Dostupni linkovi

Džihad opisan kao stub vere u jednom udžbeniku na Kosovu


Stranica udžbenika sa spornim sadržajem
Stranica udžbenika sa spornim sadržajem
Bekim Bislimi

Jedan pasus udžbenika istorije za šesti razred iz 2005. godine, koji opisuje pravila islamske vere, našao se u centru polemike između autora knjige i predstavnika Islamske zajednice Kosova. Poznavaoci islama ocenjuju pogrešnim objašnjenje u tom pasusu, dok zvaničnici Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnologije kažu da se o tom problemu ne može ćutati, iako nije stvoren za vreme njihovog mandata.

Ono što je predstavljeno kao istorijska činjenica i njeno objašnjenje, u knjizi Istorije za 6. razred osnovne škole, dvojice autora, Fehmija Redžepija i Frašrija Demaja, izazvalo je oštre reakcije i debate između predstavnika najveće verske zajednice na Kosovu – Islamske zajednice, autora knjige, sociologa religije, kao i vladinih zvaničnika odgovornih za obrazovanje na Kosovu.

U lekciji “Nastajanje i širenje islama”, na strani 109 tog udžbenika, u opisu pet glavnih obaveza (koje su u islamskoj veri poznate kao stubovi vere) prema učenju proroka Muhameda navodi se da je peta obaveza svakog muslimana “da učestvuje u borbi protv nevernika (onih koji veruju u više bogova)”. S druge strane, prema zvaničnicima Islamske zajednice Kosova, u toj lekciji uopšte nije obuhvaćena “Potvrda verovanja u jednog Boga i da je Muhamed njegov prorok”, što je kako kažu, prvi stub islamske vere, a nije ispravan ni redosled stubova.

Glavni kosovski imam Sabri Bajgora kaže da je ovo iskrivljeno i nerealno predstavljanje stubova Islama i da su na ovaj način učenici sedam generacija pogrešno učeni da je, takozvana, “sveta borba” ili “džihad” jedan od stubova Islama. To je, po njemu, potpuno u suprotnosti sa načelima Islama.

“Sa ovakvim lekcijama, učenici faktički ne dobijaju realnu, već iskrivljenu sliku islamske vere. Učiti jednog učenika šestog razreda da je sveta borba – borba protiv nevernika, što u ovom slučaju podrazumeva sve druge osim muslimana, jeste apsurd i nije u skladu sa duhom mira i toleranciije koje Islam suštinskipromoviše. Dakle, to je za nas velika uvreda”, kaže Bajgora.

Koautor knjige Istorije za šesti razred osnovnog obrazovanja, prof. Dr. Fehmi Redžepi kaže da ono što je napisano u pasusu u kome se opisuju obaveze muslimana, prema proroku Muhamedu, sadrži vremenski kontekst i činjenično je tačno.

To se odnosi na vreme kada je nastao i razvio se Islam. Kada je nastao, znači u sedmom veku, to je tada bila borba protiv širenja nevernika - onih koji su verovali u više u bogova. U istoriji šestog razreda uči se srednjevekovna, a ne današnja istorija, ne današnji Islam. Namera je istorijski razvoj Islama, nastanak i razvoj Islama i islamizacija. Šta oni hoće sad? Misle da istorija treba da bude samo islam i da se uči u detalje”, kaže Redžepi.

Hasani: Opravda reakcija Islamske zajednice

Ali glavni imam Bajgora kaže da takozvana “borba protiv nevernika” nikada i ni u kom vremenskom kontekstu nije bila stub Islama.

“S punom odgovornošću kažem da je ovde reč o ‘svetoj borbi’ koja se zove ‘džihad’ koja uopšte nema veze s tim, zato što se ‘džihad’ ili borba nigde ne pominju kao stubovi Islama. Ovo je delo zlonamernih ljudi koji žele da oskrnave Islam i da ga predstave u vrlo lošem svetlu”, tvrdi Bajgora.

Prof. Dr. Redžepi, međutim, insistira da je ono što je napisano tačno i poziva se na rezultate do vremena kada je knjiga izdata:

Jedna od škola u Prištini, ilustrativna fotografija
Jedna od škola u Prištini, ilustrativna fotografija
“Ono što je napisano 2005, znači bilo je napisano u određenim okolnostima i na osnovu dotadašnjiih rezultata. Tako je interpretirano u svim istorijskim tekstovima tog perioda, u gotovo celom svetu”.

