Dostupni linkovi

Prva presuda za naknadu nematerijalne štete protiv FBiH


Ilustracija
Ilustracija
U Tuzli je nedavno izrečena prva presuda u korist osobe sa područja Tuzlanskog kantona, koja je za vrijeme rata bila žrtva torture u logorima na području Federacije BiH.

Ovo je jedan od do sada 49 pozitivno riješenih slučajeva na području cijele BiH, kojom je utvrđena i nematerijalna šteta koju će Federacija BiH morati nadoknaditi žrtvi za sve dane provedene u logoru.

Ševko Erović prvi je logoraš s područja Tuzlanskog kantona koji je dobio presudu u svoju korist, a koji je tužio Federaciju Bosne i Hercegovine zbog neizmirenja štete za dane provedene u logoru. Ovakvih tužbi je mnogo, a u Bosni i Hercegovini na čekanju je još oko 15.000 neriješenih sporova. Odvjetnik Ševke Erović Hajrudin Mešić.
Mešić: Sud je vodio jako puno računa i o tim ljudskim pravima koja su zagarantovana Ustavom BiH, te Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava.

„U ovom slučaju sud u Tuzli je dosudio nematerijalnu štetu za određen period koji je imenovano lice provelo u logoru, prema orijentacionim kriterijima koji su uvaženi od strane Vrhovnog suda Federacije BiH. Tako je i ovo pomenuto lice dobilo određeni vid naknade spram svojih psihičkih trauma, odnosno smetnji za određen period koji je provelo u logoru. Pored ovih orijentacionih kriterija, sud je vodio jako puno računa i o tim ljudskim pravima koja su zagarantovana Ustavom BiH, te Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava“, kaže Mešić.

Ovako pozitivno riješenje presude zasigurno je ohrabrenje za još 2.000 logoraša sa područja Tuzlanskog kantona koji će tražiti isplatu nematerijalne štete, ali i poziv svima onima koji još uvijek nisu podnijeli tužbu da to učine.

„Ja bih samo iskoristio priliku da pozovem sve bivše logoraše da se odazovu u udruženja općinska, kantonalna i u Savez logoraša BiH i da podnesu tužbu za nematerijalnu nadoknadu. Nije toliko sve ni u novcu. Ima tu i zbog same neke moralne satisfakcije, zbog samog dokazivanja karaktera rata, zbog dokazivanja organizovanog formiranja logora, zlostavljanja u logorima, mučenja, silovanja itd.“, kaže Jasmin Mešković, predsjednik Saveza logoraša TK.

"Debeo zid" institucija vlasti

Upravo ova godina trebala bi biti prekretnica kada se očekuje i rješavanje najvećeg broja presuda do sada, u kojima je na nivou države zabilježena samo jedna negativna presuda.
Murat Tahirović, foto: Erduan Katana


„Tužbe koje smo podnijeli, ali i one koje ćemo u narednom periodu podnijeti će biti u korist lica koja su bespravno zatvarana, mučena, pa čak i ubijana u tim logorima. Trenutno imamo oko 50 presuda, od kojih su 49 pozitivno riješene u korist naših članova i jedna koja je, nažalost, izgubljena u Livnu gdje je sud rekao da nije odgovorna Federacija, odnosno RS za počinjeni zločin nad tim licem“, navodi Predsjednik Saveza logoraša BiH Murat Tahirović.

Svaki logoraš može samostalno podnijeti tužbu nadležnim sudovima, za što bi morao izdvojiti 50 KM, dok će vještake na suđenju plaćati Savez logoraša Bosne i Hercegovine.

"Moram reći da je ovo najteži, najbolniji, ali, nažalost, i jedini mogući način da ljudi koji su prošli torturu dođu do svojih prava s obzirom da smo naišli na jedan debeo zid institucija vlasti kad je u pitanju zakonsko regulisanje prava ovih ljudi. Ovo je, nažalost, bio jedini mogući način da obezbijedimo tu satisfakciju ljudima koji su prošli ogromne torture“, pojašnjava Tahirović.

Ono što je specifično je da neki logoraši, a koji su bili u logorima HVO-a, nisu podnosili tužbe jer je za ovakve sporove nadležna Federacija koju nisu željeli oštetiti.

„Za sve što je HVO za vrijeme dok je samostalno radila ta vojska, uradila s obzirom da je ušla u sastav zajedno sa Armijom BiH, u sastav vojske Federacije, odgovorna je Federacija, znači Federacija se mora tužiti. Drugi niko ne može biti odgovoran. Zato je nadležna Federacija da plati sve štete što je HVO imao - i sve njihove dugove Federacija sve ove godine plaća“, kaže odvjetnica Mirsada Dizdarević.

Na području BiH do danas je podneseno 15.000 tužbi za naknadu nematerijalne štete za vrijeme provedeno u logorima od čega je 12.000 tužbi upućeno nadležnim sudovima u RS-u, a po 300 u Srbiji i Crnoj Gori. Nažalost, ni u jednom slučaju još nije izrečena niti jedna presuda.

Pred licem pravde sa IWPR (april 2011)


Program Pred licem pravde - Suđenja za ratne zločine na prostoru bivše Jugoslavije pripremaju Radio Slobodna Evropa i
Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje (IWPR).

Svake nedjelje od 18.30 do 19.00 i od 22.30 do 23.00 sata - samo u našem radijskom programu i na internet stranici.

Program uređuju Dženana Halimović, Marija Arnautović i Dženana Karabegović.

Tekstove svih priloga iz emisije možete naći ovdje.XS
SM
MD
LG