Dostupni linkovi

Vanredna vijest

Sednica za izbor Vlade - šta Vučić obećava Srbiji


Aleksandar Vučić za govornicom Parlamenta 09.08.2016.

Posebna sednica Skupštine Srbije na čijem je dnevnom redu izbor Vlade Srbije, biće nastavljena u sredu 10.08.2016. u 10 časova.

Mandatar za sastav Vlade Srbije Aleksandar Vučić je u utorak punih šest sati iznosio svoj ekspoze, a potom predstavio sastav buduće Vlade.

Sada je na redu rasprava, pa glasanje o predloženim članovima Vlade.

20.01 Predsednica Skupštine Srbije Maja Gojković proglasila je pauzu posebne sednice i nastavak rada Parlamenta zakazala za sredu 10.08.2016. u 10 časova.

19.55 Vučić je završio iznošenje svog ekspozea i potom predstavio predlog ministara u budućoj Vladi.

19.53 „Ja verujem da je tim koji sam izabrao spreman za ciljeve i pobede koje smo zacrtali. A ja sam spreman da menjam svakoga ko na tom putu posustane i ko ne ispuni očekivanja“, stoji u zaključku opširnog ekspozea mandatara Aleksandra Vučića.

19.42 Do kraja godine donećemo konačeno zakon o poreklu imovine. Novi zakon o borbi protiv korupcije se privodi kraju.

19.38 Poruka građanima jasna – kršenje zakona se ne isplati. Obećavamo da ćemo borbu protiv korupcije staviti na vrh agende, kaže Vučić.

19.35 TAČKA 10 Borba protiv kriminala i korupcije. U prethodne dve godine smo se direktno uhvatili ukoštac s kriminalom. Smanjili smo stopu opšteg kriminala za više od 8,6, piše u ekspozeu. Vučić i o Savamali: Tri meseca mi probiše glavu za tri barake

19.31 TAČKA 9 - Realnost klimatskih promena, životna sredina i energetska stabilnost. U ovu oblast je malo ulagano, rekao je Vučić. Finansiraće energetsku efikasnost

19.27 Natalitet - Ono što najviše od svega zabrinjava, to su demografske statistike. U 2015. godini, prirodni priraštaj je bio najniži. Na godišnjem nivou, izgubili smo grad veličine Prijepolja, rekao je Vučić. Poseban budžet za mere.

19.25 Plan nam je i da radno sposobne korisnike socijalne pomoći radnom aktivacijom uključimo u proces rada, piše u ekspozeu. „Najlakše je da svi ne radimo i da od države tražimo socijalnu pomoć“, rekao je Vučić

Aleksandar Vučić u Parlamentu iznosi plan i program buduće Vlade
Aleksandar Vučić u Parlamentu iznosi plan i program buduće Vlade

19.23 Migracioni tokovi - Kada je reč o migracionim tokovima, preko teritorije RS do sada je prošlo 714.697 migranata, piše u ekspozeu mandatara. Radna grupa za rešavanje mešovitih migracionih tokova koju je osnovala Vlada RS obezbedila je vanredne kapacitete za prijem 6.000 lica. Pojačane aktivnosti Radne grupe i Ministarstva rezultirale su sa više od 30 miliona evra podrške Vladi RS (bilateralne donacije, donacije EU) za rešavanje problema povećanog priliva migranata, stoji u ekspozeu.

19.21 LGBT populacija - poboljšana je komunikacija i saradnja sa LGBT populacijom i organizacijama civilnog društva koje nadgledaju zaštitu i ostvarivanje prava osoba drugačije seksualne orijentacije. Osnovno pravo, naš posao je da ga poštujemo

19.20 Rodna ravnopravnost nezdaovoljavajuća

19.18 I dalje imamo pripadnike nacionalnih manjina koji nemaju knjige na svom jeziku. To više ne sme da se ponovi. Više da se radi na inkluziji Roma

19.15 TAČKA 8 Ljudska prava, briga o natalitetu i socijalna odgovornost - Civilni sektor u Srbiji je do sada pokazao da zahvaljujući svom znanju, iskustvu i sposobnosti da se dotakne svih problema savremenog srpskog društva, poseduje veliki potncijal da bude ovakav partner Vladi i javnom sektoru u reformskom procesu.