Ali, prof. Dr. Ismajlj Hasani, ekspert sociologije religije kaže da ni u jednom materijalu ili literaturi, koja se oslanja na naučne činjenice, nije naišao na takozvanu “borbu protiv nevernika” kao jedan od stubova Islama. Ona što je u tom kontekstu navedeno u knjizi istorije za 6. razred je pogrešno.

“Nijedna od monoeteističkih religija, u konkretnom slučaju Islam, u svojim fundametalnim stubovima vere ne obuhvataju ‘borbu protiv nevernika’, posebno onih koji nisu iste vere. Takve formulacije su, ako ovaj tekst ostane da se koristi u kosovskim školama, pogrešne. Prirodna je reakcija Islamske zajednice i opravdana je reakcija različitih krugova, zato što to automatski podrazumeva iskrivljenje istorijskih činjenica”, ocenjuje Hasani.

Razlozi za uklanjanje spornog pasusa

Inače, ova knjiga za šesti razred ponovo je izdata 2012. godine. U poslednjem izdanju, sporni pasus u vezi sa pet obaveza muslimana, prema proroku Muhamedu, upotpunosti je ukonjen. Zvaničnici Islamske zajednice ocenjuju da je uklanjanje ovog pasusa učinjeno zato što je pogrešno shvaćeno. Ali, kako ovaj problem vide kosovski vladini zvaničnici? Seljvije Haljimi, savetnica ministra za obrazovanje, nauku i tehnologiju Rama Buje kaže da ono što je objavljeno 2005. u knjizi istorije za 6. razred, nije odgovornost sadašnjeg ministarstva.

“Ovo Ministarstvo obrazovanja ne snosi odgovornost za to, ali ne znači da treba da ćuti, nezavisno od odgovornosti. Dok u vezi sa uklanjanjem tog pasusa... mislim da u vezi toga izjavu treba da tražite od autora knjige i zašto su ga uklonili”.

Profesor Dr. Redžepi je odgovorio:

“Uklonili smo ga zbog reakcija i nismo videli razloga, na kraju krajeva, da on postoji. Ne mislim da su oni imali pravo, ali nismo želeli da otvaramo novi front zato što, na kraju krajeva. i tamo ima puno struja koje misle da se po svaku cenu islamizuje istorija, narod i sve drugo”.

S druge strane, zvaničnici Islamske zajednice Kosova izrazili su strahovanje da su nerealna slika, kako oni kažu, stubova Islama, ali i drugih grešaka po njima, do sada već mogle da stvore negativne efekte kod učenika.

Sociolog Hasani ističe da eventualni efekti mogu da se umanje izdavanjem knjige bez spornog pasusa.

“Normalno je da već ima efekta. Ali ako je tekst revidiran i ponovno izdanje podrazumeva uklanjanje te formulacije, koja je za mene nebuloza, onda su posledice manje”, rekao je on.

Ipak, sociolog Hasani dodaje da školske knjige treba da budu podrvgnute kritici i oceni sa aspekta metodologije i izvora naučnih činjenica i pristupa koji se nude.

Zvaničnici Islamske zajednice Kosova su naglasili da su razgovarali i sa svojim kolegama iz Biskupije Kosova, kako su rekli, oko “čišćenja” školskih testova zato što, po njima, i oni imaju primedbi na neke greške koje su uočili u školskim tekstovima u kojima se govori o životu Isusa Hrista i hrišćanstva uopšte. Oni kažu da neće tražiti da se tekstovi pišu na verskoj osnovi, već iz istorijske perspektive zasnovane na nepobitnim činjenicama.

Njihove zajedničke zahteve, kako kažu, uputiće Ministarstvu obrazovanja, nauke i tehnologije. Dok, zvaničnici tog Ministarstva kažu da očekuju da se bilo koje greške koje se uoče u bilo kom školskom tekstu predstave Ministarstvu uz činjenice i dokaze kako bi eskperti mogli da ih isprave.
XS
SM
MD
LG