležna entitetska i tijela Brčko Distrikta BiH i kantonalna tijela u oblasti zdravstva, socijalne zaštite i obrazovanja, koja će biti angažirana putem Koordinacionog tijela Vlade Republike Srpske, Interresorne radne grupe Vlade Federacije BiH i Koordinacionog tijela Vlade Brčko Distrikta BiH za prevenciju i borbu protiv terorizma.

Dosad je u BiH službenim putem deportirano 26 bh. državljana. Prvi bh. državljanin vraćen uz pomoć Vlade Sjedinjenih Američkih Država iz Sirije jeste Ibro Ćufurović. Repatriran je u aprilu 2019. godine.

U decembru iste godine vraćena je grupa od 25 državljana, od čega sedam muškaraca, šest žena i 12 djece, i to na osnovu odluke Predsjedništva BiH i planova koje je realiziralo u prvom redu Ministarstvo sigurnosti, u suradnji s ostalim nadležnim državnim ministarstvima.

Repatrijaciju je i tada pomogla Vlada SAD-a.

Šest repatriranih muškaraca osuđeno je pred Sudom BiH zbog ratovanja u Siriji i pridruživanja "Islamskoj državi", a u toku je suđenje još jednom optuženom da je ratovao na strani "Islamske države".

XS
SM
MD
LG