19.10 TAČKA 7 - Zdravlje na prvom mestu. Nakon dobijene saglasnosti Evropske investicione banke na tendersku dokumentaciju za prvu fazu izgradnje Kliničkog centra Srbije, objavljen je tender i izvođač započinje radove ovog leta. Već početkom 2017. godine građani Niša i okoline moći će da se ponose novim Kliničkim centrom Niš. Srbija je nabavila gama-nož, koji se smatra „zlatnim standardom“ u neurohirurgiji.

18.55 Republika Srbija je započela uvođenje modela dualnog obrazovanja, kao načina za usklađivanje sistema obrazovanja s tražnjom privrede za kadrovima, jer praksa je pokazala da je u zemljama koje imaju dualno stručno obrazovanje stopa nezaposlenosti mladih, po pravilu, manja od 10 odsto, piše u ekspozeu.

18.53 TAČKA 6 - Ljudski kapital za budućnost: reforma obrazovanja. "Moramo da podignemo znanje na pijadestal", rekao je mandatar.

18.51 "Pitanje slobode štampe se ne postavlja ono se podrazumeva", rekao je Vučić. "Uprkos pričama o cenzuri, mediji u Srbiji su oslobođeni pritiska", kaže Vučić. Mandatar je najavio da će buduća Vlada nastaviti sa sprovođenjem medijske reforme i završiti sa povlačenjem države iz medija.

18.40 Informatika će biti predmet u osnovnom obrazovanju

18.35 Turizam - Cilj nam je da dostignemo 9,6 miliona noćenja, a da doprinos turističke industrije našem BDP-u u 2020. godini bude pet odsto, što je dvostruko više nego što to imamo danas. Najvažnije od svega jeste što ćemo time napraviti i dodatnih 20.000 radnih mesta u ovom sektoru. Tokom naredne četiri godine ulagaćemo u postavljanje prioriteta među odabranim iskustvima koja se zasnivaju na onome što Srbiju čini jedinstvenom kao odredište.

18.31 Telekomunikaciona infrastruktura - potrebno je sistemski urediti kako regulatorni okvir, tako i oblast investicija kako bi Srbija mogla da dostigne zemlje EU u brzinama protoka interneta.

18.25 Kada se završi mandat ove vlade, moći ćete do bugarske granice autoputem, moći ćete do makedonske granice autoputem, rekao je Vučić. U naredne četiri godine ne samo da ćemo završiti projekte koje smo započeli, već ćemo ulagati u izgradnju novih puteva i auto-puteva i unapredićemo stanje naše železničke infrastrukture, piše u ekspozeu.

18.20 TAČKA 5 - Povezivanje sa drugim tržištima u regionu i svetu, regionalno čvorište za usluge

18.07 TAČKA 4 - Investicijama do snažne poljoprivrede i održivog sela. Nakon puna četiri sata iznošenja svog ekspozea, Vučić je stigao do četvrte od deset tačaka. Pojedini opozicioni poslanici, koji su ostali u skupštinskoj sali, negoduju zbog dugog izlaganja planova i prioriteta buduće Vlade. Vučić rekao da neće napraviti pauzu i da ima da pročita još 134 strane.

18.00 Ključna reforma javnih preduzeća. U cilju reforme javnih preduzeća predviđeno je restrukturiranje velikih sistema u sektoru saobraćaja i energetike koji će dovesti do njihovog usmeravanja ka tržišnim principima funkcionisanja, i to: JP EPS, JP „Srbijagas“ i „Železnice Srbije“ a. d.

17.46 Reforma administracije - izmena propisa nije dovoljna, čitava Vlada moraće ozbiljno da zasuče rukave i proizvede promenu koja će doneti nov kvalitet za budućnost.

Predloženi ministri buduće vlade slušaju ekspoze
Predloženi ministri buduće vlade slušaju ekspoze

17.41 Plan za pravosuđe u naredne četiri godine:
- doneti novi zakon o veštacima – u prvoj godini mandata
- doneti zakon o besplatnoj pravnoj pomoći – u prvoj godini mandata, i uspostaviti održiv sistem besplatne pravne pomoći
- doneti zakon o suzbijanju nasilja u porodici – u prvoj godini mandata
- doneti zakon o tumačima i prevodiocima
- reformisati pravosudni ispit i doneti novi zakon o pravosudnom ispitu
- doneti novi zakon o zaštiti podataka o ličnosti
- doneti zakon o službenicima u pravosudnim organima
- razmotriti uvođenje jednog apelacionog suda i jednog apelacionog javnog tužilaštva za teritoriju cele države
- razmotriti reformu upravnog spora u smislu uvođenja dvostepenosti što podrazumeva osnivanje četiri prvostepena upravna suda i upravnog apelacionog suda
- uspostaviti sve registre u elektronskom obliku – u prvoj godini mandata
- nastaviti sprovođenje Jedinstvenog programa za rešavanje starih predmeta čiji je cilj da do kraja 2018. bude rešeno 80 odsto starih predmeta
- nastaviti rasterećenje sudova od nesudećih poslova jačanjem pravosudnih profesija javnih izvršitelja i javnih beležnika
- uvesti sistem elektronske dostave – u prvoj fazi u privrednim sudovima, a potom i u sudovima opšte nadležnosti
- uvesti elektronsku sudsku oglasnu tablu javno dostupnu putem interneta, a u cilju lakšeg informisanja građana, veće transparentnosti i lakšeg sprovođenja procesnih radnji

