Dostupni linkovi

Napredak u pravosuđu, ali ne i borbi protiv korupcije


Zvaničnici EU i Crne Gore u Podgorici, april 2011.
Predstavnici državnih institucija koje imaju zadatak da implementiraju preporuke date na osnovu izvještaja o napretku Evropske komisije, uglavnom su zadovoljni svojim dosadašnjim aktivnostima.

Citirajući dio iz izvještaja o napretku ministar pravde Duško Marković je rekao da je u svim segmentima ostvaren napredak koji je u nekim oblastima izraženiji a u nekim slabiji. Ozbiljan napredak je ostvaren u reformi pravosuđa, ali ne i u borbi protiv korupcije.

Povodom predstojeće odluke lidera zemalja Evropske unije o nastavku integracija Crne Gore, ministar Marković je naveo dva scenarija.

Jedan je ako odluka 9 decembra bude pozitivna u pogledu datuma pregovora, Crnu Goru očekuje ozbiljan posao već narednog dana jer će biti usvojen novi pristup Evropske komisije o prvom pregovaračkom poglavlju. Ukoliko do takve odluke ne dođe Marković je rekao:

"Mi vjerujemo da ćemo 9. decembra dobiti priliku da nastavimo evropski proces. Ali ako tu priliku ne dobijemo naše evropske obaveze ne prestaju. Mi ćemo istim intezitetom i po ovom dokumentu i nekim novim dokumentima na kojima ćemo raditi zajedno sa Evropskom komisijom predvidjeti sve obaveze koje nas očekuju da bi ispunili kriterijume i standarde i da bi zavrijedili povjerenje Evropske unije i da bi na sadržajniji i normativno kvaliteteniji način nastavili proces evropskog pridruživanja."

Najpozitivniji primjer u regionu

Ministar unutrašnjih poslova Ivan Brajović je konstatovao da je napredak Crne Gore u procesu integracija pokazatelj ukupnog napretka u oblasti borbe protiv korupcije i kriminala.

"Sigurni smo da ne bi bili u ovoj fazi pridruživanja Evropskoj uniji i sa ovakvim mišljenjem Evropske komisije da je sve crno u Crnoj Gori i da nikakvih napredaka nema. Mi smo u regionu najpozitivniji primjer. Samo se za Crnu Goru razmatra dobijanje datuma pregovora, neki su u fazi dobijanja statusa kandidata i drugi nijesu ni u toj varijanti. Naravno da smo daleko od toga da je sve bijelo u Crnoj Gori", rekao je Brajović.

Direktor Uprave policije Veselin Veljović je ocjenio da su državni organi radili kvalitetno i da su određeni raniji propusti otklonjeni. Jedan od tih propusta bila je nesaradnja i nekoordinacija državnih institucija. Veljović je ocjenio da dio domaćih subjekata potcjenjuju rad državnih organa.

Veselin Veljović
Veselin Veljović
"Ali ne možemo nipodaštavati ogroman rad i trud državnih institucija i svih drugih subjekata i civilnog društva i medija i NVO sektora u odnosu na aktivnosti koje ostvaruje država u pravcu procesa integracija i ozbiljnog shvatanja obaveza i poruka koje dolaze iz Brisela. Mislim da je bilo propusta u prethodnom periodu sa aspekta među agencijske i među institucionalne saradnje i to smo svi konstatovali. Ta slabost je identifikovana od strane svih relevantnih subjekata i mislim da su državni organi i institucije, ne samo policija uložili dodtane napore da se ta slabost eliminišu. Mislim da je ta saradnja sada vrlo kvalitetna i sadržajna i ta saradnja upravo dovodi do ostvarenih rezultata na nacionalnom nivou", ocijenio je Veljović.

I vrhovni državni tužilac Ranka Čarapić je ocijenila da se rad državnih institucija kvalitetnije ocjenjuje van Crne Gore nego unutar države.

"Za nas je u tužilaštvu to vrlo bitno da, budući da u domaćoj javnosti postoje oni koji su spremni da nas stalno osporavaju, postoji neko ko izvan Crne Gore zna realno pogleda naš rad", kaže Ranka Čarapić.

Ključno pitanje sprovođenja strategija i ispunjavanja preporuka u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala su konkretni rezultati u tim oblastima.

Izvršna direktorka MANS-a Vanja Ćalović je iznijela niz nedostataka kao što su problemi nesaradnje državnih institucija, izostanak regionalne komunikacije uprkos brojnim sporazumima i protokolima.

"Mi u praksi imamo očiglednu nesaradnju državnih organa, nedovoljnu razmjenu informacija, posebno kada su u pitanju slučajevi organizovanog kriminala. Na koji način i u kojem smjeru da očekujemo da nešto može biti urađeno da bi se zaista došlo do nekih konkretnih rezultata, prvenstveno na najvišim nivoima. Ja se zaista nadam da niko od članova nacionalne komisije ne smatra da mi ovdje treba da se bavimo korumpiranim lugarima ili ljudima koji su u zatvoru zato što nijesu platili 20 eura poreza, nego onima koji se nalaze na vrhu i političke i društvene hijerarhije i naravno kriminalne hijerarhije i da obezbijedimo da ta lica koja i prave najveću štetu državi završe u zatvoru", navela je Vanja Ćalović.
XS
SM
MD
LG