17.32 Pravosuđe - Mnogo toga učinjeno je u prethodnom periodu ali nas mnogo toga očekuje što moramo da uradimo kako bi Srbija imala bolji pravosudni sistem sposoban da brzo rešava sporove i da se odlučno i brzo bori sa korupcijom. Nastavak reforme pravosuđa, u cilju stvaranja dobrog poslovnog ambijenta i sigurnosti građana, biće jedan od primarnih zadataka buduće Vlade Srbije. Cilj da se do 2018. reši 80 odsto starih sudskih predmeta.

17.30 Reforma Poreske uprave bi, pored bolje naplate poreza, trebalo da većim oslanjanjem na analize podataka i boljim ciljanjem svojih aktinvosti, doprinese smanjenju sive ekonomije. Kvalitetniji propisi, stop birokratiji, pojednostavljenje nepotrebnih procedura za građane i privredu

17.27 TAČKA 3 - Poslovno okruženje, pravna sigurnost, jačanje institucija i efikasniji javni sektor

17.17 Vučić iznosi svoj ekspoze već puna tri sata. Tokom govora, opomenuo je šefa poslaničke grupe njegove SNS, Aleksandra Martinovića, da pažljivije sluša ekspoze i da ne gleda u mobilni telefon.

Vučić govori u Parlamentu
Vučić govori u Parlamentu

16.57 Nova vlada Srbije će nastaviti proces privatizacije Komercijalne banke, konsolidacije Poštanske štedionice i pripremu prodaje Dunav osiguranja. Biće primenjeni međunarodni standardi u planiranju budžeta i praćenju trošenja budžetskih sredstava, kao i transformisane Poreske uprava i Uprava carina.

16.49 Zapošljavanje - Podrška razvoju prehrambene, mašinske, drvne i tekstilne industrije. Privlačenje investicija.

16.35 Ključni zadatak u narednih 100 dana održavanje makroekonomske stabilnosti koja je preduslov za sve duge reforme. Moguć rebalans budžeta za 2016. godinu jer je "stanje u državnoj kasi znatno bolje od planiranog".

16.30 Ministarstvo finansija nastaviće sa radom na unapređenju zakonodavnog okvira u oblastima fiskalne i carinske politike.

16.26 Budžetski proces u proteklom periodu često nije pratio pravila, procedure i rokove za donošenje i usvajanje budžeta. Potpuno svesni da je za proces planiranja, definisanja politika i njihove realizacije potrebna predvidivost i poštovanje unapred zadatih rokova, realnost nas je često demantovala.

16.14 Ključni zadatak vlade u prvih 100 dana jeste sprvovđenje mera fiskalne politike kojima će se osigurati ispunjenje postavljenih budžetskih ciljeva u 2016. godini. Neophodno je završiti i potvrditi rezultate racionalizacije doslednim sprovođenjem Odluke o maksimalnom broju zaposlenih, obezbeđivanjem praćenja i kontrole efekata racionalizacije na svim nivoima preko unapređenog Registra o zaposlenima.

16.04 Zalagaće se za uvećanje minimalne cene rada (trenutno je 121 dinar). U narednom mandatu, penzioneri mogu očekivati boljitak i kontinuirano povećanje penzija.

Aleksandar Vučić
Aleksandar Vučić

15.59 Ekspoze mandatara Aleksandra Vučića koji je podeljen poslanicima ima 68 strana i podeljen je u 10 tačaka:

1. Ponosna i samouverena pred svetom: Srbija na putu ka EU, Srbija koja čuva i štiti svoju nezavisnost i Srbija koja neguje dobre i tradicionalne odnose sa iskrenim prijateljima u svetu

2. Makroekonomska stabilnost, radna mesta i snažnija privredna aktivnost (konkurentnija privreda)

3. Poslovno okruženje, pravna sigurnost, jačanje institucija i efikasniji javni sektor

4. Investicijama do snažne poljoprivrede i održivog sela

5. Povezivanje sa drugim tržištima u regionu i svetu, regionalno čvorište za usluge

6. Ljudski kapital za budućnost: reforma obrazovanja (od predškolskog obrazovanja do celoživotnog učenja) i omladinska politika

7. Zdravlje na prvom mestu: novi plan za zdravstvenu zaštitu za vas i vašu porodicu

8. Ljudska prava, briga o natalitetu i socijalna odgovornost – podrška onima kojima je to najpotrebnije kroz pravedniji sistem

9. Realnost klimatskih promena – upravljanje rizicima od elementarnih nepogoda, životna sredina i energetska stabilnost

10. Borba protiv kriminala i korupcije

15.50 TAČKA 2 - Makroekonomska stabilnost, radna mesta i snažnija privredna aktivnost

15.46 Odnosi sa dijasporom. Da naglasim da ćemo se i dalje posebno baviti Srbima u regionu i trudićemo se da rešimo i ostale njihove nagomilane probleme, a radićemo i na nizu drugih važnih pitanja.

15.43 Dobar odnos Srba i Albanaca je kičma. Ne želimo da situacija na Kosovu i Metohiji i neuređeni srpsko-albanski odnosi budu latentna pretnja stabilnosti i napretku Srbije, i zato ćemo predano raditi na mirnom rešavanju nesuglasica

15.35 U predstojećem periodu naši ciljevi na Kosovu biće očuvanje političke stabilnosti kontinuiranim praćenjem političkih procesa i sprovođenjem utvrđene državne politike, te obavljanje poslova u oblastima: podrške lokalnim samoupravama, privrede, ekonomskog razvoja i infrastrukturnih projekata, povratka i opstanka, pravosuđa, ljudskih prava i imovinsko-pravnih pitanja, međunarodne saradnje i saradnje s međunarodnim misijama

Vojislav Šešelj u Parlamentu Srbije, 09.08.2016.
Vojislav Šešelj u Parlamentu Srbije, 09.08.2016.

15.27 Vučić rekao da se poslanicima dostavi ceo ekspoze jer ima 260 strana i ovim tempom bi ga "čitao do ujutru". "Nešto ćete morati i da saslušate", rekao je Vučić poslanicima. Na primedbu lidera radikala Vojislava Šešelja, Vučić je odgovorio da će mu "neko obezbediti pelene".

15.22 Nacionalna bezbednost. Srbija će razvijati sisteme odbrane. Srbija, kao i čitav svet, suočena je sa brojnim bezbednosnim izazovima, rizicima i pretnjama i bezbednosne službe koje deluju u okviru Ministarstva odbrane nastaviće da prate promene u međunarodnom bezbednosnom okruženju, kako bi bile spremne da pravovremeno i adekvatno reaguju.

15.15 Strateški cilj dobri odnosi sa SAD. Posvećeni bilateralnim odnosima I diplomatskoj saradnji. Sa zadovoljstvom najavljujem da će jedna od prvih poseta novoj vladi Srbije biti poseta potpredsednika SAD Džozefa Bajdena.

Poslanici opozicije u holu Parlamenta
Poslanici opozicije u holu Parlamenta

15.14 Poslanici Pokreta Dosta je bilo saopštili su da su napustili sednicu Skupštine Srbije zbog, kako navode, degradiranja i nepoštovanja parlamenta, ali su dodali da će ekspoze pratiti iz poslaničkog kluba da bi mogli da učestvuju u raspravi koja sledi. Taj pokret smatra da nije bilo nikakvog razloga da se sednica ne zakaže po Poslovniku, sa rokom od sedam dana, uz dostavljanje ekspozea unapred.

15.13 Rusija ostaje tradicionalni prijatelj i partner. Iščekuje nove projekte i posetu premijera Dmitrija Medvedeva. Ojačani odnosi sa Kinom.

15.11 Ojačati ekonomske odnose sa azijskim i sa zemljama BRIKS-a (Brazil, Rusija, Indija, Kina i Južna Afrika)

15.05 Sačuvati mir i stabilnost. To su osnovne vrednosti i EU. Sa Rusijom unapređujemo privredne veze. Fokus na jačanju ugleda Srbije. Saradnja sa zemljama širom sveta. Unapređenje odnosa u regionu jedan od prioriteta. Nastaviće sa naporima na promociji dobre volje i dobrosusedskih odnosa u regionu. Angažovaće se na očuvanju prava i odnosa sa Srbima u regionu.

14.53 Politika Vlade nije podela između onih koji su za Rusiju i onih koji su za EU. Samo oni koji su za Srbiju

14.52 Region plus EU jednako je 85 odsto našeg izvoza

14.50 Bićemo spremni za otvaranje novih pregovaračkih poglavlja tokom slovačkog predsedavanja

14.48 Napradak neće meriti brojem otvorenih poglavlja, već brojem otvorenih novih radnih mesta

14.45 Rast investicija zavisi od procesa pristupanja EU. Napraviti kalendar otvaranja i zabtvaranja pregovaračkih poglavlja sa EU. Cilj - zatvaranje poglavlja do kraja mandata Vlade, 2020. godine. Članstvo u EU strateško opredeljenje Vlade. Put ka ćlanstvu u EU biće pun političkih izazova.

14.43 TAČKA 1 – Srbija koja čuva nezavisnost i neguje odnose sa zemljama u svetu

14.39 Naš put su mir, dijalog i razvoj. Beda stiže sa ratovima. Svoju zemlju ćemo braniti. Srbiji potreban stabilan Balkan

14.35 Vučić: Odnosi u regionu nisu lagodni. Stabilnost osnov za budućnost zemlje, Srbija faktor stabilnosti u regiji.

14.34 Vučić: Pokušaću da budem ljubazniji, ali ću svakome odgovoriti i neću uzmicati

14.29 Vučić: Plan Vlade je da podigne životni standard. U narednim satima objasniću kako to nameravamo da uradimo. U javnom sektoru može se očekivati povećanje plata.

14.18 U trenutku kada je Vučić izašao za govornicu, skupštinsku salu napustili su poslanici Demokratske stranke, Socijaldemokratske stranke i pokreta Dosta je bilo.

Aleksandar Vučić
Aleksandar Vučić

14.16 Mandatar za sastav Vlade Srbije, Aleksandar Vučić, počeo je da iznosi svoj ekspoze

14.12 Poslanici DSS-a žale se da nisu imali vremena da se upoznaju sa materijalom sednice i traže duplo vreme za raspravu.

14.09 Predsednik opozicione Demokratske stranke Bojan Pajtić reklamirao je povredu poslovnika

14.08 Predsednica skupštine Maja Gojkovićeva obratila se Saši Raduloviću, lideru pokreta Dosta je bilo i rekla mu “Nevidljivi poslanik koji nije u sali ne može da se prijavljuje za reč”.

14.04 Utvrđeno da je u Sali 186 poslanika i da postoje uslovi za rad

14.03 Počela je sednica Skupštine Srbije

Nova Vlada Srbije, osma od 2000. godine, imaće osam novih članova i isti broj resora kao i prethodna.

Novi ministri biće, prema predlogu mandatara Aleksandra Vučića, Branislav Nedimović (poljoprivreda i zaštite životne sredine), Mladen Šarčević (prosveta, nauka i tehnološki razvoj), Nela Kuburović (pravda), Ana Brnabić (državna uprava), Vladan Vukosavljević (kultura i informisanje) i Goran Knežević (privreda).

Vlada će dobiti i dva nova ministra bez portfelja - Slavicu Đukić Dejanović i Milana Krkobabića.

Među onima koji su ostali na najvažnijim funkcijama u državi su Nebojša Stefanović, kao prvi čovek Ministarstva unutrašnjih poslova, Ivica Dačić, šef diplomatije i Zlatibor Lončar, kao ministar zdravlja.

Među onima koji su ostali bez najviših funkcija u vlasti i ministarskih fotelja ovog puta su ministar kulture i informisanja Ivan Tasovac, dosadašnji ministar pravde Nikola Selaković, prvi čovek resora privrede Željko Sertić, kao i mladi naučnik koji je dospeo do ministra prosvete Srđan Verbić.

  • 16x9 Image

    Ognjen Zorić

    Diplomirao na odseku za novinarstvo Fakulteta za kulturu i medije u Beogradu. Radijskim i TV novinarstvom profesionalno se bavi od 2005. godine u RTV B92. U beogradski biro Radija Slobodna Evropa dolazi 2010. gde radi kao novinar, reporter, te uređuje i vodi dnevne emisije.

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG